Forrás: Magyar Hírlap

Letiltotta a közszolgálati rádió a Vasárnapi Hírek című lap reklámjának közvetítését, amelyet – értelemszerűen – vasárnap reggelenként sugároztak a Kossuth rádión. Az indoklás: az utóbbi hetekben hallgatói reklamációözönt váltott ki a hirdetés szövege.

Ezenkívül az Országos Rádió- és Televíziótestület (ORTT) panaszbizottságánál is feljelentették a hallgatók a Magyar Rádiót.

A panaszbizottság tárgyalta is a feljelentést, amelyben az egyik hallgató arra hivatkozott, hogy a hirdetés sérti a vallásos érzületű embereket, mert bibliai mondatokat fűz a reklámba. Továbbá, mivel tárgyi tévedést is tartalmaz – az ószövetségi szöveg szerint ugyanis a hetedik nap nem a vasárnap, hanem a szombat -, kérte a reklámsugárzás haladéktalan betiltását és eljárás indítását a megrendelő ellen.

A panaszbizottság azonban nem tudta egyszerű eljárás keretében lezárni az ügyet, hanem a saját illetékességét nem találva elegendőnek, a problémát felterjesztette az ORTT-hez.

A Vasárnapi Híreknél értetlenül fogadták a döntést. A szerkesztőség álláspontja szerint az ő szövegük nem bibliai idézet, hanem szellemes figyelemfelkeltés. Az ominózus reklám utolsó része ugyanis a következőképpen hangzik: “A hetedik napon… vegyen ön is Vasárnapi Híreket.”

Lapunk megkérdezte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökét, hogy jogosnak tekinthető-e a vallási érzelmek megsértésére vonatkozó panasz. Heisler András válasza: “Aki komolytalan dolgokkal túlzottan komolyan kezd el foglalkozni, maga is komolytalanná válik.”

no

Comments are closed.