Forrás: Világgazdaság

Vélemény

A NATO elsődlegessége

[2005-02-22]

Ma huszonhat NATO-tagország állam- és kormányfője találkozik a szervezet brüsszeli központjában. Ezek a politikusok azért gyűlnek most össze, hogy demonstrálják a transzatlanti közösség egységének erős szellemét, a határozott előretekintést, és közösen cselekedjenek.

A tanácskozáson fontos kérdéseket kell megvitatni, nemcsak az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete küldetésének, tevékenységének és műveleteinek irányát, hanem a jövőbeni transzatlanti biztonsági együttműködést és a szövetségnek a későbbiekben betöltendő szerepét is. A tárgyalandó ügyek széles köre is tükrözi azt a fontos pozíciót, amelyet a szövetség a mai biztonsági kihívásokkal szembenézve elfoglal.

Az állam- és kormányfők megtárgyalják, miként erősítsék meg azt a sikert, amelyet a nemzetközi közösség az új, demokratikus Afganisztán megteremtéséhez nyújtott segítséggel elért. Már most is a NATO és a tagországok szavatolják annak a biztonságnak az alapjait, amelyre Afganisztánnak szüksége van ahhoz, hogy a fenntartható békére és prosperitásra irányuló törekvései valóra válhassanak. Ma a NATO-tagállamok vezetői újra megerősítik ezen ország bátor népe melletti elkötelezettségüket: segíteni fogunk nekik addig, amíg erre szükség van.

Irak különösen fontos eset. Ma a NATO mind a 26 tagállama szövetségesként dolgozik együtt azon, hogy válaszoljon az iraki kormány segélykérelmére: kiképzik és felszerelik az ország biztonsági erőit, vagy finanszírozzák a NATO erőfeszítéseit.

A tágabban értelmezett Közel-Kelet egészével erősebb kapcsolatot építünk ki. A szervezet máris fejleszti az elmélyültebb politikai párbeszédet és a gyakorlatiasabb együttműködést Észak-Afrika országaival, Izraellel és Jordániával, emellett az Öböl-államokkal is tárgyalások kezdődnek. Amikor Condoleezza Rice külügyminiszterként két héttel ezelőtt először tett látogatást a NATO központjában, akkor a szövetség külügyminisztereivel vitát folytatott a közel-keleti békefolyamatról. Ma az állam- és kormányfők tanácskozásán a tágabban értelmezett Közel-Kelet egésze kerül ismét a napirendre.

Emellett további, nagyszámú kritikus politikai kérdés is terítéken lesz, például Koszovó stabilitásának szavatolása, figyelembe véve az ottani politikai helyzet alakulását, továbbá az Oroszországgal fenntartandó erős kapcsolatok és őszinte párbeszéd fontossága. Megvitatjuk, miként lehetne olyan, stabilabb kapcsolatrendszert kiépíteni az Európai Unióval, amelyben maximálisan kihasználhatóvá válnak a két intézmény egymást kiegészítő jellemzői. Megtárgyaljuk, miképpen lehet támogatni Ukrajnát az útkeresésében, ennek jegyében a NATO vezetői ma először üdvözlik Viktor Juscsenko elnököt, akivel megosztják azon közös eltökéltségüket, hogy segítsék őt egy jobb, demokratikusabb jövőnek népe javára való építésében és Ukrajna euroatlanti integrációjában.

A NATO-vezetők emellett várhatóan nemcsak a napi, közvetlen kihívásokkal foglalkoznak majd, hanem szélesebb horizontra vetik tekintetüket, és alapvető, stratégiai kérdéseket is megvitatnak. Ezek között a problémák között meg kell említeni, mi módon lehetne a NATO-ban rejlő potenciális lehetőségeket a lehető legteljesebben kihasználni, hogyan működhet a szervezet olyan platformként, amely politikai viták megtartását és a transzatlanti konszenzuskeresést szolgálja az ügyek széles köre számára, amelyekben Európa és Észak-Amerika közös érdekeket vall, és közös értékek megvédésére törekszik.

A NATO jelenleg az egyetlen állandó politikai fórum, amelyen Észak-Amerika együtt ülésezik Európával, ami egyedülálló keretet jelent az elmélyült transzatlanti politikai konzultáció és a hatékony katonai együttműködés céljára. Ez működik, de sokkal többre is képes lenne. A szövetség lehetne – és kellene hogy legyen – az helyszín, ahol a politikai ügyek szélesebb körét megtárgyalnák és megvitatnák. Erről nem mondhatunk le, ha szembenézünk a mai, tényleges biztonsági kihívásokkal, a terrorizmussal, a tömegpusztító fegyverek elterjedésével, a bukott államok sorával. Rám bátorítóan hat, hogy a szövetség egyre több vezetője jön és osztozik ebben a nézetben.

A mai csúcstalálkozó új lendületet ad a NATO politikai fejlődésének. Ez a fejlődés a következő hónapok és évek során gyorsulni fog, ami elősegítheti, hogy a NATO erősítse a szerepét a 21. század transzatlanti biztonsági együttműködésének alakításában és végrehajtásában.

Comments are closed.