Forrás: Új Élet

A holokausztmegemlékezések sorában is különleges helyet töltött be az a szép és tartalmas est, melyet a Magyar Kultúra Alapítvány székházában rendeztek a Litea Kft. könyvesbolt és teázó, egyúttal irodalmi szalon részvételével, Bakó Annamária vezetésével.

Ezúttal két nagyon értékes könyv bemutatójára és ismertetésére került sor: Hódos Mátyás Mostohafiak és Mezei András Emlékezz című művére.

A műveket Szepes Erika irodalomtörténész és író ismertette. Rámutatott arra a rettenetes hatásra, amit az elszenvedett kínzások és megaláztatások az áldozatok lelkére és idegrendszerére gyakoroltak. Különösen fájdalmas, hogy ezt a traumát még a holokausztot elszenvedôk utódai, gyermekei és unokái is megszenvedik.

Hódos Mátyás azt a folyamatot mutatja be, amelynek során a magát magyarnak tudó és valló zsidóságot fokozatosan kiszorítják a társadalomból, majd a gyilkosok célja szerint az életbôl is.

Mezei András “Emlékezz” című könyvének talán legnagyobb értéke, hogy felmutatja a közös sorsban az egyénit is, az egyes emberek sorsát, József Attila sorait juttatva eszembe: “Mint alvadt vérdarabok hullanak eléd e szavak”. A szakrális hatást növelik a szöveget kísérô megrázó képek és illusztrációk is. A könyvekbôl Szepes Erika olvasott fel részleteket, melyeket a közönség megindultan hallgatott.

Az eseményen részt vett Polnauer Sándor fôrabbi, aki beszédével és énekével járult hozzá a rendezvény méltóságához.

Balázs Pál

Comments are closed.