Forrás: Index

Vallási vezetők és technokrata üzletemberek irányítják a Holokauszt központot, miután távoztak a fiatal vezetők, akik azt képviselték: holokauszt nem csak a zsidóság problémája. A régi gárda nem tud semmit saját kiállításáról. Rövid időn belül négy fiatal vezető is távozott a Holokauszt Emlékközpontból, mondván a zsidó vallási vezetőkből, történészekből és üzletemberekből álló, idősebb csapat nem tette lehetővé, hogy az intézmény modern, emberjogi elvek mentén működjön. Az Emlékközpont alapításától munkálkodó egykori igazgató és a sajtófőnök szerint a múzeum azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa, a holokauszt nem csak a zsidóság problémája, és hogy a kor nyelvén mondja el, hogyan kerülhetőek el hasonló tragédiák. Ezzel szemben a jelenlegi vezetés a holokauszt-kutatásban elavultnak számító „áldozatközpontú koncepciót” tartja helyénvalónak, és a zsidó identitást állítja a középpontba, állítják.

Ennek egyik jele, hogy az egykori zsinagógában, amelyet eddig az emlékközpont „zsinagógának látszó tárgyként” emlegetett a sajtóban, legutóbb zsidó vallási szertartást tartottak.

Kiderült az is, hogy a vezetés nem tudja, milyen is lesz a múzeum hosszú idő óta készülő, és nagy vitákat kavaró állandó kiállítása, de nem is küzd azért, hogy beleszólhasson a döntésbe.

A zsidók bejövetele

Ezt a bűnt magyarok követték el magyarok ellen, mondta a Holokauszt Emlékközpont megnyitóján Medgyessy Péter miniszterelnök, megismételvén a múzeum üzenetét, miszerint a holokauszt megértéséhez szélesebb kontextusba kell helyezni a témát.

Ahhoz, hogy a múzeum betölthesse feladatát, nem elég csak a zsidóságról és a történelemtudományról beszélni, a jelen kontextusába kell helyezni a problémát, körvonalazta távozásának okait az egykori igazgató, Darányi András. „Nem véletlen, hogy a washingtoni intézmény honlapját megnyitva a darfuri tömegmészárlásról is olvashatunk. A kérdést közel kell hozni az emberekhez, hiszen a lényeg, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő még egyszer.”

Éppen ezért a múzeum hosszú ideig azt kommunikálta, hogy bár az emlékközpont egy hajdani zsinagógában kapott helyet, az már nem funkcionál vallási szertartások tereként, és természetes, hogy ugyanúgy emlékezik a meggyilkolt romákra is. Darányi koncepciója romba döntéseként élte meg, hogy az intézményt vezető kuratórium hozzájárult ahhoz, hogy zsidó vallási szertartást tartsanak a régi zsinagógatérben, noha az épület egy jól elhatárolható részében felszentelt zsinagóga működik.

Áldozat- és dilemmaközpont

A gondok azonban előbb kezdődtek. Elsőként az emlékközpont igazgató helyettese, a honlap fejlesztésével is megbízott Zsolt Péter távozott. A vezetőség nem ismerte fel, hogy a kommunikációban mekkora szerepe van az internetnek, és nem vettek fel új munkatársat a webes fejlesztésre, vázolta a távozása előtti helyzetet Vajda Éva, az egykori sajtófőnök. Elmondta, ő azért adta be felmondását, mivel úgy érezte, a vezetőség nem tud és nem is akar a kor nyelvén szólni: fő feladatai mellett később neki kellett ellátnia például a honlap fejlesztését is.

A vezetőség nem képes modern szemlélet szerint vezetni az intézményt, állította. A költségvetés által biztosított mintegy 250 millió forint ugyanis csak a fenntartásra és a bérekre elég. Így a Holokauszt Emlékközpont, az ország múzeumaihoz hasonlóan, pályázatokból teremtheti elő a programjaihoz szükséges összegeket. Ehhez megfelelően kidolgozott és tálalt projektekre van szükség, és fontos a nyitottság az új lehetőségekre. Darányi szerint azonban hiába igyekezett projekt készítésére bírni a történészeket, azok nyűgként élték meg a feladatot.

A két távozó szerint olyan vezetők kezébe került az intézmény, akik statikus, történelemközpontú intézményben gondolkodnak, nem pedig a társadalmi és erkölcsi kérdésekre helyezik a hangsúlyt. Noha nemzetközi példák is azt mutatják, az üzenet így nem jut el az emberekhez. „Nem irányíthatják vallási vezetők, technokrata üzletemberek és minisztériumi gazdasági vezetők az emlékközpontot, különösen ha nem ismerik a téma szakirodalmát, és nemzetközi vetületeit”.

Az elnök nem válaszol

A távozók sérelmezték az átláthatóság hiányát is. Mint arról beszámoltunk, a Holokausztközpont állandó kiállításának rendezésére kiírt tendert megtámadta a később vesztesként kihozott Rajk László. Az ügyben nehéz tisztán látni, mivel ezeddig hivatalosan nem jelent meg a végeredmény és az indoklás sem.

Az intézmény küldetését meghatározó állandó kiállítás azonban mintha magát a holokausztközpontot sem érdekelné, a vezetés ugyanis nem érdeklődött a beadott pályázatok és a döntés menete iránt sem. Az ügy háttere, hogy mivel a Holokauszt Emlékközpont közalapítványi formája nem alkalmas az állandó kiállítás rendezésére kiírt közbeszerzés lefolytatására, a Nemzeti Múzeum vezényelte le a procedúrát. A Székely Gábor vezette kuratórium azonban még most sem tudja, milyen tervek érkeztek a Nemzeti Múzeumhoz, noha a jogi érdekeltségük bizonyításával lehetőségük lett volna azok megtekintésére, mondta az Indexnek Vajda Éva.

A kuratórium így elesett attól a lehetőségtől, hogy a közönségnek is bemutassa az állandó kiállítás terveit, és elmaradt a projektekről folytatott előzetes vita.

Megkerestük Székely Gábort, a kuratórium és a Szerencsejáték Rt. vezetőjét, aki kifejtette, a Nemzeti Múzeumban működő bíráló bizottság a terveket a kuratóriumi ülésen mutatja majd be a kuratórium tagjainak. Igaz, a pályázat beadása és az elbírálás közti időszakban éppen nem volt ülés, tehát a vezetőség legjobb esetben is csak a nyertes pályázatot ismerheti meg, elesve a kritika és vita lehetőségétől.

Székely egyébként úgy vélte, Darányi hibája, hogy a munkatársak nem segítettek a projektek megírásában, majd elmondta, nem kíván a távozók által felvetett kérdésekre tételesen válaszolni. Pozitívumként viszont megemlítette, hogy már felvettek egy munkatársat az oktatási programok levezénylésére és egyet az informatikai munkákra.

Földes András

A Holokauszt Emlékközpont kuratóriumának tagjai

(A honlapon található információk alapján)

Székely Gábor

Dr. Gecsényi Lajos

Dr. Kovács Tibor

Dr. Monok István

Dr. Szenes Iván

B. Turán Róbert

Herczog László

Zoltai Gusztáv

Dr. Schweizer József

Kőbányai János

Jacques Andreani

Forgács István

Comments are closed.