Forrás: NOL

Munkatársunktól, 2005. március 16. 00:00

Mádl Ferenc köztársasági elnök gratulál a Kossuth-díjas Kocsis Zoltánnak Kép: Móricz Simon Mádl Ferenc köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkalmából magas kitüntetéseket adott át kedden a Parlamentben.

Kossuth-díjat kapott:

Dr. Bachman Zoltán Ybl Miklós-díjas építész, műemlékvédelmi szakmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Építész Intézet igazgatója, egyetemi tanár Pécs/Sopianae ókeresztény örökségének új típusú építészeti védelme, bemutatása érdekében végzett kivételesen magas esztétikai igényű építészeti és oktatói munkássága, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;

Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze, kiváló művész, a színházművészet minden műfajában otthonos, emberséges, sokszínű, meghatározó és jellegzetes színészetéért;

Buda Ferenc József Attila-díjas költő, műfordító, szerkesztő, a kecskeméti Forrás-szerkesztőség főmunkatársa gazdag lírai költészetéért, a népköltészet és a modern líra hagyományait ötvöző formai megoldásaiért, műfordítói tevékenységéért;

Déry Gabriella Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló művész, az Operaház örökös tagja, az elmúlt évtizedek legkiválóbb drámai szopránénekesnője, aki az operarepertoár összes jelentős főszerepében kimagasló teljesítményre volt képes;

Eörsi István József Attila-díjas költő, drámaíró, publicista, akinek írói munkásságát az 56-os forradalomnak nem az emléke, hanem a megélt tapasztalata határozza meg, szépírói munkásságát aktív közéleti és gazdag műfordítói tevékenysége egészíti ki;

Gálvölgyi János, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművésze, érdemes művész, humanista elkötelezettségű sokoldalú művészi munkásságáért, rendkívüli népszerűségnek örvendő színészetéért, emlékezetes alakításaiért;

Kemény Henrik bábművész, kiváló művész, a hazai vásári bábjáték legtisztább hagyományainak őrzése és terjesztése érdekében végzett tevékenységéért, hét évtizedes, országszerte ismert és elismert legendás művészetéért;

Kocsis Zoltán Kossuth-díjas zongoraművész, kiváló művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zeneigazgatója a magyar zenei élet korszakos jelentőségű megújításáért, az előadó-művészet értékrendjének gyökeres megváltoztatásáért és mércéjének magasra emeléséért, megalkuvást nem ismerő nagyszerű karmesteri és zongoraművészi tevékenységéért;

Körmendi János Jászai Mari-díjas színművész, kiváló művész, közel hat évtizedes, sokoldalú, országhatárainkon túl is méltán nagyra becsült művészi munkásságáért, szókimondó és pózmentes alakításaiért;

Lázár Antal Ybl Miklós-díjas építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár három és fél évtizedes sokoldalú építészeti, építőművészi alkotómunkásságáért, oktatói tevékenységéért;

Molnár Sándor Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi tanára kimagasló színvonalú egyéni festészeti és festészetelméleti munkásságáért;

Pauer Gyula Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, díszlet- és jelmeztervező, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanára képző- és színházművészeti munkásságáért, konceptuális, valamint látványművészeti tevékenységéért;

Sándor Iván József Attila-díjas író elsősorban szépírói tevékenységéért, a közép-európai történelem, különösképpen a XX. századi magyar történelem sorsfordulatainak regénysorozatban való feldolgozásáért;

Szakcsi Lakatos Béla Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, dzsesszzongoraművész, Érdemes Művész a dzsesszműfaj és annak mozgásterébe eső szellemiséget integráló törekvéséért, amelyet felső fokon interpretál a világ pódiumain;

Székely Magda József Attila-díjas költő, műfordító, a Belvárosi Könyvkiadó munkatársa több évtizedes, rendkívül magas szintű költői tevékenységéért, a Nyugat és az Újhold klasszikusnak tekinthető lírai hagyományainak elmélyült gondolati tartalmú, gazdag formakincsű folytatásáért;

Szomjas György Balázs Béla-díjas filmrendező, kiváló művész, következetes és folyamatos, magas művészi színvonalon elkészített hiánypótló, közönségsikert arató játékfilmjeiért, a művészeti közéletben betöltött tevékenységéért;

Valló Péter, a Radnóti Miklós Színház Jászai Mari-díjas rendezője, érdemes művész, tudatos kompozíciójú, erkölcsi tartalmat is tisztán megmutató rendezéseiért, nagy közönségsikert arató, kimagaslóan magas színvonalú művészetéért;

Vitray Tamás újságíró, a Magyar Televízió örökös tagja, kiváló művész, kivételes minőséget képviselő, a magyar médiában egyedülálló, rendkívül sokoldalú, páratlan és műfajteremtő életművéért;

Závada Pál József Attila-díjas író, szociológus a magyar történelem állomásait bemutató, nagy sikerű szépírói, szociográfusi, szerkesztői tevékenysége elismeréseként.

Széchenyi-díjat kapott:

Dr. Bach Iván, a műszaki tudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi docens a számítástudomány elméleti alapjainak oktatásában és alkalmazásában végzett több évtizedes úttörő tevékenységéért, valamint a Formális nyelvek című közelmúltban megjelent könyvéért;

Bartók Mihály kémikus, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az MTA-SZTE Organikus Katalízis Kutatócsoport vezetője, professor emeritus a heterogén katalízis sztereokémiájának kutatásában elért nemzetközileg elismert eredményeiért, iskolateremtő tevékenységéért, tudományos és oktatói életműve elismeréseként;

Dr. Fehér Márta filozófus, a filozófiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára a modern tudománytörténet kialakulásának és fejlődésének történeti értelmezéséért;

Dr. Fésüs László biokémikus, orvos, sejtbiológus, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézete igazgatója a sejtélettan területén nemzetközileg is kiemelkedő munkásságáért, a programozott sejthalál mechanizmusának feltárásáért, továbbá sikeres gyógyszer- és diagnosztikumfejlesztési tevékenységéért és fehérjekutatásban elért eredményeiért;

Dr. Freund Tamás neurobiológus, az MTA levelező tagja, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, kutatóprofesszor az agy alapvető működésében, a memóriatárolásban és az érzelemvilág befolyásolásában fontos szerepet játszó ideghálózatok működési elveinek feltárásában tett alapvető felfedezéseiért és a szervezetben is előforduló marihuánához hasonló anyag érzékelő receptorainak felfedezéséért;

Dr. Götz Gusztáv, a földrajztudomány doktora, meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott elnökhelyettese a káoszelmélet légköri kapcsolatainak elemzése terén végzett tudományos munkásságáért;

Dr. Hermecz István, a kémiai tudomány doktora, a Chinoin Gyógyszergyár Rt. preklinikai fejlesztésvezetője kiemelkedően jelentős gazdasági eredményt biztosító, nemzetközileg elismert gyógyszerkutatási munkájáért és több évtizedes, magas szintű tudományszervező és iskolateremtő tevékenységéért;

Dr. Horváth Gyula, a közgazdaság-tudomány doktora, az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója a magyar regionális tudomány nemzetközi szintű elméleti fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában elért kimagasló eredményeiért, jelentős tudományos és publikációs tevékenységéért;

Dr. Kárpáti János, a zenetudomány doktora, Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, könyvtárigazgató a zenetudomány élvonalában rendkívüli jelentőséggel bíró publikációiért, különös tekintettel Bartók Béla műveinek és alkotói módszerének megvilágosító elemzéseiért, valamint a távol-keleti zene kutatásában elért eredményeiért;

Nagy István, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos tanácsadója, professor emeritus több évtizedes kimagasló színvonalú oktatási és nagy jelentőségű ipari kutató-fejlesztő tevékenységének, valamint a teljesítményelektronikai berendezések kaotikus viselkedésének úttörő jellegű kutatásában elért elméleti eredményei elismeréseként;

Néray Katalin Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, a Kortárs Művészeti Múzeum igazgatójának a modern művészet rendkívül színvonalas bemutatásáért és nemzetközi elismertetéséért, a kortárs múzeum létrehozása és működtetése érdekében végzett tevékenységéért;

Dr. Radnóti Sándor, a filozófiai tudomány doktora, József Attila-díjas esztéta, kritikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Esztétikai Tanszék egyetemi tanára a XX. századi magyar irodalmi hagyomány kritikai értelmezéséért, a művészetkritika, különösképpen az irodalomkritika filozófiai és irodalomelméleti megalapozását szolgáló munkásságáért;

Dr. Romics László belgyógyász szakorvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb főigazgatója, egyetemi tanár több évtizedes kimagasló, iskolateremtő, oktatói, a felsőoktatásban, orvosképzésben kifejtett, valamint tudományos munkássága, az anyagcsere-betegségek és az érelmeszesedés kutatása, a népbetegségek elleni küzdelemben elért eredményei, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Romsics Ignác történész, az MTA levelező tagja, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabb kori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára a XX. század magyar történelmének kutatásáért és feldolgozásáért, gazdag publikációs és oktatói tevékenységéért;

Dr. Sárosi Bálint, a zenetudomány doktora, Erkel Ferenc-díjas népzenekutató, címzetes egyetemi tanár, az MTA Zenetudományi Intézete nyugalmazott osztályvezetője a népzenekutatásban kissé háttérbe szorult hangszeres népzene és népi hangszerek arzenáljának feltérképezése, kutatása, gyűjtése, rendszerezése terén végzett hiteles, tudományos és alapvető tevékenységéért, amely nélkül nem jöhetett volna létre a táncház-mozgalom népi zenélési reneszánsza sem.

Szaxon József Attila mezőgazdasági gépészmérnök, a bábolnai IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. elnök-vezérigazgatója a növénytermesztés innovatív fejlesztésében, az integrált komplex termelési rendszerek bevezetésében elért, széles körben hasznosuló eredményeiért;

Szász Domokos matematikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar egyetemi tanára, a Matematikai Intézet igazgatója, aki nemzetközileg is erős tudományos iskolát hozott létre a statisztikus mechanika témakörében, kiemelkedő eredményeket ért el a sztohasztikus folyamatok és a dinamikai rendszerek elméletében, valamint az ergodelméletben;

Varga János levéltáros, az MTA rendes tagja, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi tanár kimagasló XIX. századi társadalomtörténeti kutatásaiért és feldolgozásaiért;

Vízkelety András, az MTA levelező tagja, irodalomtörténész, filológus, címzetes egyetemi tanár a középkori irodalmi kultúra emlékeinek magas szintű tudományos feltárásáért, a német és latin nyelvű szöveghagyomány publikálásáért és tudományos elemzéséért;

Széchenyi-díjat megosztva kapott:

Dr. Demetrovics János matematikus, az MTA rendes tagja, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet informatikai főosztálya vezetője és

Dr. Katona Gyula matematikus, az MTA rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója az adatbázisok elméletében elért, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő eredményeikért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozata):

Sütő András Kossuth-díjas írónak, drámaírónak, az egyetemes magyar kultúrához való hozzájárulásáért, valamint az erdélyi magyarság szülőföldön való boldogulása, kisebbségi jogainak védelme érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként (betegsége miatt később veszi át a kitüntetést).

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata):

Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfusnak, rendezőnek, érdemes művésznek, a Honvéd Együttes művészeti vezetőjének, igazgatóhelyettesének, a magyar néptánckultúra ápolása és színpadi megjelenítése, valamint nemzetközi elismertetése terén végzett kiemelkedő munkásságáért;

Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerzőnek, kiváló művésznek, a Magyar Állami Operaház művészeti vezetőjének, sokoldalú szakmai és közéleti tevékenysége, életműve elismeréseként;

Dr. Strausz Jánosnak, az Alkotmánybíróság volt tagjának, a magyar alkotmányos rend megszilárdítása és védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata):

Dr. Bokros Lajos közgazdásznak, egyetemi docensnek, a közgazdaság-tudomány kandidátusának, a közgazdaság-tudomány, ezen belül a pénzügyek terén végzett sokoldalú elméleti és gyakorlati tevékenysége, oktatói munkássága elismeréseként;

Dr. Deák Péternek, a hadtudomány doktorának, címzetes egyetemi tanárnak, az MTA Hadtudományi Bizottsága tagjának, a magyar hadtudomány akadémiai emancipálása és az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága újjáalakítása kezdeményezéséért, a biztonságpolitika és a hadügy nemzetközi kapcsolatai kutatásában elért eredményeiért, széles körű tudományszervező és honvédelmi ismeretterjesztő munkásságáért;

Erdélyi Gézának, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének, a szlovákiai református egyház hitéleti tevékenysége érdekében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként;

Dr. Fehér Józsefnek, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkárának az önkéntes haderőre való áttérés érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Gömöri Endre újságírónak, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége tiszteletbeli elnökének, több évtizedes, kimagasló színvonalú, méltán nagyra becsült újságírói életműve elismeréseként;

Dr. Gulyás Kálmánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma címzetes államtitkárának, a munkaügyi közvetítés és döntőbíráskodás hazai rendszerének kiépítése érdekében végzett munkássága elismeréseként;

Haraszti Miklós írónak az irodalomban és a közéletben végzett munkásságáért, a sajtószabadság megvalósulása érdekében végzett tevékenységéért;

Hazai Györgynek, az MTA rendes tagjának, a nyelvtudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete kutató professzorának, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkásságáért, életműve elismeréseként;

Dr. Héthy Lajosnak, a közgazdaságtudomány és a szociológiai tudomány doktorának, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának, a munkaügyi politika, a munkaügyi igazgatás és a munkaügyi kapcsolatok terén végzett kiemelkedő színvonalú, nemzetközileg is elismert szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként;

Kovács Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete igazgatójának, egyetemi tanárnak, nemzetközileg is elismert tudományos kutatásaiért, oktatói és egyetemi vezetői tevékenységéért;

Dr. Mikolás Tibor Széchenyi-díjas építésznek, több mint fél évszázados nagyra becsült építészeti-építőművészi munkássága, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Mojzer Miklós művészettörténésznek, a Szépművészeti Múzeum nyugalmazott főigazgatójának, több évtizedes művészettörténészi, gyűjtemény- és tudományszervezői munkássága, nagyra becsült múzeumvezetői tevékenysége elismeréseként;

Dr. Molnár Józsefnek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, a Szent István Egyetem rektorának, a Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtani Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak, kimagasló színvonalú, több évtizedes munkásságáért, két cikluson át végzett dékáni, valamint a nemzetközi kapcsolatok szervezésében és fejlesztésében végzett tevékenységéért;

Dr. Molnár Károlynak, a műszaki tudomány doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorának, tanszékvezető egyetemi tanárnak, több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói, oktatásszervezési tevékenysége, a tudományos-szakmai közéletben való tevőleges részvétele elismeréseként;

Szabó Árpádnak, az Erdélyi Unitárius Egyház püspökének, az erdélyi magyar unitárius közösség hitéletének és nemzeti önazonosságának sokoldalú fejlesztése és megerősítése érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Dr. Szepesi Györgynek, a Magyar Rádió nyugalmazott főosztályvezetőjének, példaértékű, méltán népszerű, sajátos hangvételű rádiós és sportriporteri életműve elismeréseként;

Sztevanovity Zorán Liszt Ferenc-díjas előadó-művésznek, zeneszerzőnek, több évtizedes, kiemelkedő népszerűségnek örvendő pályafutásáért, a több generáció legnemesebb érzelmeihez és értelméhez szóló előadó-művészi tevékenységéért;

Dr. Tamás Gáspár Miklós filozófusnak, a filozófiai tudomány doktorának, kiemelkedő tudományos és oktatói munkássága, publicisztikai és közéleti tevékenysége elismeréseként;

Tétényi Pál állami díjas kémikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézet kutatóprofesszorának, címzetes egyetemi tanárnak, több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói és oktatói munkássága, publikációs tevékenysége elismeréseként;

Dr. Udvari Lászlónak, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium volt miniszteri biztosának, a MÁV szervezeti megújítása, EU-követelményeknek megfelelő működése érdekében végzett munkássága elismeréseként;

Zwack Péter üzletembernek, a Zwack Unicum Rt. Igazgatósága elnökének, a hazai tudományos és műszaki fejlesztés aktív támogatásáért, a magyar élelmiszer-ipar fejlesztése érdekében végzett munkásságáért, közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (katonai tagozata):

Dr. Tatár Attila tűzoltó vezérőrnagynak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, beosztásában több évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata):

Dr. Almásy Máriának, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének, az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Dr. Barát Gábornak, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának, közel három évtizedes érdemdús közszolgálati tevékenysége, a társadalombiztosítási jog területén végzett munkássága elismeréseként;

Dr. Bálint Györgynek, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, kertészmérnöknek, újságírónak, a mezőgazdaság, ezen belül a kertészet terén végzett sokoldalú munkásságáért, nagy népszerűségnek örvendő ismeretterjesztő tevékenységéért, életművéért;

Dr. Bán Tamásnak, az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány Kuratóriuma elnökének, az ENSZ Fogvatartottak Ügyeit Vizsgáló Munkacsoport elnökének, az emberi jogok védelme érdekében végzett munkássága elismeréseként;

Peter Baum művészettörténésznek, egyetemi professzornak, a modern magyar képzőművészet ausztriai megismertetésében szerzett érdemeiért és a két ország közötti művészeti cserét elősegítő mentori tevékenysége elismeréseként;

Bozsik Yvette táncművésznek, koreográfusnak, érdemes művésznek, közel három évtizedes táncművészeti tevékenységéért, valamint a fogyatékkal élő emberek egyéni problémáinak újszerű bemutatásáért, empátiájáért;

Alexander Brody reklámszakembernek, az amerikai és a hazai magyar kultúra széles körű megismertetése érdekében végzett tevékenységéért, valamint önzetlen támogatásáért;

Czirják Sándornak, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatójának, a fejlesztéspolitika és a pénzügyi folyamatok összekapcsolása, a piacgazdaság igényeinek megfelelő monetáris politikai eszközrendszer kialakítása és továbbfejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Devich Sándor Kossuth-díjas hegedűművésznek, kiváló művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült előadóművészetéért, művészetoktatói munkásságáért;

Havass Miklós informatikusnak, a Számalk Holding Vagyonkezelő Rt. egyik tulajdonosának, négy évtizedes kimagasló informatikai és oktatási tevékenysége elismeréseként;

Kathy-Horváth Lajos hegedűművésznek, zeneszerzőnek, a Fővárosi Önkormányzat Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény igazgatójának, az Alfa és Ómega, valamint a Cigányok a Holocaustban című műveiért, melyekben az összes akusztikus hangszert maga szólaltatja meg;

Kerekes Gábornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöksége alelnökének, a magyar-román gazdasági és önkormányzati kapcsolatok sokoldalú fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Korda György előadó-művésznek, nagy népszerűségnek örvendő művészi pályafutása elismeréseként;

Dr. Krausz Tamásnak, a történelemtudomány doktorának, az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának, kimagasló történészi, oktatói, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként;

Lajkó Félix zeneszerzőnek, zenésznek, nemzetközileg is elismert sokoldalú művészi munkásságáért, különösen virtuóz, egyéni hangvételű hegedűjátékáért;

Lengyel László közgazdásznak, politológusnak, a magyarországi politikai kultúra alakításában végzett tevékenysége elismeréseként;

Dr. Lengyel Mártonnak, a közgazdaság-tudomány kandidátusának, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája főigazgatójának, tanárának, a Turizmus Intézet vezetőjének, a modern turizmus kialakítása, felső szintű oktatásának korszerűsítése érdekében végzett közel négy évtizedes munkássága elismeréseként;

Lukács Sándornak, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, költőnek, érdemes művésznek, több mint három évtizedes sokoldalú művészi tevékenységéért, kiemelkedő színészi alakításaiért, lírai költeményeiért;

Morcsányi Géza Jászai Mari-díjas dramaturgnak, műfordítónak, a Magvető Könyvkiadó igazgatójának, a magyar irodalmi életben végzett sokoldalú munkásságáért, a kortárs magyar irodalom nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért;

Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek, a Budapesti Corvinus Egyetem Védelemgazdasági Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, a honvédelem érdekében végzett eredményes munkája, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként;

Nyíri János Kristófnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Filozófiai Intézet igazgatójának több évtizedes tudományos kutatói, tudományszervezői és oktatói tevékenysége elismeréseként;

Papp Sándornak, a Külügyminisztérium Protokoll Főosztálya főosztályvezetőjének a Magyar Köztársaság külpolitikai érdekeinek érvényesítésében és a magyar diplomáciában vezetőként és diplomataként végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

A kitüntetési ünnepség a Parlamentben

Dr. Papp Zoltánnak, az orvostudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak több évtizedes példamutató gyógyító, tudományos kutatói munkásságáért, vezetői és oktató-nevelői tevékenységéért;

Parti Nagy Lajos József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak kimagasló színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként;

Dr. Passuth Krisztina művészettörténésznek, a művészettörténeti tudomány doktorának, az ELTE Művészettörténész Doktori Iskola vezetőjének több évtizedes tudományos munkássága, oktató tevékenysége, életműve elismeréseként;

Pápay Józsefnek, az MTA rendes tagjának, a MOL Rt. tanácsadójának, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának műszaki tudományos munkássága, a magyar kőolaj- és földgáztermelés érdekében végzett magas műszaki színvonalú, gazdaságilag is eredményes innovációs és tervezési tevékenysége, továbbá a hazai CH-iparban végzett eredményes munkássága elismeréseként;

Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Tartományi Kormány privatizációs miniszterének a magyar gazdasági érdekérvényesítés ügyének következetes képviseletéért;

Dr. Ranschburg Jenő pszichológusnak, a pszichológiai tudomány kandidátusának a pszichológia, különösen a fejlődéslélektan kutatásában és oktatásában végzett munkássága, a gyermekek védelme érdekében folytatott tevékenysége, életműve elismeréseként;

Rico Robert Saccaninak, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara vezető karmesterének, művészeti tanácsadónak a Filharmóniai Társaság élén és a Magyar Állami Operaházban végzett sokéves karmesteri munkássága, különösen az olasz operairodalom nagy sikerű interpretálása elismeréseként;

Simonffy Gézának, a Magyar Rádió nyugalmazott újságírójának, a Tudományos Újságírók Klubja örökös tiszteletbeli elnökének a tudományos ismeretterjesztésben végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Dr. Spiró György József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak, költőnek, irodalomtörténésznek, műfordítónak, az irodalomtudomány kandidátusának nemzetközileg is nagyra becsült regényírói, drámaírói és esszéírói munkásságáért;

Dr. Udovecz Gábornak, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet főigazgatójának az agrárirányítás döntései előkészítésének koordinációja terén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként;

Victor Máté Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek több évtizedes sokoldalú művészi munkásságáért, a magyar zenei közéletben végzett tevékenységéért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (katonai tagozata):

Dr. Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagynak, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság parancsnokának,

Dr. Isaszegi János mérnök dandártábornoknak, az MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ parancsnokának,

Dr. Mráz István vezérőrnagynak, a HM Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda tanácsadójának, parancsnoki beosztásaikban huzamos időn át, kiemelkedő színvonalon végzett munkájuk elismeréseként;

Dr. Hetei Péter orvos dandártábornoknak, az MH Központi Honvédkórház parancsnokának a katonai egészségügy elismertségének öregbítése, a színvonalas betegellátás, az eredményes gyógyító-megelőző tevékenység érdekében végzett munkásságáért;

Dr. Ignácz István rendőr dandártábornoknak, rendőrségi főtanácsosnak, központi tisztnek, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányának beosztásában több évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozata):

Benke László olimpiai aranyérmes mesterszakácsnak, mestercukrásznak a magyar gasztronómiai kultúra fejlesztése, nemzetközi elismertetése érdekében végzett sokoldalú, méltán népszerű munkássága elismeréseként;

Bogyay Katalinnak, a londoni Magyar Kulturális Központ igazgatójának a Magyar Magic – Hungary in Focus 2004. évi nagy-britanniai rendezvénysorozat megszervezéséért és lebonyolításáért;

Dr. Gáspárdy Lászlónak, az állam- és jogtudomány doktorának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos munkássága, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Gurály Zoltánnak, a Menhely Alapítvány szociológus-szóvivőjének az elesett, a társadalom perifériájára került emberek érdekében végzett humanitárius munkásságáért;

Dr. Jakus Zoltánnak, a jászberényi Erzsébet Kórház főigazgatójának az egészségügyért, a jászberényi Erzsébet Kórházért végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

Kamocsay Ákos borásznak a magyar bor világhírnevének öregbítéséért, a magyar borkultúra hagyományainak felelevenítéséért;

Karácsony János előadóművésznek több mint három évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő művészi munkássága elismeréseként;

Kincses Károly fotóművésznek, muzeológusnak, a Mai Manó-műteremház igazgatójának kimagasló színvonalú művészeti tevékenysége elismeréseként;

Kocsák Tibor zeneszerzőnek, zongoraművésznek, a Madách Színház zenei vezetőjének sokoldalú művészeti tevékenysége, művészetoktatói munkássága elismeréseként;

Kristóf István Jászai Mari-díjas artistaművésznek, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójának, érdemes művésznek a magyar cirkuszművészet művelésében, fejlesztésében és nemzetközi elismertetése érdekében végzett művészi, szervezői és vezetői munkássága elismeréseként;

Dr. Móna István világ- és olimpiai bajnok öttusázónak, a Budapesti Honvéd Sportegyesület szakosztályi igazgatójának a vívás és öttusa sportágban végzett magas szintű vezetői és oktatói tevékenységéért, sportpályafutása elismeréseként;

Palugyai István újságírónak, a Népszabadság szerkesztőjének környezet- és természetvédelmi témájú, különösen az állatok védelme érdekében írt cikkeiért, filmjeiért;

Dov Peernek a magyar-izraeli kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Pesty László újságírónak kimagasló közéleti és publicisztikai tevékenysége elismeréseként;

Solti János dobosnak, zeneszerzőnek, tanszakvezető tanárnak közel három évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő művészi munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként;

Wáberer Györgynek, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete elnökének a belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás területén végzett szervezési és fejlesztési, szakmai irányítási tevékenysége elismeréseként.

Hétfőn Budapesten, a Néprajzi Múzeumban Magyar Bálint oktatási miniszter nyújtott át kitüntetéseket, melyeket a köztársasági elnök adományozott.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta:

Dr. Bernáth Jenőnek, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, a biológiai tudomány doktorának, Dr. Brücher Ernőnek, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának, Dr. Csemez Attilának, a Budapesti Corvinus Egyetem dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanárának, Prof. Dr. Horváth Bélának, a Nyugat-magyarországi Egyetem intézetigazgató egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, Dr. Hunyady György akadémikusnak, az ELTE intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanárának, Dr. Jenei Györgynek, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, a szociológiai tudomány kandidátusának, Dr. Kandikó Józsefnek, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája főigazgatójának, a közgazdaság-tudomány kandidátusának, Dr. Láczay Magdolnának, a Nyíregyházi Főiskola kari főigazgató, tanszékvezető főiskolai tanárának, Dr. Sáringer Gyula akadémikusnak, a Veszprémi Egyetem professor emeritusának, Dr. Tremmel Flóriánnak, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának, az állam- és jogtudomány kandidátusának, Váriné Dr. Szilágyi Ibolyának, az MTA Pszichológiai Intézete tudományos munkatársának, a pszichológiai tudomány doktorának, Dr. Vetési Ferencnek, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának, az állatorvos-tudomány kandidátusának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta:

Adámy István karateedzőnek, Dr. Bittner Péternek, a Veszprémi Egyetem egyetemi docensének, a közgazdaság-tudomány kandidátusának, Dr. Csermely Péter biokémikusnak, egyetemi tanárnak, az orvostudomány doktorának, Csorba Simon László festő-, és grafikusművésznek, művészetterapeutának, Dr. Deák Tibornak, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának, Elbert Mártja filmrendezőnek, Fodor Tamás Jászai Mari-díjas színművésznek, a Stúdió K rendezőjének, Dr. Gallé Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának, a biológiai tudomány doktorának, Dr. Jakabházy László edzőnek, pszichológusnak, egyetemi docensnek, Jávor István operatőrnek, producernek, tanárnak, Dr. Jéki Lászlónak, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete tudományos főmunkatársának, a fizikai tudomány kandidátusának, Kárpáti Andreának, az ELTE Multimédiai és Oktatástechnológiai Központ igazgatójának, egyetemi tanárnak, Dr. Krisztián Bélának, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető-helyettes tudományos főmunkatársának, Dr. Kovács Sándornak, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusának, Dr. Kuknyó János címzetes igazgatónak, címzetes főiskolai tanárnak, Madarász Iván Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, Dr. Mezey Barnának, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának, dékánnak, az állam- és jogtudomány kandidátusának, Dr. Mihály Ottónak, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi docensének, a neveléstudomány kandidátusának, Dr. Mikecz Pálné gyógypedagógiai szakértőnek, Dr. Neményi Mária az MTA Szociológiai Intézete tudományos főmunkatársának, a szociológiai tudomány kandidátusának, Orosz István esszéistának, kritikusnak, műfordítónak, Dr. Palásti Kovács Bélának, a Budapesti Műszaki Főiskola kari főigazgatójának, Steiger Kornélnak, az ELTE egyetemi tanárának, a filozófiai tudomány kandidátusának, Szász László autóversenyzőnek, Dr. Szüle Zsoltnak, a Szent István Egyetem intézetigazgató-helyettes egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, Újvári László műugrónak, toronyugrónak, Vágvölgyi B. András újságírónak, Prof. Dr. Veszeli Tibornak, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi tanárának, a szociológiai tudomány kandidátusának.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Albertné Dr. Herbszt Máriának, az Eötvös József Főiskola főiskolai tanárának, Baksa Kálmánnak, a győri Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet igazgatójának, Dr. Balla Tibornak, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatójának, Dely Csabának, a budapesti Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola igazgatójának, Dobainé Kondás Ilonának, a monori Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának, Durucz Istvánnak, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának, Dr. Erdős Tibornénak, a tamási Würtz Ádám Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának, Dr. Farkas Etelkának, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának, Dr. Hajós Ferencnek, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának, a biológiai tudomány doktorának, az orvostudomány kandidátusának, Dr. Horváth Tamásnak, a Heves Megyei Pedagógiai Intézet igazgatójának, Dr. Inzelt Péternének, a budapesti Károlyi Mihály Közgazdasági Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójának, Dr. Jekkel Antalnak, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjének, Juhász Lászlónak, a budapesti Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola igazgatójának, Dr. Kállai Máriának, a szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának, Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsannának, a budapesti Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának, Dr. Krisztin Tibornak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának, Lengyel Gabriella szociológusnak, Lénártné Horváth Ilonának, a kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Kertvárosi Általános Iskola igazgatójának, Muszatics Lászlónak, a keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának, Perl Miklósné Dr. Molnár Ibolyának, az ELTE nyugalmazott egyetemi tanárának, a kémiai tudomány doktorának, Dr. Pintér Ferencnek, a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar és Batthyány Lajos Gimnázium tanszéki mérnökének, tanárnak, Dr. Szabó Györgynek, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának, az orvostudomány doktorának, Dr. Szabó Gyulának, a Nyugat-magyarországi Egyetem főiskolai tanárának, Szitovszky Józsefné Dr. Bokor Erzsébetnek, a Debreceni Egyetem főiskolai docensének, Tóth Imre Gyulánénak, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola és Fiúkollégium igazgatójának, Villangó Istvánnak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott címzetes igazgatójának.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza:

Babus Ferencnének, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal vezető főtanácsosának, Bajúszné Dr. Kabók Katalinnak, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docensének, Balla Vincének, a pusztamérgesi Óvoda és Általános Iskola igazgatójának, Dr. Bazsáné Dr. Kassai Zsuzsannának, a Debreceni Egyetem tudományos főmunkatársának, Bellay Lászlónak, a budapesti Gárdonyi Géza Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának, Dr.Bognárné Sabjanics Angélának, a Veszprémi Egyetem főtitkárának, Dr. Borbély Györgynének, a Debreceni Egyetem főtitkárának, Császár Ildikónak, a budapesti I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet pszichológusának, Faragó Jánosné nyugalmazott tanítónak, néprajzkutatónak, Fábián Györgynek, a csongrádi Batsányi János Gimnázium igazgatójának, Dr. Gencsi Lászlónak, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, Dr. Györfi Györgynek, a Tessedik Sámuel Főiskola tanszékvezető-helyettes főiskolai docensének, Hammermann Gézánénak, a budapesti Amerikai Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola gazdasági vezetőjének, Hidasi Ferencnek, a veszprémi Báthory István Általános Iskola tanárának, Horváth Istvánnak, a táti Általános Iskola igazgatójának, Dr. Horváth Józsefnek, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és Általános Iskola nyugalmazott tanárának, Dr. Kelecsényi László Zoltánnak, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesének, Dr. Kiss Kálmán nyugalmazott tanárnak, Kovács Istvánnak, a kaposvári Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatójának, Lajos Józsefnénak, az OKÉV Főigazgatóság Érettségi és OKTV osztályvezetőjének, Lindner Ernőné nyugalmazott címzetes egyetemi tanárnak, Nyitray Viktóriának, a miskolci Kaffka Margit Általános és Művészeti Iskola tanárának, Orbán Ferencnek, az Oktatási Minisztérium vezető főtanácsosának, Pacsai Norbertnének, az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola tanárának, Pecsenye Sándornak, a Trefort Ágoston Két Tannyelvű Középiskola tanárának, munkaközösség-vezetőnek, Dr. Pereszlényiné Kocsis Évának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal közoktatási referensének, Dr. Petróné Papadaki Athanásiának, a csöglei Közös Fenntartású Általános Iskolák, Óvodák és Könyvtár igazgatójának, Plánk Tibornak, a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola tanárának, szakértőnek, Sebők Dezsőnek, a pilisvörösvári Templom Téri Általános Iskola nyugalmazott tanárának, Staar Gyulánénak, a budapesti Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola tanárának, Szakál Péternek, a soproni Széchenyi István Gimnázium címzetes igazgatójának, Szirányi Péter Jánosnak, a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium igazgatóhelyettesének, Szubotics Miklósnak, az almamelléki Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának, Dr. Tiba Istvánnak, a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet nyugalmazott igazgatójának, Dr. Tóth Lajosnénak, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökhelyettesének, művészeti vezetőnek, Török Lászlónénak, a budapesti XX. Kerületi Gézengúz Óvoda tagóvoda vezetőjének, Váginé Gödel Hilda nyugalmazott főiskolai tanárnak, Végvári Zsuzsa balettművésznek, táncpedagógusnak, a Pécsi Művészeti Szakközépiskola nyugalmazott igazgató-helyettesének;

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozza:

Árvai Juliannának, a tiszaújvárosi Városi Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének, Boór Juditnak, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar műszaki rajzolójának, Csendes Tibornénak, a budapesti Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola pénztárosának, Csóti Jenőnek, a tatabányai Bárdos László Gimnázium és Szakközépiskola tanárának, Dávid Istvánnak, a budapesti Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanárának, Eller Nándornak, a budapesti Trefort Ágoston Két Tannyelvű Középiskola tanárának, Fejes Sándornénak, a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanárának, Dr. Gaál Lajosnénak, a budapesti Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és kerületi Nevelési Tanácsadó tanítójának, Géczyné Czoboly Mártának, az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai előadójának, Győriványi Bélánénak, a XIII. kerületi Zeneiskola zongora tanárának, Háklár Gábornénak, a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanárának, Helmeczi Péternének, a szolnoki Liget Úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola gyógypedagógusának, Hirtné Mayer Évának, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium gazdasági igazgatóhelyettesének, Holub Sándornénak, a bugyi Beleznay János Református Általános és Művészeti Iskola tanárának, Dr. Horváth Ferencnek, a kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium tanárának, Horváth Jánosnak, a kaposvári Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium személyzeti és munkaügyi előadójának, Dr. Jarosievitz Beátának, a II. kerületi Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium tanárának, Jávori Istvánnénak, a Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola nyugalmazott igazgatóhelyettesének, Kádár Károlynénak, a pápai Munkácsy Mihály Általános Iskola nyugalmazott tanítójának, Kádárné Kovács Editnek, a Szegedi Tudományegyetem főtanácsosának, Kissné Döbrössi Magdolnának, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium tanárának, Laskó Zoltánnak, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakközép Iskola és Kollégium tanárának, Nagy Lászlónénak, a bábolnai Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusának, Németh Gábornak, a budapesti Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Két Tannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola tanárának, Probojáczné Túri Éva a kecskeméti Damjanich János Általános Iskola nyugalmazott tanárának, Pusztai Ferencnének, a budapesti Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola tanárának, Sovány Mártának, a pilisvörösvári Általános Iskola nyugalmazott tanárának, Szegedi Istvánnénak, a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanárának, Szentendrey Zsuzsannának, a nagykanizsai Farkas Ferenc Városi Zeneiskola nyugalmazott tanárának, Szöllősi Sándornénak, a vésztői Négyszínvirág Óvoda tagóvoda vezetőjének, Unger Editnek, a szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanárának. Válintné Kalmár Juditnak, a komáromi Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola igazgató-helyettesének, Veress Lászlónénak, a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola gazdasági igazgatójának.

A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze

Féner Tamás Balázs Béla-díjas fotóriporter, érdemes művész, nyugalmazott fotóriporter több évtizedes fotoriporteri és fotóművészeti tevékenységéért;

Harkányi Endre Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész emlékezetes színházi alakításaiért, mély emberismeretről tanúskodó nagyszerű jellemábrázolásáért,

Matúz István Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, érdemes művész a fuvolatechnika teljesen újszerű stílusának kialakításáért, a kortárs magyar zeneművek létrejöttének ösztönzése és előadása terén végzett magas színvonalú művészetéért;

Rozsos István Liszt Ferenc-díjas magánénekes az operairodalom karakter-tenor szerepeinek kiemelkedő tolmácsolásáért, a kortárs zeneművek bemutatása terén végzett magas színvonalú művészetéért;

Szemethy Imre Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, érdemes művész a kortárs magyar grafika területén végzett kiemelkedő tevékenységéért.

A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze

Almási Tamás Balázs Béla-díjas filmrendező a rendszerváltással kapcsolatos társadalmi problémák hiteles és művészi feltárásáért, kiemelkedő dokumentumfilmes munkásságáért;

Bátori Éva opera- és magánénekes az operairodalom kiemelkedő szerepeinek ihletett, magas művészi színvonalú tolmácsolásáért;

Börcsök Enikő Jászai Mari-díjas színművész az egyetemes magyar színjátszás nagyformátumú színészegyénisége;

Juronics Tamás Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus a Szegedi Kortárs Balett élén művészeti vezetőként, koreográfusként végzett kimagasló alkotói munkájáért;

Kiss János Liszt Ferenc-díjas, Hevesi Sándor-díjas táncművész a Győri Balett Társulata élén művészeti igazgatóként, valamint a Magyar Táncművészek Szövetsége elnökeként a magyar táncművészetért végzett kimagasló tevékenységéért;

Lovas Ilona Ferenczy Noémi-díjas képzőművész a képző- és iparművészet határterületein kialakított egyéni hangvételű szakmai munkásságáért;

Makláry László zeneigazgató, karmester a zenés színházi műfaj magyar és nemzetközi alkotásainak magas színvonalú zenei megvalósításáért, a Budapesti Operettszínházban folytatott több évtizedes zeneigazgatói tevékenységéért;

Málnay Levente Balázs Béla-díjas nyugalmazott főrendező a televíziós filmművészet területén létrehozott magas színvonalú, kiemelkedően gazdag szakmai munkásságáért;

Meczner János Jászai Mari-díjas rendező, igazgató, kiváló társulatépítő munkájáért és a műfaji sokszínűségben megmutatkozó rendezői tevékenységéért;

Orosz István Balázs Béla- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, rajzfilmrendező, festő műfajilag sokszínű és gazdag alkotótevékenységéért.

A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja Díj:

Csaplár Vilmos írónak megújító hangvételű prózájáért, filmforgatókönyveiért, irodalomszervező munkásságáért;

Nádasdy Ádámnak költői s bátor szellemű műfordítói munkásságáért.

Comments are closed.