Forrás: Magyar Rádió

A szlovákiai magyarok nemzeti emléknapot tartottak annak emlékére, hogy a Benes-dekrétumok alapján 60 évvel ezelőtt földönfutóvá tették saját szülőföldjükön az országban élő magyarokat.

Kedden délután öt órától nyilatkozat rögzíti, hogy a felvidéki magyarság ezentúl minden esztendőben nemzeti emléknapot rendez az éppen hat évtizeddel ezelőtti hírhedt kassai kormányprogram kihirdetésére emlékezve, mert – idézzük a révkomáromi nyilatkozat -, “aki nem ismeri a múltját, az kiszolgáltatja önmagát és közösségét a történelmi ismétlődés veszélyének. Egyúttal kifejezzük igényünket arra az erkölcsi kárpótlásra, melyet 1989-et követően a demokratikus szlovák parlamenti képviselet a németek és a zsidó emberek irányában már kinyilvánított. Mivel az eltelt 60 év az igazságos egyéni kárpótlást szinte lehetetlenné teszi, ezért minimumként ragaszkodunk a szlovákiai magyar nemzeti közösség szimbolikus, egyszeri anyagi kárpótlásához” – áll a kedden közzétett nyilatkozatban, melyet Bugár Béla, a Magyar Koalíció Pártja, Száraz József a CSEMADOK, Fehér Csaba a Szőllő Géza Polgári Társulás, Pék László a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség és Mézes Rudolf a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke, valamint a révkomáromi első nemzeti gyásznap résztvevői írtak alá.

A kassai kormányprogram következményeként a jogaitól teljes mértékben megfosztott csehszlovákiai magyarság földönfutóvá vált a szülőföldjén, elkezdődhetett magyar családok tízezreinek kitelepítése Magyarországra, illetve deportálása Csehországba.

Bársony András: Az ügy még nincs teljes mértékben lezárva

A Benes-dekrétum politikai értelmű megtagadását szükségesnek tartja Bársony András külügyi államtitkár.

– Ezeket a dekrétumokat mi a magunk részéről politikailag elfogadhatatlannak tartjuk – így Bársony András. – Természetesen ez a kérdés az Európai Unióhoz való cseh és szlovák csatlakozás időpontjában is fölmerült. Az uniós tagországok, amelyek a két ország felvételéről akkoriban döntöttek, illetve az Unió bizottsága úgy ítélte meg, hogy az érvényben lévő, illetve hatályon kívül nem helyezett törvények mára vonatkozó jogi relevanciája azonban csekély vagy egyáltalán nem is létezik, jogi lépéseket nem szükséges részükről tenni. Ugyanakkor valóban van arra nyitottság számos tagország részéről, hogy politikai értelemben ezt a kérdést napirenden tartsa és újra és újra felvesse. Mi is úgy gondoljuk, hogy a dokumentumok politikai értelemben vett megtagadása szükséges volna a két ország kormányai, illetve parlamentjei részéről.

– Tehát nem pusztán, mint történelmi eseményre emlékszünk vissza a Benes-dekrétumokra, illetve a kassai kormányprogramra, hanem ezzel kapcsolatban még azért vannak bizonyos célok, amiket Magyarország szeretne elérni?[/i]

– Politikai értelemben az ügy még nincs teljes mértékben lezárva – nyilatkozta az államtitkár.

Batta György (Révkomárom), Gadácsi János

Comments are closed.