Az Akadémiai Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia tisztelettel meghívja Önt és barátait Zsuzsanna Ozsváth: ORPHEUS NYOMÁBAN Radnóti Miklós élete és kora címû kötetének bemutatójára

Idõpont: 2005. március 7. 11 óra

Helyszín: az MTA Székházának II. emeleti Kisterme (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

Házigazda: Bucsi Szabó Zsolt, az Akadémiai Kiadó igazgatója

A kötetet bemutatja: Ormos Mária akadémikus és Rónay László irodalomtörténész

A bemutatón jelen lesz a mû szerzõje, aki a University of Texas at Dallas professzora. A bemutatót kötetlen eszmecsere követi.

Kérjük, jelezze részvételi szándékát Kováts Ildikónál a 464-8242 telefonszámon vagy e-mailben: [email protected]

Fülszöveg:Az amerikai irodalomtudós egyúttal az egyetem (University of Texas at Dallas) Holokausztkutatási Tanszékén is oktat. Radnóti-monográfiája a nagy költő munkásságának első irodalomtudományi és társadalompolitikai feldolgozása, amely a költő zsidóságát és a holokausztban elszenvedett mártíriumát állítja középpontba. Kiterjedten és új forrásokat is bevonva tárgyalja az 1920-tól elindult antiszemita mozgalmakat, különös tekintettel a szellemi és irodalmi életben fellépő kirekesztő próbálkozásokra. Ezeknek lenyomatát különösen Radnóti 1938 utáni lírájában találja meg. Behatóan elemzi Radnóti Miklósnak a holokauszt előérzetében fogant költeményeit, új szempontokkal gazdagítja a költő verseiben megjelenő halálérzetet, illetve a bori haláltáborból Abdáig vezető gyalogmenet körülményeit.

Noha Randolph L. Braham monumentális könyvéhez hasonlóan ez a Radnóti-monográfia sem itthon, hanem az Egyesült Államokban született, magyar nyelvű megjelentetése a Braham-műhöz hasonlóan jelentősen árnyalhatja a szélesebb közvéleményben kialakult holokausztfelfogást.

Comments are closed.