Forrás: Mazsihisz

B E S Z á M O L ó A CLAIMS CONFERENCE IGAZGATó TANáCSáNAK 2005. JúLIUS 18-20. KöZöTT NEW YORKBAN TARTOTT üLéSéRőL.

Az éves közgyűlésre az Igazgatótanács 58 tagja kapott meghívást. Rajtuk kívül tárgyalási joggal Európából csak a magyarországi zsidóság képviselői vettek részt.

Az éves közgyűlésre Magyarországról meghívást kaptak a Mazsihisz vezetői, dr. Lednitzki András megbízott elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató. A magyarországi holokauszt szervezeteinek képviseletében Sessler György a Muszoe elnöke kapott meghívást.

Munkánkat dr. Vadas Vera a ZSIKK igazgatója segítette.

A program New York polgármesterének fogadásával kezdődött, aki üdvözlőbeszédében hangsúlyozta, hogy a világon élő zsidóság szempontjából milyen fontos és értékes az 1952-ben alapított Claims Conference munkája.

1. Az Igazgatótanács ülése.

Napirenden az alábbi témák voltak:

– A német és az osztrák kárpótlás tárgyaló bizottságának beszámolója:

Jóvátétel / Egyéni Fizetési Programok,

Beszámoló az egykori kényszermunka programjáról,

Beszámoló az orvosi kísérletek áldozatairól.

– Beszámoló a Svájci menekült programról.

– Pénzügyek:

Beszámoló az Auditáló Bizottság munkájáról,

Utód intézmények munkájának értékelése,

Beszámoló a különböző Elhelyezési Programokról,

– Intézményi elhelyezési program, a különböző alapok, mint pld. A holocaust kutatás, dokumentáció és oktatás működéséről.

– A működés módosítására javaslatok:

– Adminisztratív kérdések, a különböző bizottságok munkájának beszámolója.

2. Tárgyalások.

Delegációnk tárgyalásokat folytatott Israel Singer elnökkel, Gideon Taylor ügyvezető alelnökkel, Moshe Sanbar az Igazgatótanács elnökével.

A CC vezetői a német kormánnyal történt májusi tárgyalások eredményeiről, a tárgyalt és nyitott kérdésekről, valamint a gettó nyugdíj és az életjáradék további lehetőségeiről adtak tájékoztatást.

Azoknak, akik a Magyarországon kapják az életjáradékot – jelenleg 5300 érintett van -2006. január elsejétől az eddigi havi 135 euróról, 175 euróra emelik az életjáradék összegét.

Zoltai Gusztáv a delegáció nevében hangsúlyozta, hogy az egyéni kárpótlás folyamata addig nem érheti el a célját, ameddig az életjáradékot a magyarországi holokauszt minden érintettje nem kapja meg. Jelenleg 8000 a száma azoknak a magyarországi túlélőknek, akik még nem kapják az életjáradékot.

Véleményével a CC vezetői egyet értettek. Biztosítottak minket, hogy kiemelten kezelik felvetéseinket, és mint vezető követelést vetik fel a németekkel folyó tárgyalásokon.

Zeev Bjelszki a Szochnut új elnökével és Shai Hermesh elnökhelyettesével történt rövid beszélgetésen köszöntöttük a Szochnut új elnökét. Az új elnök hangsúlyozta, hogy a Szochnut változatlanul az egyik legfontosabb irodáját működteti Magyarországon.

Bnai Brith új elnöke Joel S. Kaplant és elnök helyettese Daniel S. Mariaschin kérte, hogy a magyarországi túlélők helyzetéről adjunk részletes tájékoztatást, ismertessük azokat a nyitott gondokat, amelyek megoldásában a Bnai Brith segíteni tud.

A Joint elnöke Steve Schweiger és Herbert Bloch az elnök asszisztense további támogatásáról biztosította a Mazsihisz képviselőit dr. Lednitzki Andrást mb. elnököt és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgatót, valamint a túlélőket képviselő Sessler Györgyöt a Muszoe elnökét.

Az „Aranyvonat” témájában is egyeztettünk Gideon Taylor ügyvezető alelnökkel, és Moshe Sanbarral.

Felvetettük, hogy az eredetileg elfogadott elv, amely szerint az elosztás legfontosabb alapelve a „rászorultság”, véleményünk szerint a jelenlegi elosztási tervben nem érvényesül

Javaslatukra felkértük Burt Neuborne-ot a New York-i jogi egyetem tanszékvezető professzorát adjon segítséget a magyarországi túlélők igényeinek hatékonyabb megfogalmazására, és segítse az igényünk eredményesebb képviseletét. Megállapodtunk velük, hogy a szeptemberi floridai meghallgatásra közös forgatókönyvet dolgozunk ki, mely alapján a magyarországi túlélő szervezetek képviselői, az izraeli hasonló szervezetek, és a kárpótlás legnagyobb tekintélyű jogi képviselője a bíróság előtt olyan egybehangzó nyilatkozatot fog tenni, mely a magyarországi túlélők részesedését a jelenlegi bírósági elosztási tervhez képest közel 5o %-kal emeli meg.

A tárgyalásokon elhangzottakat minden tárgyaló fél felé visszaigazoljuk.

Az ülés előtt szétosztottuk a Budapesti Zsidó Hitközség „Zsidó Nyári Fesztivál”-ját ismertető anyagot, ami iránt nagy volt az érdeklődés.

Budapest, 2005-07-22

Comments are closed.