Forrás: NOL

Kolozsvári tudósítónktól, Tibori Szabó Zoltán, 2005. augusztus 11. 00:00

A romániai holokauszt történetét kutató intézet létrehozásáról döntött a bukaresti kormány.

Határozata értelmében a művelődési és vallásügyi tárcának alárendelt intézet harminc munkatárssal működik. Az intézetet a költségvetésből finanszírozzák, fő tevékenysége a romániai holokauszt kutatása, elemzése, az ezzel kapcsolatos hazai és külföldi dokumentumok és kiadványok gyűjtése, őrzése, feldolgozása lesz. Hatáskörébe tartozik majd a visszaemlékezések, tanulmányok, könyvek, dokumentumgyűjtemények és albumok publikálása, a vészkorszakkal foglalkozó tudományos ülésszakok rendezése. A bukaresti intézettel és emlékmúzeummal párhuzamosan, civil társadalmi összefogással kívánják a szilágysomlyói zsinagóga épületét Észak-Erdély Holokauszt Emlékmúzeummá, illetve multikulturális központtá alakítani. Az épület felújítását a tervek szerint szeptember 11-én kezdik meg.

Comments are closed.