Forrás: Új Élet

Heisler András, a Mazsihisz elnöke nyitotta meg a Raoul Wallenberg Társaság által szervezett, Wallenberg életútját tablókon bemutató kiállítást a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fôiskola aulájában. Az “Ember az embertelenségben” címet viselô tárlat vándorkiállításként járja az országot.

Megnyitóbeszédében Heisler András a ma is Izraelben élô nagybátyjának történetével emlékezett: “19 éves fiúként Budapesten, a XIII. kerületben, az Újlipótvárosban bujkált. 1944 ôszén nyilas pribékek összefogdostak néhány tucat zsidó fiatalt, köztük ôt is. Ekkor egy magas, ballonkabátos, szimpatikus és rendkívül határozott fiatalember szállt ki egy fekete autóból, szembeszállt és szembeállt a gépfegyveres nyilas keretlegényekkel, s követelte a fiatalok szabadon engedését. Ennél bátrabb embert még senki sem látott. Nagybátyám Raoul Wallenbergrôl beszélt. A történethez még hozzátartozik, hogy néhány héttel ezt követôen újra elfogták barátaival együtt: ekkor Wallenberg nem volt a közelben, kivitték ôket a rakpartra, s mindnyájukat belelôtték a Dunába. Nagybátyám volt e mészárlás egyetlen túlélôje, homlokáról az egyik lövedék lepattant – keményfejű zsidó volt akkor is, ma is – máig látszik a nyoma. Ahogyan Ember Mária emlékezett Wallenbergrôl tíz évvel ezelôtt: egy svéd fiatalember, aki önkéntesen vállalkozott arra, hogy számára ismeretlen emberek életét védje elôtte ismeretlen veszélyektôl.”

A megnyitót követôen a szekszárdi hitközség tagjai a fôiskola egyik termében gyűltek össze. Ritka esemény az ilyen együttlét, általában a mártír-istentiszteletek jelentik az egyetlen hitközségi közösségi programot a városban. Mayer Rezsô, a hitközség vezetôje köszöntötte a megjelenteket, majd Friedmann Tamás elöljáró ismertette a szekszárdi zsidóság történetét és jelenlegi helyzetét. Elmondta, hogy a szépen felújított, romantikus stílusban épült egykori zsinagóga ma Művészetek Házaként funkcionál, hitéleti tevékenységre alig van módjuk. A közösség tagjai Pécsett, Szegeden vagy Budapesten töltik az ünnepeket. A temetô jó állapotban van, és állandó felügyelet alatt működik. A temetôgondozó számára szállást nyújtó épület átalakításához azonban segítséget kér a hitközség, így kívánják biztosítani az állás folyamatos betöltését. Megemlítette, hogy a városnak minden valószínűség szerint több zsidó lakosa van, mint amennyirôl tudnak, s céljuk, hogy megtalálják a hitközség életébe még be nem kapcsolódott embereket. E találkozón is jelentek meg olyan hittestvérek, akik korábban nem látogatták a szekszárdi hitközség összejöveteleit.

A beszámolót követôen Heisler András tájékoztatta a megjelenteket a Mazsihisz új stratégiájáról, majd a jó hangulatú találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult.

Comments are closed.