Forrás: Új Élet

Március 14-én, a nemzeti ünnep alkalmából a Néprajzi Múzeum díszes aulájában Magyar Bálint oktatási miniszter kitüntetéseket adott át a magyar ifjúság oktatásában-nevelésében kiemelkedô munkát végzôknek.

Két, a zsidó felekezeti élethez sok szálon kötôdô, közösségünkért régóta tevékenykedô hittestvérünk is a kitüntetettek között volt.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésében részesült Hammermann Gézáné fôtanácsos, az Amerikai Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola gazdasági vezetôje és Orbán Ferenc, az Oktatási Minisztérium vezetô fôtanácsosa, a Mazsihisz oktatási fôtanácsadója.

Hammermann Gézáné holokauszttúlélô. Deportálása után tizenhat éves koráig Svédországban ápolták. Több éven át az újpesti szeretetotthont vezette. Közel harminc évig dolgozott a Budapesti Izraelita Hitközségen mint fôkönyvelô-helyettes, majd megalakulásától kezdve az iskola fôállású gazdasági vezetôje lett. Közreműködött az intézmény tárgyi, személyi és eszközfeltételeinek megteremtésében. Munkáját mint egyszemélyi felelôs látja el, ô készíti az elszámolásokat, a pénzügyi terveket, ellenôrzi, értékeli az adminisztratív alkalmazottak és a fizikai dolgozók munkáját. Korát meghazudtolóan fiatalos, energikus, gyors és pontos munkájával mindenki elismerésére méltó. Életművéért, a magyarországi zsidó oktatás segítéséért javasolták a kitüntetésre. Két felnôtt fia és unokái együtt örülnek vele a jeles alkalomból.

Orbán Ferenc hosszú tanítási gyakorlattal rendelkezik. A Mazsihisz Oktatási Osztályának vezetôje volt, majd a négy történelmi iskolafenntartó egyház közös javaslata alapján az Oktatási Minisztériumba került, ahol egyházi oktatási ügyekkel foglalkozik. Szívügye az iskolafenntartó egyházak és a minisztérium zökkenômentes, sikeres együttműködése. Évek óta a zuglói körzet elnöke, a BZSH választmányának tagja. Valamennyi oktatási tevékenységet végzô zsidó szervezettel jó munkakapcsolatot tart fenn. Sok különbözô könyve, tanulmánya, cikke jelent meg, itthon és külföldön egyaránt. A magyarországi zsidóságról hat könyvet, számos kiadványt, újságcikket írt. Pedagógiai tevékenysége, az államigazgatásban végzett munkája, az egyházak oktatási munkájának, az egyházak és az államigazgatás együttműködésének segítése, a magyarországi zsidó oktatásért végzett munkája alapján javasolták a kitüntetésre.

Az ünnepségen megjelent Heisler András, a Mazsihisz elnöke, Róna Artúrné, az Amerikai Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola igazgatója, a zuglói körzet vezetôségének és tagságának képviselôi, az ünnepeltek családtagjai, barátai.

A minisztérium egy különteremben kóser büfét rendezett be, hogy a zsidó vallási szabályokhoz ragaszkodó vendégek is a többi vendéghez hasonlóan koccintással köszönthessék az ünnepelteket. Magyar Bálint miniszter, Arató Gergely politikai államtitkár és több más minisztériumi vezetô is külön üdvözölték és jó hangulatú beszélgetést folytattak a kóser asztalnál ünneplô kitüntetettekkel és a vendégekkel.

Szekeres Róbert

Comments are closed.