Forrás: NOL

Népszabadság Online, 2005. október 21. 11:54

“Olyan világban élünk, amelyben az emberek nem tudják, mit akarnak, de készek érte elmenni a pokolba is.” – Don Marquis

Világegyetem

Hogyan született meg a csillagászat? Miből áll az anyag? Mi a fény? Meddig él egy csillag? Hány Galaxis van az Universumban? Mik azok a napfoltok? Lehet-e levegőt venni a Marson? Mekkora erejű szél fúj a Jupiteren? Miért építenek az emberek űrállomásokat? A gazdagon illusztrált könyv sok másik mellett ezekre a kérdésekre is választ ad.

Passage Kiadó; 2390 Ft.

Nikolaus Piper: A pénz nyomában – Gazdaságtörténet diákoknak

Fordította: Csokonai Attila, A. Blau

A pénz, a tőzsde, a bankok vagy a világkereskedelem világa korántsem olyan modern találmány, mint hinnénk. Aki meg akarja érteni, ismerje meg a múltját. Nikolaus Piper időutazásra csábítja az olvasót a kőkorszaktól napjaink globalizációjáig. Harmincegy könnyen érthető rövid fejezetre tagolva meséli el a történelmet gazdaságtörténetként. Tényeket, fogalmakat tőke, kettős könyvelés, részvények, tőzsde, spekuláció, állampapírok vagy monetarizmus magyaráz meg közérthető módon, s bemutatja a gazdaság olyan jelentős irányítóit, mint a Fuggerek, Colbert, Adam Smith vagy a Rotchildok. Ki hinné, hogy ilyen izgalmas kalandokat kínál a gazdaság, ha szakértő közgazdász és tehetséges elbeszélő foglalja könyvbe!

“Őseink, meglehet, kevéssel kezdték, de találmányaikkal lerakták a modern gazdasági világ alapkövét. És a kezdet kezdetétől máig mindig az volt a fontos, hogy lehetőleg értelmesen használjuk föl mindazt, amink van. Művelni lehet a földet és önmagunkat is. Gazdálkodjunk okosan tehát a jövőnk érdekében. Művelni a földet, nemcsak azt jelenti, hogy keményen megdolgozunk rajta valamiért, de azt is, hogy gondozzuk.” – N.Piper

Móra Kiadó; 176 oldal, 2380 Ft.

101 memóriafejlesztő módszer

Ön is szert tehet megbízható memóriára, amely képes ellenállni az idő múlásának. Ehhez elég megismernie a memória működését. A könyv segítségével konkrét és szórakoztató példákon keresztül fedezheti fel memóriája működési elvét. Gyorsan megtanulhatja mozgósítani eddig kihasználatlan emlékezőképességét.

Mérje fel memóriája kapacitását a kötet tesztjeivel, majd gyorsítsa fel több száz szórakoztató és változatos játékkal! Tanulja meg a módszereket, amelyekkel sajátos feledékenységi problémáit orvosolhatja. Számos érdekfeszítő fortély, tanács és információ között böngészhet az egyes fejezetekben.

Reader”s Digest; 352 oldal, 7990 Ft.

Rainer Köthe: Elektromosság

A Mi Micsoda sorozat 67. kötete.

Amikor az emberiség először találkozott a villamossággal, istenek nyilainak vélte, és félt tőle. Ma már inkább akkor ijedünk meg ha hirtelen kialudt a villany, vagy ha nem tudjuk bekapcsolni a mosógépet vagy a számítógépet. Az elektromosság az életünk legtermészetesebb részévé vált. De vajon mi a lényege? Hogyan lehet felhasználni, tárolni, megismerni a természetét? Mikor hasznos és mikor lehet veszélyes? Mi köze mindehhez a borostyánkőnek? Dr. Rainer Köthe, német tudományos újságíró könyve erre adja meg a választ, bemutatva az áram útját a keletkezésétől az áramfejlesztő hálózatokig és a napelemekig. A Mi Micsoda könyvsorozat már Európa jó néhány országában nagy sikert aratott. Eddig a világon több mint 30 millió példány jutott el az olvasókhoz, Magyarországon pedig már másfél milliónál több fogyott el a kötetekből.

Tessloff és Babilon Kiadó; 48 oldal, 2370 Ft.

Ormos Mária: A történelem vonatán – Európa és Magyarország a 20. században

Ormos Mária új könyve, A történelem vonatán kétfajta “nagy utazásra” hívja a rengetegféle információ és elbeszélés bozótosaiban elfáradt és kiábrándult olvasót. A történelemírás, a történelem befogadása és tudatformálása, valamint a történetíró felelőssége és lehetőségei körüli töprengésre, elmélyült értékelésre és átértékelésre. Új és új vonalat nyit nem egyetlen igaznak vélt narratíva előtt, hanem a tiszta és történelmi gondolkodás előtt, amely bátorításával ki-ki jegyet válthat a saját története, történetértékelése vonatára, hogy utazása során, ki tudja, hány csatlakozó átszállás és állomás után megtalálja a saját történetét. Ez az utazás négyezer évet ölel fel, mindazt az időt, amely során az emberek és népek az emlékeiket elbeszéléssé rendezik, s ez a rendszerbe szedett emlék (tudat, azonosság) éppoly meghatározóvá vált számukra, mint az ember biológiai funkciói. A másik utazás konkrétabb, noha kacskaringósabb és megannyiszor aláaknázott és föl-fölrobbantott sínpáron halad. A 20. századéban, javarészt Európa megannyiszor romba döntött tájain és kultúráin keresztül. Ez az európai század, amely a legjobban meghatároz bennünket, s amely ugyanakkor a legerőteljesebben el is bizonytalanít a történelem (vagy az emberi létezés) céljait illetően. Egy nagy történész átfogó átértékelését, vízióját ismerhetjük meg egy olyan Európa-képben, amelynek központja a magyar történet és a magyar azonosság. Az elmúlt öt év során keletkezett előadások, töprengések alapszövetében akarva-akaratlan benne lüktet a földrész és Magyarország új kihívása, az európai integráció. S a folyamat bemutatása, hogy ez a kihívás már nem sokkal a középkor vége után megjelent, s azóta vajúdja magát válságokon és pusztító háborúkon keresztül. Az utazás párbeszédre: azaz komoly szellemi teljesítményre biztatja valamennyi jegyet váltó utasát.

Múlt és Jövő Kiadó; 280 oldal, 2300 Ft.

Programajánló:

2005. október 27-én, 17 órai kezdettel Ormos Mária: A történelem vonatán – Európa és Magyarország a 20. században című könyvének bemutatóját tartja a Múlt és Jövő Kiadó.

Helyszín: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. A Magyar Tudományos Akadémia II. emeleti kisterme.

Az ismertetőt Kőbányai János a kiadó vezetője nyitja meg. A szerzővel Romsics Ignác beszélget.

Hangzó Helikon-est

2005. október 26-án 19 órakor a XII. kerületi Művelődési Központban (XII. Budapest, Csörsz u. 18.)

Közreműködnek: Sebestyén Márta, Kátai Zoltán és a Kaláka együttes

Az est vendégei: Kányádi Sándor és Jankovics Marcell

A Hangzó Helikon CD-mellékletes verseskötetek sorozata 2004 tavaszán indult útjára. Az eddig megjelent hat kötet több mint tizenháromezer példányban fogyott el. Versesköteteknél és lemezeknél is nagy szám ez manapság.

Ezt az estet a hetedik kötet, a Kátai – Krónika megjelenése alkalmából tartja a kiadvány kiadója. Az új kiadvány tartalma a magyarság története, történelme tizennyolc krónikás énekben összefoglalva. A lemezen az énekeket Kátai Zoltán hiteles tolmácsolásában hallgathatjuk, a kötetet Jankovics Marcell illusztrációi díszítik.

A koncert műsora válogatás a Kátai – Krónika, a Kaláka-Kányádi, az idén nyáron megjelent Kaláka-Kosztolányi kötetek énekeiből.

A koncert után az alkotók dedikálják a köteteket.

Jegyek kaphatók a Kaláka Zeneboltban (Budapest, V., Bárczy István u. 10., tel: 267-5331), valamint a helyszínen (XII. kerületi Művelődési Központ, Budapest, Csörsz u. 18.).

További információ: www.kalaka.hu

Françoise Giroud: Jenny Marx avagy az ördög felesége

Fordította: Szántó Judit

Jenny von Westphalen baronesz 1814-ben született, előkelő porosz nemesi családban. Édesapja kormánytanácsos, toleráns, nagystílű, liberális úr.

Karl Marx (1818-1883) protestáns hitre áttért zsidó édesapja ugyanannak a Kaszinónak a tagja, mint von Westphalen báró. A két művelt, felvilágosult férfi kölcsönösen tiszteli egymást. Gyermekeik összebarátkoznak, a trieri szalonok ünnepelt szépsége, Jenny pedig végzetesen beleszeret a nála négy évvel fiatalabb, már ifjan is feltűnően értelmes és zsarnoki hajlamú Karl Marxba. Egy életre.

“Jenny és Karl Marx harmincnyolc éven át voltak házasok. Hosszú idő – és a közös út aligha volt rózsákkal felszórva. De szerelemmel van dolgunk, méghozzá a legborzalmasabb fajtából: azzal, amely a nőt egy lángészhez bilincseli” – írja Françoise Giroud, akinek Alma Mahler avagy a hódítás művészete, A csodálatos Cosima, Egy tiszteletre méltó asszony. Marie Curie élete, című könyveit a magyar olvasók is érdeklődéssel fogadták.

Jenny nem tudta, hogy férjéből az lesz majd, aki: bálvány, és hogy csak a nagy vallásalapítóknak kijáró tisztet övezi egykor: “Nem sejtheti, hogy férje nevében barbár rendszerek épülnek majd… Csak annyit tud, hogy a férj nem közönséges szellemi erővel van megáldva… Jenny és Karl Marx együtt ítélték magukat kárhozatra.”

E “kettős kárhozat” – megannyi családi furcsasággal és tragédiával átszőtt – története ez a könyv. A házastársak sorsa olyannyira összefonódott, hogy Karl alig több mint egy évvel élte túl felesége halálát.

Ami Karl Marx életművéből elporladt és fennmaradt, azt egyaránt “Jenny vére táplálja”. Olykor megelégelte sorsát, és felsikoltott: “Inkább lennék halott, mint hogy továbbra is így kelljen élnem…” Karl azt felelte: “Igazad van. Megértelek; minden terád szakad…”

Françoise Giroud, a néhány éve elhunyt ismert francia író, publicista, szerkesztő, politikus könyvéből nagy sikerű tévéfilm is készült.

A fordítást az eredetivel egybevetette és szakmailag ellenőrizte Ábrahám Zoltán.

Európa Kiadó; 228 oldal, 2100 Ft.

Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár

Szeretjük a természetet, főleg az állatokat. De amikor a vadon élő állatokról beszélünk, általában az egzotikusakra gondolunk, és eszünkbe sem jut, hogy a nagyvárosokban, a közvetlen környezetünkben is rengeteg vadállat található… Róluk szól e könyv.

Tericum Kiadó; 227 old. 3170 Ft.

Müller Péter: Benső mosoly

Életműsorozat – két könyv egy kötetben

Olyan könyvet szeretnék írni, amely élni segít. A valódi segítség pedig nem az, ha útilámpást adok a kezedbe, hanem ha megmutatom, miként gyújtsd meg a lángot a saját szívedben, ezzel a mondattal indította el a szerző e művét, sok évvel ezelőtt. Ma már tudjuk: szándéka sikerült. Szavai kiléptek a könyv lapjairól, és az olvasók sorsában megelevenedtek.

Az első kötet az Önismeretről szól.

Hogyan találjuk meg isteni énünket?

Miként győzzük le félelmeinket?

Mit tehetünk annak érdekében, hogy helyesen neveljük önmagunkat és gyermekeinket?

Hogyan találjuk meg nyugalmunkat, derűnket és bizonyosságunkat?

A második kötet a Gyakorlat vagyis a megvalósítás.

A szerző bemutatja azt a két meditációs utat, amelyen jár. Az első az Önmegismerés, a második a Szeretet útja. E két út egymástól elválaszthatatlan. Részletes beavatást nyerünk abba a meditációba is, amelynek segítségével rátalál lelkünk centrumára, igaz valónkra, aki sorsunk szemlélője és irányítója is innentől kezdve életünket nem a külső körülmények, hanem bensőnk vezérli.

Édesvíz Kiadó; 296 oldal, 2980 Ft.

Berta Krisztina – Gémes Zsolt: Kenya

A magyar turisták számára készülő “sárga” Dekameron útikönyvek – sorozat legújabb kötete ismét egy Európától távoli, egzotikus turistaparadicsomba kalauzolja a turistákat.

Kenya páratlan természeti szépségei: csodálatos vidékei, pompás vadállatai, és hófehér homokos óceánpartja könnyen rabul ejtik az ámuló látogatót.

A kötet nem kevesebbre vállalkozik, minthogy segítséget nyújtson az utazás megtervezéséhez és lebonyolításához: bemutatja valamennyi nemzeti parkot és rezervátumot – föld felett és víz alatt egyaránt, – hasznos tanácsokat ad a megfelelő közlekedési eszközök és szálláshelyek kiválasztásában, valamint gyakorlati tudnivalókat közöl a vásárlásról, a szafari megszervezéséről, és az árakról.

A kötet mintegy száz szálláshelyet ismertet a telefonszámok feltüntetésével a szobaárak és a szolgáltatások alapján, ötleteket ad az étkezőhelyek kiválasztásához és részletes tanácsokkal szolgál a közlekedéssel kapcsolatosan.

Kenya a magyar turisták körében az egyik legkedveltebb téli üdülő célponttá lépett elő.

A szép kivitelű, praktikus méretű könyv, pontos, aktuális, friss és nélkülözhetetlen gyakorlati információkat nyújt, a látnivalókról, az országról és mindarról, amire egy Magyarországról érkező turistának szüksége lehet.

Bőséges színes térkép-, és fotó illusztrációkkal, szállásajánlatokkal, program javaslatokkal, hasznos tudnivalókkal, a varázslatos turistaélet megkönnyítését segítő, részletes információkkal segíti az eligazodást e csodálatos szépségekkel teli országban.

A kifejezetten magyar turisták számára készülő, s az ő lehetőségeiket, igényeiket figyelembe venni igyekvő, folyamatosan bővülő Dekameron útikönyvek – sorozat a világ minden tájára elkalauzolja olvasóit s a turistákat: Horvátországtól kezdve Olaszországon, Spanyolországon, Nagy-Britannián keresztül, Kubán át az Egyesült Államokig, illetve Dél Amerikáig, különös tekintettel a csodálatos Perura, valamint Kenyával az élen, a festői Afrikába, illetve Mongólián át Kínáig, Ázsiába.

Dekameron Kiadó; 5650 Ft.

Japán regék és mondák

Fordította Bazsó Dénes

A Regék és mondák sorozat legújabb kötetében japán mesék és legendák kaptak helyet. A távoli Japán idegen kultúrájában az ragadja meg az olvasót, ami minden nemzet irodalmában közös, és talán a legfontosabb: az emberség.

E könyv meséi zömmel olyan gyűjtésből származnak, amelyet Kr. u. 1100 és 1350 között jegyeztek le, és olyan eseményekről szólnak, amelyek a 850 és 1050 között eltelt két évszázadban, a japán kultúra klasszikus századaiban történtek. Erre a történelmi korszakra a kínai hatások átvétele és meghonosítása jellemző. Ezek közül is talán a legfontosabb a buddhista vallás és művészet; ez évszázadokon át döntő befolyást gyakorolt az egész japán kultúrára.

E középkori japán regék és mondák hol különösek, meghatóak, felkavaróak és fennköltek, hol pedig tréfásak, vaskosak, fennköltek és kiműveltek. Sohasem voltak jobb vesztesek, mint a 8. történet palotaőrei, akik teljes szívükből nevettek saját kudarcukon, és harcos nem volt még bölcsebb, mint a 67. történet hőse. A történetek szereplői hamar elnevetik és elsírják magukat, de nem sietnek a gyilkolással, és nem keresik azonnal a bosszú lehetőségét, isteneik pedig – néhány helyi istenség kivételével – kedvesek.

A Móra kiadó új kötetével az eddig kevésbé ismert távol-keleti kultúrkör történetei kerülnek közel a magyar olvasókhoz.

Móra Kiadó; 480 oldal, 1980 Ft.

Hopkins, Marilyn ; Simmans, Graham et al.: Rex Deus

Rennes-le-Chateau és Jézus dinasztiájának igaz rejtélye

A Rex Deus modern Grál-keresés. Megvan benne a titokzatosság minden kelléke: titkosírással írt dokumentumok, titkos társaságokról szóló dokumentumok, titkos társaságokról szóló suttogások, üldözés és népirtás.

A kutatás minden szála Rennes-le-Chateau-hoz, egy hányatott sorsú, francia hegyvidéki faluhoz vezet, amelynek nevéhez már régóta vallási és politikai intrikák, rejtélyek és elásott kincsek története kötődik. Sokféle titokról beszéltek már e hellyel kapcsolatban, ám legvalószínűtlenebbül mégis legigazabb titka hangzik: olyan családok létezése, akik a jeruzsálemi Templom huszonnégy főpapjától származnak.

A Rex Deus-történet az első, átfogó kutatása e homályos dinasztiának, amelynek tagjai időről időre összefogtak, hogy megváltoztassák a történelem menetét. Valamint vizsgálta kulcsszerepüknek, amelyet abban játszottak, hogy Jeruzsálem trónját Dávid házának leszármazottja foglalja el az I. keresztes hadjárat után. Megtudjuk, hogy valójában mekkora hatást gyakoroltak Európa kulturális fejlődésére, valamint az amerikai alkotmányra; de arra is fény derül, hogyan őrizték meg számukra Jézus Krisztus igazi tanítását, hogy azt a harmadik évezred kezdetét megbélyegző zavaros időkben saját hasznukra fordíthassák.

304 oldal, Alexandra Kiadó; 2999 Ft.

Programajánló:

Az Nyugati téri Alexandra Könyvesház Pódiumának két rendezvénye:

Október 26-án, szerdán 19 órától Nemere István: Művészkrimik és Kígyók a kútban című

könyveinek bemutatója.

A szerzővel Selmeczi Balázs, a kiadó vezetője és Végh József beszélget. Házigazda: Hermész Kiadó

Október 27-én, csütörtökön 19 órától Vámos-klub – Vámos Miklós vendége: Márton László író

Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker?

Értelmesen foglalkozni legbensőbb életünkkel nem terméketlen “lelkizés”, hanem van olyan fontos, mint a test higiéniája, edzettsége vagy a külső környezet építése. A könyv azoknak szól, akik nem hagyták abba a keresést, szeretnék elhelyezni magukat a gazdag mindenségben, és megérteni: voltaképp “ki vagyok én?”, s néha ilyeneken tűnődnek: “mi végre az egész, ha úgyis vége lesz?”. Többek között szó esik itt viselkedésünk rejtett hajtóerőiről, a sikerre beállított emberről, a “nyertesek”-ről, a “vesztesek”-ről, a végső kudarcnak tartott halálról s arról is: érdemes-e agresszívnek lenni a siker érdekében? A könyv ismeretanyaga elsősorban pszichológiai, de merít a művelődés más területeiről is.

Magyar Könyvklub; 260 oldal, 1990 Ft.

Comments are closed.