HDKE – Történeti szakanyag szakmai vitája

Dr. Hiller István kultuszminiszter a közelmúltban a Magyar Nemzeti Múzeum keretén belül megszervezett programirodát bízta meg az első magyarországi holokauszt állandó kiállítás kivitelezésével. A kiállítás történeti forgatókönyve (kibővített tématerv) elkészült, ezt szaklektorok véleményeztek.

Ezúton szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a szakmai vitára.

Helyszíne: 2004. július 9. (péntek) 10 óra

Időpontja: Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme (1088

Budapest, Múzeum krt. 14-16.) Sajtóközlemény

Holokauszt Emlékközpont (Budapest, 1093, Páva u. 39.) 2004. július 6. – A Magyar Nemzeti Múzeumban létrejött az úgynevezett „Páva utcai állandó kiállítás programiroda”, melynek feladata a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban 2005-ben megnyíló első állandó holokauszt kiállítás szakmai előkészítése és megrendezése. A programirodát Molnár Judit történész vezeti.

A Holokauszt Emlékközpont egy többfunkciós intézmény, amely egyszerre emlékhely, kiállítóhely, oktatási, kutatási és kulturális intézmény. Az állandó kiállítási programiroda Nemzeti Múzeumba kerülése azt jelenti, hogy a holokauszt és az áldozatok emléke nem pusztán zsidó vagy roma ügy, hanem valóban nemzeti ügy. Egyben pedig lehetőséget teremt arra, hogy a Holokauszt Emlékközpont nagyobb figyelmet szenteljen az oktatásnak, a kutatásnak és a kiállítás szervezését kísérő társadalmi vitának.

A kiállítás előkészítésének első lépéseként 2004. július 9-én, délelőtt 10 órakor a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088 Budapest, Múzeum körút 14-16) szakmai vitát tartanak a kiállítás történeti forgatókönyvéről, amelyre minden újságírót és érdeklődőt szeretettel várnak. A lektorok véleménye, a vitán elhangzott bírálatok, valamint a programirodához július 16-ig írásban eljuttatott hozzászólások összegzése után a történeti forgatókönyvet Karsai László történész, a Szegedi Tudományegyetem Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéki Csoport vezetőjének tudományos irányítása mellett átdolgozzák a szerzők, Kádár Gábor és Vági Zoltán. A két történész írta az Auschwitz-Birkenaui Állami Múzeum területén idén április 15-én megnyílt magyar állandó kiállítás történeti koncepcióját és forgatókönyvét. Felkért lektorok voltak: Radnóti Sándor esztéte, Ungváry Krisztián történész, Kovács Mónika szociológus, Ormos Mária történész és Deák István történész.

A cél a 21. század igényeinek megfelelő, modern, a fiatalabb korosztályokat is megragadó kiállítás megrendezése. Ehhez minden eddiginél több kép, film, korabeli dokumentum, irat összegyűjtésére van szükség, amelyeket a legmodernebb technikák felhasználásával látványosan kíván bemutatni a kiállítás. Ezért folytatódik az elmúlt egy évben megkezdett dokumentumok feltárása, digitalizálása, előkészítése. A látványtervre és a kivitelezésre a történeti forgatókönyv véglegesítése után a programiroda pályázatot ír ki. A kiállítás a tervek szerint 2005 őszén nyílik meg.

Comments are closed.