Forrás: Népszava

Száznyolcvan éve született Ferdinand Lassalle német író, filozófus, a német szocializmus jeles képviselője. Zsidó szülők gyermeke volt. Iskoláit Breslauban, Lipcsében és Berlinben végezte. Az 1840-es években került kapcsolatba Marxszal és Engelsszel. Sokat vett át eszméikből, de sohase lett marxista. 1857-ben visszatért Berlinbe és politikai újságíróként tevékenykedett. Az 1860-as években belevetette magát a munkásjogokért folyó küzdelmekbe. Az 1863. május 23-án Lipcsében megalakult Általános Német Munkásegylet 5 évre őt választotta meg elnökévé. Munkatársai azonban föllázadtak a körülötte kialakult személyi kultusz és Lassalle tekintélyuralmi vezetői módszerei ellen. Mások gyújtóhangú beszédei miatt perelték be. 1864 júliusában kimerülten és csalódottan Svájcba ment, hogy pihenjen, de ott párbajba keveredett és meghalt. Teoretikájának és politikai szerepének értékelése napjainkban is tart.

Comments are closed.