Forrás: Népszava

Színpadias szakaszából erőszakosba megy át a gázai kivonulás. És borzalmasba: az imént jött a hír, hogy egy telepes nő benzinnel leöntötte és felgyújtotta magát. Sorsa nem jellemzi társai sorsát, hiszen azokat – ha nem szállnak szembe agresszívan a hatósággal – kártalanítják és civilizált, az eddigieknél biztonságosabb körülmények közé juttatják. Ám önmagában a tény, hogy kiszakítják őket életük eddigi közegéből és érvénytelennek nyílvánítják mindazt, ami eddig éltette őket, érthetővé teszi elkeseredettségüket.

A legtöbb telepes maga is áldozat – azok áldozata, akik annak idején elhitették vele, hogy az idők végezetéig egy másik nép földjén maradhat. A realitásokkal nem törődő telepítéspolitikában, amely annyi szenvedést hozott palesztinokra és izraeliekre egyaránt, vétkes szinte valamennyi izraeli politikai erő: a jobboldal, amely azt vallási-nacionalista meggyőződésből erőltette, vagy a bal, amely stratégiai-védelmi okokból tűrte-serkentette. S most ugyanők mondják a gázai telepeseknek, hogy a dolog tévedés volt, s hogy távozniuk kell! A legnagyobb személyes felelősséget az viseli, akit a telepesek nemrégiben még legfőbb patrónusuknak tekintettek, és aki most gyűlöletük legfőbb céltáblája lett: Ariel Saron.

Már csak ezért is, a gázai kivonulást neki kell levezényelnie. Ha a Munkapárt próbálkozna vele, szembetalálná magát a teljes jobboldallal, amely – élén Saronnal – fellázítaná ellene egész Izraelt. S abból igen könnyen polgárháború lehetne. Ám a miniszterelnök most a másik oldalon áll, s nyilvánvalóan ez az, amely a nacionalista-vallásos szélsőséget leginkább megbénítja.

Bár a kivonulás csak részleges, jelentősége mégis óriási. Az összes arab és más muzulmán diktátor, amikor megtagadja népétől az azt megillető szabadságot, egyebek közt éppen a palesztinok elnyomására hivatkozik. Ahogy az összes iszlám terrorista is, amikor irracionális rémtetteit indokolni próbálja. Nos, a diktátorok és a terroristák hivatkozási alapja most csökkenőben van. Ami persze nem szelidíteni meg őket, csupán kissé megnehezíti a dolgukat. Még jobban megnehezítené, ha Saron az összes megszállt területről kivonulna. De ezt már nem is várhatjuk el tőle. Azzal, amit most tesz, már amúgy is kellemesen lepte meg a világot.

Kepecs Ferenc

Comments are closed.