Forrás: Erec

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, valamint Pinhas Artzi és Karády Viktor professzor részesült az idén Scheiber Sándor-díjban; az átadási ünnepséget Budapesten tartották.

Az 1995-ben alapított díjat évente egyszer, Scheiber Sándor néhai főrabbi halálának évfordulóján, március 3-án adományozza a kulturális miniszter. A díjátadáson jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke is.

Az elismerést azok a magyar állampolgárok, illetve határon túl élő magyarok kaphatják meg, akik kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás- és művelődéstörténet, az oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításának területén.

Az ez évi kitüntetéseket Scheiber Sándor özvegyének Dr Bernáth Lili jelenlétében Gulyás Kálmán, a kulturális minisztérium egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkára nyújtotta át a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége székházában.

A rendezvényen Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, ezt követően pedig Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, az elismerésre javaslatot tevő kuratórium elnöke üdvözölte az egybegyűlteket; később ő méltatta Jakubinyi György tevékenységét. Az elsőként méltatott kitüntetett, Pinhas Artzi egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni, ő levélben köszönte meg a díjat, amelyet a nevében egyik kollégája vett át. Pinhas Artzi történész- és nyelvészprofesszor Rabbi 1923-ban Landler Péter néven született, 1950-ban települt ki Izraelbe. Ő vezette be Izraelben az egyetemi oktatásba az ókori Kelet történetével foglalkozó kollégiumokat, s alapította meg az Assziriológiai Intézetet.

Karády Viktor 1936-ban, Budapesten született; elsősorban művelődésszociológus és társadalomtörténész, aki évtizedek óta foglalkozik a magyar zsidóság életvitelével, művelődésével. 1956-ban Franciaországba menekült, ahol tanulmányai után szociológiai kutatásokat végzett, később szervezett és irányított. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Közép-Európai Egyetem professzora.

Jakubinyi György Gyulafehérvárott végezte el teológiai tanulmányait, majd azokat Rómában folytatta. 1969-ben Márton Áron püspök szentelte pappá; 1974-ben nyerte el a gyulafehérvári érseki kinevezést. Teológiai doktori fokozatot kapott, 2001-ben a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem díszdoktorává avatta. Egyházi feladatai mellett tudományos munkát is végez.

Scheiber Sándor (1913-1985) főrabbi nyelvészként és irodalomtörténészként szerzett elismertséget, 1950-től az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója, a debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktora volt. Kutatói munkássága során elsősorban középkori héber kéziratokkal, az úgynevezett genizákkal foglalkozott. Fő műve az egyetemes zsidó művelődéstörténetet bemutató Geniza Studies. Nevéhez mintegy 1600 publikáció, köztük 44 könyv fűződik.

BreuerPress-MCOnet

Comments are closed.