Forrás: Magyar Rádió

A Hegyhát ékköve – Vasvár (képriport)

Szeptember 25-én a városból jelentkezett a Borostyánkő út

2004. szeptember 25., szombat 18:54

382 olvasás

Az ország egyik legkisebb városa, amely a vallási turizmusban látja a jövőt. A gazdasági nehézségek ellenére folyamatosan szépül és épül…

Szeptember 25-én délelőtt Vasvárról jelentkezett a Régiórádió Borostyánkőút című turisztikai magazinja, amelyben közelebbről is megismerkedtünk Vasvármegye egykori székhelyének mindennapi életével, terveivel, gondjaival.

A templom Látványosságok

Sétáltunk a néhány évvel ezelőtt megújult Fő téren, amelyet ma már dekoratív épületek szegélyeznek, kipróbáltuk a Mária éneket játszó, vizet is adó Királyok kútját, megtekintettük a Domonkos helytörténeti gyűjteményt, szót ejtettünk arról, hogy miként próbálja orvosolni a település a munkaügyi nehézségeket.

A múzeum a Fő térről Múzem és Zeneiskola

Beszéltünk Vasvár távlati terveiről: arról, hogy a jövőt a vallási turizmusban látják, ennek érdekében hamarosan megújul az egykori Domonkos-kolostor. Bekopogtattunk a nem régiben átadott Idősek Otthonába, amely európai szintű szolgáltatást nyújt lakóinak.

Szóltunk arról, hogy a mai kor igényeihez igazodva átalakítja képzési rendszerét a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, ahol új szakok is indulnak. Megtudtuk, hogy hamarosan megszépül a Művelődési Ház, és hogy a gyerekek mellett egyre több környékbeli vállalkozó keresi fel a helyi könyvtárat, ahol E-Magyarország pontot avattak.

Dombormű a Fő utcán A Királyok Kútja mellett

Vendégeink voltak a Zeneiskola növendékei, akik xilofonon játszottak nekünk élőben, és ellátogattunk a többi között a szomszédos Győrvárra, ahol éppen Kurucfesztivál zajlott.

Királyok Kútja Zenél és vizet ad

Vasvár központja Az Idősek Otthona

Kovács Tilda alpolgármester és Kránitz Balázs Élő adás: Győrváry Eszterrel

Hírek az alkalmi stúdióban Stábunk az alpolgármesterrel

Információk Vasvárról (Forrás: www.vasvar.hu)

Néhány adat

Vasvár az egyik legkisebb városa a megyének és jelenleg Csepreggel és Répcelakkal együtt Vasvárnak a népességszáma van a megyében 5000 fő alatt, így országos szinten is a legkisebb városkategóriába tartozik. A lakosságlétszáma 5000 fő körül mozog, az elmúlt tíz év népességi adatai alapján kismértékben,de folyamatosan csökken.

A munkanélküliek aránya tartósan 6-7 % közötti, jelentős számú a környező városokban munkát vállalók, ingázók száma.

Vallásos élet Vasváron

A város történelmi múltjából fakadóan zömében katolikus, jelentősebb más vallású közösséget csak a zsidóság képviselt a 19. század elejétől a második világháborúig, amikor is az egész hitközség a deportálások áldozatává vált.

A katolikus plébánia lényegében a török kiűzése óta a domonkos kolostor Szent Kereszt-templomában működik, vezetését 1950-ig, a szerzetes rendek feloszlatásáig a helyi domonkosok látták el. A város szűkebb területén két templom áll még, az egyik a város hajdani plébániatemploma, a mai Temetői templom, a másik a Szentkúti kápolna. A vasvári plébániához tartozik a a városhoz csatolt Kismákfán és Nagymákfán túl a gersekaráti egyházközség is.

Vasvár vallásos életében meghatározó szerepet játszik a búcsújárás, két búcsúnapján az augusztus 15-i Nagyboldogasszony-napi és a szeptember 12-i Mária nevenapi búcsún jelentős számú zarándok keresi fel a város templomait, elsősorban a messze földön ismert Szentkutat.

A helyi zsidó hitközség emlékét ma már csak temetőjük őrzi, ahol számos szép múlt századi sírkő mellett egy kis emlékmű is található, amelyet a holocaust áldozatainak emeltek. A 200-300 fős közösségnek egykor iskolája és zsinagógája is volt a városban, ezek azonban ma már nem állnak.

Kultúra Vasváron

A város kulturális életében az egyesületek és civil szervezetek mellett három intézmény játszik meghatározó szerepet, közülük kettőt, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárt és a Művelődési Házat a város, a Helytörténeti Múzeumot pedig a megyei önkormányzat tartja fenn.

A 48 ezer kötetes könyvtár 1998-ban költözött új épületbe, ahol külön felnőtt- és gyermekkönyvtár is helyet kapott, ugyancsak itt található a könyvtár névadójának, Bendefy László geológusnak az emlékszobája és a helyismereti gyűjtemény is. A könyvtár módszertani segítséget nyújt a kistérség községi könyvtárainak. Rendszeres programjaik között olvasótáborok és író-olvasó találkozók szerepelnek. Beiratkozott olvasóinak száma meghaladja az ezer főt.

A Művelődési Ház részben a kolostorban, részben az 1960-ban hozzáépített épületben működik, színházteremmel és több kisebb teremmel rendelkezik. Ez az intézmény biztosítja a városi egyesületek és művészeti csoportok technikai hátterét. A Művelődési Ház több állandó programja közül kiemelkedik: a Nemzetközi Színjátszó Találkozó, a Szépkorúak Találkozója, a nyári Zenei és Színházi esték sorozat, a Pannon Ősz rendezvényei, a Béri Balogh Napok, a Népdalos Találkozó, a karácsonyfa díszítő találkozóA Művelődési Ház részben a kolostorban, részben az 1960-ban hozzáépített épületben működik, színházteremmel és több kisebb teremmel rendelkezik. Ez az intézmény biztosítja a városi egyesületek és művészeti csoportok technikai hátterét. A Művelődési Ház több állandó programja közül kiemelkedik: a Nemzetközi Színjátszó Találkozó, a Szépkorúak Találkozója, a nyári Zenei és Színházi esték sorozat, a Pannon Ősz rendezvényei, a Béri Balogh Napok, a Népdalos Találkozó, a karácsonyfa díszítő találkozó.

A már említett művészeti csoportok mellett, meghatározó szerepet játszik a város életében a Vasvári Tarisznyások egyesülete, a Városi Fúvósegyesület, a Vasvár Városi Kórusegyesület és a Kármentő Népzenei Egyesület.

Az 1951-ben alapított múzeum ugyancsak a kolostor épületében kapott otthont. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának keretében működő intézmény 1970 óta rendelkezik állandó kiállítással és szakalkalmazottal. Jelenleg várostörténeti, néprajzi és egyháztörténeti kiállításokat kínál a látogatóknak.

A város hivatalos lapja a Vasvári Újság, mely 1991 óta jelenik meg havi rendszerességgel. Az elmúlt években a múzeum több helytörténeti kiadványt is megjelentetett.

Kránitz Balázs – Szilágyi József – Hulman Zsolt

Comments are closed.