Forrás: Magyar HírlapÁllami kitüntetések 2004

A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adományozott.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Glatz Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Történettudományi Intézet igazgatójának, Frunda György romániai szenátornak.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Bitó László orvosnak, a Columbia Egyetem nyugalmazott kutatóprofesszorának, Kroó Norbertnek, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának, Rolla Jánosnak, a Liszt Ferenc Kamarazenekar Kossuth-díjas hegedűművészének.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Bartók Péter zeneszerzőnek; Bánáti Jánosnak, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének; Beck Mihálynak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Kémiai Kutatóközpont kutatóprofesszorának, Berkes Györgynek, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének, Kozmáné Nemes Júliának, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott bírójának, Rakvács Józsefnek, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének, Sőth Lászlónénak, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott bírójának, Bihary Zsigmondnak, az Állami Számvevőszék főigazgatójának; Bocz Ernőnek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, Bodrogi Gyulának, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Enyedi Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Dr. Göncz Árpádnénak, a Kézenfogva Alapítvány Kuratóriuma elnökének, Horn Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas mezőgazdásznak, Konkoly Istvánnak, a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság megyés püspökének; Léner Péternek, a József Attila Színház ügyvezető igazgatójának, Lotz Károly volt miniszternek, OECD nagykövetnek, Moshe Sanbarnak, a New York-i Conference on Jewish Material Claims Against Germany végrehajtó bizottsága elnökének, Mózes Árpádnak, a Romániai Magyar Evangélikus Lutheránus Egyházkerület püspökének, Tempfli Józsefnek, a Romániai Magyar Katolikus Egyház Nagyváradi Püspöksége megyéspüspökének, Novák Dezső labdarúgónak, edzőnek, Sugár Andrásnak, a T-Mobile Magyarország Részvénytársaság vezérigazgatójának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: Szenes Zoltán altábornagynak, a Honvéd Vezérkar főnökének; Braun László mérnök vezérőrnagynak, a Nemzeti Katonai Képviselő Hivatal brüsszeli katonai képviselőjének.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Andics Lászlónak, a Magyar Vöröskereszt elnökének, Morzsányi Évának, a Magyar Vöröskereszt főtitkárának; Angelusz Róbertnek, a szociológiai tudomány kandidátusának, Balás Istvánnak, a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének; Bárány Klárának, a Miniszterelnöki Hivatal Pénzügyi és Számviteli Főosztálya vezetőjének; Borsos Antalnak, az orvostudomány doktorának, Németh Pálnénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság tanácselnökének, Szabó Lórántnak, a Csongrád Megyei Bíróság tanácselnökének, Tóth Éva Erzsébetnek, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének; Cséfalvay Pál művészettörténésznek, Földes László (Hobo) előadóművésznek, zeneszerzőnek, írónak; dr. Geskó Juditnak, a Szépművészeti Múzeum főmuzeológusának, Halász Gábornak az Országos Közoktatási Intézet főigazgatójának, Horváth Jenőnek, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, Juhász Pál közgazdásznak, Kádár János festőművésznek, Kovács Dénes hegedűművésznek, Liebe Pál vízépítő mérnöknek, Lossonczy Tamás festőművésznek, Lukács Gézának, az orvostudomány doktorának, Nádasdy Ádámnak, a nyelvtudomány kandidátusának, költőnek, Dan Ofry újságírónak, az Új Kelet című lap főszerkesztőjének; Roóz Józsefnek, a közgazdaságtudomány kandidátusának, Schweitzer Ferencnek, a földrajztudomány doktorának, Vámos Miklós József írónak.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: Ronkovics József dandártábornoknak.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Baczoni Gábor Miklósnak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára titkárságvezetőjének, Baksai Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézete főigazgató-főorvosának, Balázs Andrásnénak az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettesének, Bangó Margit előadóművésznek, Bednai Nándornak, az MTV nyugalmazott rendezőjének, Békési Istvánnak, a Közlekedési Főfelügyelet főigazgatójának, dr. Buda Béla pszichiáternek, Dániel Pálnak, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Területfejlesztési Főosztálya főosztályvezető-helyettesének, Einviller Józsefnének, a Miniszterelnöki Hivatal Pénzügyi és Számviteli Főosztálya bérügyi irodavezetőjének, Erdősi Ferencnek, a földrajztudomány doktorának, Fátyol Tivadar zeneszerzőnek, Fecser Péternének, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai Főosztálya vezető-főtanácsosának, Fischer Miklósnak, a Bálint Zsidó Közösségi Ház igazgatójának, Gschwindt Andrásnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara egyetemi adjunktusának, Állami díjasnak; Harkányi Endre színművészének, Háfra Istvánnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatójának, Horváth J. Ferencnek, a Magyar Energia Hivatal elnökének, Katona Ferencnek, a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet osztályvezető főorvosának, Kálmán Zsófiának, a DejuRe Alapítvány kuratóriumi elnökének, Kárpáti Lászlónak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának, Kelemen József Istvánné Polyák Katalinnak, a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztálya Elismerés-koordinációs Osztálya vezetőjének, dr. Keszthelyi Bélának, a Harkányi Gyógyfürdőkórház igazgatójának, Kiss Sándornak, az Államigazgatási Főiskola nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensének, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete volt elnökének, Komlóssy Józsefnek, az Európai Népek Federális Uniója alelnökének, Kotulics Tamásnak, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetőjének, Lakatos „Peczek” Géza előadóművésznek, dzsessz-dobosnak, Lazarovits Ernőnek, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége külügyi vezetőjének, Lányiné Dr. Engelmayer Ágnesnek, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai tanárának, Ligeti György szociológusnak, Makkai Máriának, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettesének, Mizser Attilának, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkárának, Mohácsy János ügyvédnek, Németh János növénynemesítőnek, Novák Péter előadóművésznek, Paksy Gábornak, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság volt vezérigazgatójának, Rados Ferenc zongoraművésznek, Salacz Györgynek, az orvostudomány kandidátusának, Schindler Jánosnak, Kecel polgármesterének, Snétberger Ferenc gitárművésznek, Somló Tamás zeneszerzőnek; Szabados György zongoraművésznek, Sziklay Erika énekművésznek, Szili Ferencnek, Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatójának, Szunyogh Szabolcsnak, a Köznevelés című oktatási hírmagazin főszerkesztőjének, Vass Károly kézilabdázónak, edzőnek, Vercseg Ilona népművelőnek, Wittinghoff Tamásnak, Budaörs polgármesterének, Zalai Ernőnek, az MTA levelező tagjának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta:

Bódi István rendőr alezredesnek, Hajdú Sándor ezredesnek, Létai Attila ezredesnek, Scharek Ferenc ezredesnek, Retkes Illés tűzoltó alezredesnek, Vinkovics János tűzoltó alezredesnek, Kristóf István tűzoltó ezredesnek, Szebeni Zoltánnak, a Történelmi Igazságtétel Bizottság Katonai Szervezete titkárának.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előterjesztésére a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként Donáthné Muntag Ildikónak, az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetőjének.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Ács Szabó Violának, a Magyar Országgyűlés Hivatala Főtitkár Titkársága főmunkatársának, Tüskéné Fónai Editnek, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányszóvivői Iroda osztályvezetőjének.

Mádl Ferenc nem tünteti ki a húgát

A köztársasági elnök úgy véli, a közvetlen rokoni kapcsolat miatt nem hagyhatja jóvá testvére augusztus 20-i kitüntetését, ezért a kitüntetettek listájáról lekerült Mádl Mária neve, közölte Schillinger Erzsébet, a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtófőnöke. Mint mondta, Mádl Ferenc külföldi útjáról hazatérve szerzett tudomást arról, hogy a miniszterelnök által kitüntetésre felterjesztettek között szerepel húga neve, ezután levélben kérte a kormányfőt, hogy a kitüntetési indokok elismerésére más formában vagy a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumának lejárta után kerüljön sor. Buváriné Mádl Mária tanácsvezető bírónak az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta volna az államfő, közölte Schillinger Erzsébet.

Hiller István kulturális miniszter a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta: Pálmainé Paál Rózsának, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése munkatársának.

Az államfő megbízásából Bárándy Péter igazságügyi miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesítette: Bánki Horváth Máriát és Kárpáti Piroskát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökeit, Lévayné dr. Fazekas Juditot, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát; Maráz Vilmosnét, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét, és Viszmeg Sándorné, a Kiskunhalasi Városi Bíróság elnökét.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át: Birinyi Sándor, a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság elnöke; Csere László dandártáborn, Gyenge András, a Pécsi Munkaügyi Bíróság elnöke; és Szaghmeiszter Mária, a Heves Megyei Bíróság bírája

Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller István kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta: Ádám Jenőnek, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriuma tagjának, Bényei József újságírónak, Földes Imre Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, Gyökössy Zsoltnak, a Magyar Televízió rendezőjének, Horváth Kornél ütőhangszeres előadóművésznek, a Magyar Jazz Szövetség alelnökének, Molnár Józsefnek, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztályvezető-helyettesének, Müller Róbert kandidátusnak, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatójának, Patay Pál régésznek, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos tanácsadójának, Székely András zenetörténész, újságírónak, Turczi István írónak, a Parnasszus című folyóirat alapító főszerkesztőjének, Varjasi Lászlónak, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. ügyvezető igazgatójának, Vidovszky László Erkel Ferenc-díjas és Érdemes Művész zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának,

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette: Bartos Zoltán egyiptológust, a Szépművészeti Múzeum főmuzeológusát, Neuwirth Annamáriát, a Hagyományok Háza osztályvezetőjét, a Bihari János Táncegyüttes művészeti vezetőjét, Fehér Jánost, a Bokréta Művészeti Iskola igazgatóját,

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette: B. Mikli Ferenc festőművészt, Benedek Istvánnét, a Szépművészeti Múzeum gazdasági igazgatóhelyettesét, Cséby Gézát, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatóját, Farkas Kálmánt, a Lungo Drom főmunkatársát, Foczmann Istvánt, a Budapesti Operettszínház üzemigazgatóját, Gáspár Benjámint, a Szépművészeti Múzeum teremőr-vezetőjét, Horváth Béla előadóművészt, Kapillerné Megyeri Annát, a Göcseji Múzeum történész-muzeológusát, Kissné Béres Katalint, a Göcseji Múzeum történész muzeológusát, Kristóf Istvánnét, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. művészeti titkárát, Lőrincz Ernő művészettörténész, filozófust, Tabák Lajos fotóművészt, Várnai Ildikót, a Vígszínház rendezőasszisztensét,

a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesítette: Földes Lászlót, a Vígszínház főkellékesét, Gyarmath Olga magyar-történelem szakos tanárt, Hegedűs Lászlónét, a Budapesti Operettszínház titkárságvezetőjét, Ménesi Gabriellát, a Hammido Alapfokú Művészeti Magániskola balettmesterét, Mészáros Istvánt, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Ceglédi Szervezete városi titkárát, Nagy Sándornét, a Szépművészeti Múzeum jegypénztárosát, Novák Zsuzsanna táncpedagógus, koreográfust, Szöllősi Sándort, a hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal közművelődési főtanácsosának, Szörényi Istvánt, a Nemzeti Táncszínház műszaki vezetőjét, Tóth Pálnét, a Nemzeti Táncszínház közönségszervezés-vezetőjét.

Hiller István, a nemzeti kulturális örökség minisztere a közművelődésben végzett kiemelkedő színvonalú tevékenységükért Bessenyei György-díjat adományozott: Fenyves Kornélnak, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete elnökének, Hazag Mihálynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal vezető főtanácsosának, Horváth Violának, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatójának, Szente Bélának, a békéscsabai Ifjúsági Ház igazgatójának, Tapodi Katalinnak, a dabasi Kossuth Lajos Városi Művelődési Központ népművelő igazgatójának, Török Józsefnek, a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ elméleti és módszertani munkatársának.

A népművészet megőrzésében és átörökítésében végzett kiemelkedő munkájukért Életfa-díjat adományozott: Lami István népművelőnek, Tóth Sándornénak, a bagi Dózsa György Művelődési Ház gondnokának, Varga Marianna néprajzos muzeológusnak.

A múzeológia szakterületen végzett kiváló munkájukért Móra Ferenc-díjat adományozott: Bakó Zsuzsannának, a Magyar Nemzeti Galéria főosztályvezetőjének, Bánki Horváth Mihályné, Molnár Erzsébetnek, a Kiskun Múzeum igazgatójának, Csányi Mariettának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága régész osztályvezetőjének, Nyerges Évának, a budapesti Szépművészeti Múzeum művészettörténész tudományos főtanácsosának, Kovácsné Bircher Erzsébetnek, a Soproni Központi Bányászati Múzeum igazgatójának.

A népi mesterségek, hagyományok továbbvitelében aktív tevékenységek folytató népi iparművészeknek a Népművészet Mestere-díjat adományozta: Bereczky Csaba Kálmán keszthelyi fafaragó népi iparművésznek, Budai László néptáncosnak, Darmo István rozsnyói pásztor, mesemondónak, Puskás Nándorné hímző népi iparművésznek, Maneszes Márton magyarszovátai prímásnak, Radácsi Piroska himző népi iparművésznek, Vajda László kovács népi iparművésznek.

A hagyományőrző fiatal népi iparművészeknek a Népművészeti Ifjú Mestere-címet adományozza: Ángyán Csilla fazekasnak, Belencsák Mihály késesnek, Czefernekné Tenk Bernadett lószőrékszer-készítőnek, Csécsi Katalin és Onodi Attila néptáncos párosnak, Dobos Beáta néptáncosnak, Forgácsné Molnár Anett gyöngy-ékszerkészítőnek, Kis István néptáncosnak, Molnárné Tamás Anetta fazekasnak, Sebestyénné Tankovits Anita szőnyegszövőnek.

A nemzeti kulturális örökség minisztere a levéltári területen végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységükért, a levéltár fejlesztése érdekében kifejtett eredményeikért a Pauler Gyulat-díjat adományozta: Á. Varga Lászlónak, Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának, Novák Veronikának, a Szlovák Állami Kerületi Levéltár igazgatójának, Szegőfi Anna főlevéltárosnak, Zádorné Zsoldos Máriának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatójának.

A közgyűjtemény területén dolgozó magas színvonalú szakmai munkájukért Széchényi Ferenc-díjat adományozott: Blazovich Lászlónak, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatójának, Horváth Tibornak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott igazgatójának, Ikvai Nándorné Sándor Ildikónak, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeum néprajzos muzeológusának, Farkas Attilának, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ érseki tanácsos művészettörténészének, Molnár Józsefnek, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Levéltári osztálya főosztályvezető-helyettesének, Varga Gyulának, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Déri Múzeum néprajzi osztályvezetőjének.

A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiváló tevékenységük elismeréseként Szinnyei József-díjat adományozott: Yamajiné Apor Évának, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Keleti Gyűjtemény osztályvezetőjének, Berke Barnabásnénak, az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményfejlesztési Főosztály és Nemzeti bibliográfiai Központ irányítójának, Gellér Ferencnének, a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazgatójának, Pallósiné Toldi Mártának, a szombathelyi Berzenyi Dániel Könyvtár igazgatójának, Redl Károlynak, az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatójának, Szabó Sándornak, a British Council Könyvtár igazgatójának.

A kulturális miniszter a közművelődés területén eltöltött több éves tevékenységükért, az amatőr művészetek támogatásában, kiemelkedő események létrehozásában elért eredményeikért Wlassics Gyula-díjat adományozott: Bimbó Zoltánnak, az egri Megyei Művelődési Központ közművelődési szakemberének, Budai Józsefnek, Nógrád megyei könyvtárosnak, Bulikné Szolnoki Ildikónak, a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet igazgatóhelyettesének, Buna Konstantin nyugalmazott festőművész tanárnak, Csonka Mártának, a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház igazgatójának, Ferencz Zsuzsannának, a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár főtanácsos munkatársának, Fekete János kiskunfélegyházi nyugalmazott pedagógusnak, Gerecs László szombathelyi nyugalmazott népművelőnek, Hortobágyiné Török Ritának, a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ intézményigazgatójának, Illés Balázsnak, a nyíregyházi Kertvárosi Közösségi Ház népművelő intézményvezetőjének, Jenei Kálmánnak, Gyula Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális osztálya közművelődési főtanácsosának, Kelemen Lászlónak, a Budapesti Művelődési Központ nyudíjasának, Kepe Lilinek, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóhelyettesének, Králik Jánosnak, a békéscsabai Koós Károly Szakképző Iskola tanárának, Papp Ferencnek, a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatójának, Pál Miklósnak, a békéscsabai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala népművelő szakfőtanácsosának, Pintér Antalnak, a zalalövői „Salla” Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, Szöllősy Vágó Lászlónak, a szabadkai Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség népművelőjének, újságírónak, Tóth Máriának, a Magyar Posta Rt. jogtanácsosának, Zöld Lajos gyergyószárhegyi nyugalmazott újságírónak.

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a magyar nóta műfajának magas szintű átörökítéséért és tolmácsolásáért: Kovács Apollónia dalénekesnőnek, Boross Lajos prímásnak.

Miniszteri Elismerésben részesítette: a „Csendül a nóta” Nemzetközi Magyarnóta Énekverseny I. helyezettjét, Demeter Ágnes dalénekest, II.helyezettjét, Szöllősi Emese dalénekest, a Különdíjas Bede Ilona cigánydal-énekesnek.

A magyar népzenei hagyományok megőrzésében és továbbvitelében végzett kiváló tevékenységükért Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott: Kovács János népzenésznek, ifj. Kovács János népzenésznek. Kiváló szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült: Losó Károly hangszerkészítő mester.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza: Dr. Agg Gézának, az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya szakmai tanácsadójának, Almási Vendelnének, a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítójának, Dr. Árendás Veronikának, a tatai Eötvös József Gimnázium tagozatvezető tanárának, Báthory Zsuzsannának, a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya vezető főtanácsosának, gyógypedagógiai szakreferensnek, Békei Lászlónénak, a budapesti Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium általános igazgató-helyettesének, Dr. Csonka Csabánénak, az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési Főosztálya vezető főtanácsosának, Dandó Péternének, a budapesti Baross Gábor Általános Iskola igazgató-helyettesének, Falussy Józsefnénak, a bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola tanárának, Fehérvári Győzőnének, a budapesti Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola vezetőtanárának, munkaközösség-vezetőnek, Ferencz Gyulánénak, a budapesti IV. kerületi Liget Óvoda vezetőjének, Ifj. Fogarasi László zenésznek. Gál Józsefnénak, a kaposvári Táncsis Mihály Gimnázium igazgató-helyettesének, Gulyás Nagy Zoltánnak, a Magyar Táncművészeti Főiskola zenepedagógusának, Gyalai Pálnénak, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola gazdasági igazgató-helyettesének, Haas Juditnak, a budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola óvodavezetőjének, Hegedűs Károlynénak, a székesfehérvári Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola igazgató-helyettesének, Horváth Gézának, a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesének, Horváth Jánosnak, a budapesti Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgató-helyettesének, Jankovics Istvánnak, a ceglédi Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatójának, Károssy Ágnesnek, a budapesti Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola igazgató-helyettesének, Kárpáti Bélának, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott rendőr alezredesének, Kiss Erikának, a tápiószentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatójának, Klenyán Lászlónak, az acsai Petőfi Sándor Általános Iskola tanárának, Kókayné Lányi Mariettának,a budapesti Gyermekek Háza pedagógiai vezetőjének, Kulcsár Albertnek, tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának, Lakatosné Reha Mártának, szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola igazgató-helyettesének, Németh Attilának, a Veszprémi Egyetem Nyelviskolája igazgatójának, egyetemi adjunktusnak, Németh Györgynének, a soproni Jegenye sori Óvoda tagóvoda vezetőjének, Dr. Novák Istvánnak, az egri OKKER Oktatási Iroda alapító ügyvezetőjének, Ogonovszky Istvánnénak, a budapesti Szent László Gimnázium nyugalmazott vezető tanárának, szaktanácsadónak, Dr. Pálffyné Tárnoky Évának, a Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatójának, Patakné dr. Félegyházi Enikőnek, a Debreceni Egyetem tudományos munkatársának, Dr. Pázmándy Károlynénak,a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gazdasági referensének, Rudner Balázsnénak, a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági igazgató-helyettesének, Somogyi Gyöngyinek, a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgató-helyettesének, Sulyok Istvánnénak, a budapesti Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola általános igazgató-helyettesének, Szabó Eleknek,a budapesti Németh László Gimnázium igazgató-helyettesének, főtanácsosnak, Szegedi Enikőnek, a budapesti XIII. kerületi Zeneiskola igazgatójának, Szili Margitnak, a győri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójának, Szokolainé Takács Erzsébetnek, a budapesti Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium igazgató-helyettesének, Szőke Lászlónénak, a budapesti Vörösmarty Mihály Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesének, Takács Mária Évának, a péri Öveges József Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának, Takácsné Márton Katalinnak, a gávavencsellői Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti Iskola nyugalmazott tanárának, Tálasné Pandur Rózsának, a kadarkúti Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari SzakképzőIskola, Diákotthon igazgatójának, Tárkányiné Dr. Szűcs Katalinnak, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanárának, Till Ottónak, a budapesti III. kerületi Állami Zeneiskola nyugalmazott igazgatójának, Tolnay Bélának, a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi igazgató-helyettesének, Turi Zoltánnak,a budapesti Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgató-helyettesének, Ugrin Gábornénak, az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet nyugalmazott könyvtáros tanárának, Vajdáné Sebestyén Juliannának, a dunaszentbenedeki Általános Iskola igazgatójának, Varga Borbálának, a budapesti Thán Károly Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanárának, Varga Istvánnak, a mezőszilasi Németh László Általános Iskola igazgatójának, Várkonyi Jánosnak, a makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott kollégiumvezető-főtanácsosnak, Dr. Verebélyi Imrénének, a Fővárosi Gyakorló Óvoda vezetőjének, Dr. Vincze Ildikó Mária ügyvédnek, a Miniszterelnöki Hivatal Koordinációs Politikai Államtitkárság jogi főtanácsadójának, Vitéz Zsoltnak, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatójának, Vörös Kálmánnénak, a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola igazgató-helyettesének.

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozza: Adorján Gyulánénak, a budapesti Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola tanárának, Bárdos Adolfnak, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatójának, épületgépészeti munkaközösség vezetőnek, Dr. Bertók Sándornénak, a gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanárának, Braun Jánosnénak, a hatvani 5. Számú Általános Iskola tanítójának Fehér Józsefnek, a székesfehérvári Gorsium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának, Fejes Ferencnének, a rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola óraadó tanárának, Gooz Istvánnak, a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának, Hargitai Kálmánnénak, a veszprémi Táncsics Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium tanárának, Hímer Bélánénak, a kompolti Általános Iskola tanárának, Horváth Árpádnénak, a budapesti Kossuth Zsuzsa Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola nyugalmazott tanárának, Dr. Jarosievitz Beátának, a budapesti Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium csoportvezető nevelőtanárának, Kis Károlynak, az iskaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatójának, Klein Imrénének, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanárának, munkaközösség vezetőnek, Koszorúsné Tóth Katalinnak, a budapesti Hófehérke Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, közoktatási szakértőnek,, Kotzián Tamásnak, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma nyugalmazott vezetőtanárának, Dr. Kovácsné Okler Editnek, a szolnoki Liget Úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgató-helyettesének, gyógypedagógusnak, Lengyák Istvánnak, a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola tanárának, Lipovits Gyuláné dr.-nak, a szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola tanárának, szaktanácsadónak, Marton Gézánénak, a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgató-helyettesének, Matula Ilonának, a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadójának, Nagyné Rápli Györgyinek, a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadójának, Németh Pálnak,a sárospataki Városi Vay Miklós Szakképző Iskola tanárának, Pacsai Norbertnek, az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola tanárának, Dr. Pál Lászlónénak, a budapesti Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanárának, Péter Mihálynak, a szekszárdi I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola tanárának, főtanácsosnak, Schlosserné Jurcsek Katalinnak, a budapesti Ady Endre Gimnázium tanárának, Szabóné Kiss Zsuzsannának, az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete intézeti koordinátorának, Szelestey Lászlónak, a Magyar Táncművészeti Főiskola gondnokának, Szöllősi Kálmánnénak, a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont tanítójának, Terényiné Szabó Mónikának, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola főmunkatársának, Tóth Lászlónak, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesének, Ungvári Jánosnak, a Hajdu-Bihar Megyei Önkormányzat nyugalmazott osztályvezetőjének, Dr. Vajda Istvánnak, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanárának, Varga Ernőnének, a pákai Öveges József Általános Iskola és Óvoda iskolatitkárának. A Magyar Köztársaság oktatási minisztere augusztus 20-a alkalmából az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozók részére.

©

Comments are closed.