A Jewish Agency”s Institute for Jewish People Policy Planning kutatócsoportjának jelentése szerint a világ zsidóságának 92%-a a világnépesség leggazdagabb ötödében él.

A hasonló kutatások közül ez a jelentés vizsgálja először 2004-ben a zsidóság helyzetét.

A héten megjelent kivonat rövid összefoglalása az ősszel kiadásra kerülő 600 oldalas jelentésnek. A tanulmány sok megállapítása nem körvonalazódik a kivonatban, de már az első oldal egy sor érdekes tendenciáról árulkodik.

A zsidók kivándorlása az arab országokból az 50-es, illetve a volt Szovjetunióból a 90-es években a világnépesség összetételének megváltozását eredményezte. A gazdag országokban élő zsidók életminősége határozottan javult a világon, de a zsidó demográfia romlott. A tanulmány szerint a világnépessége 1970 és 2003 között 70%-kal, a zsidóság ugyanakkor mindössze 2%-kal gyarapodott. (A növekedés nagyrészt, természetesen, a szegény országokban következett be.)

A jelentés statisztikát közöl a vegyes-házasságok alakulásáról a különböző országokban. Oroszország és Ukrajna zsidó közösségeiben a vegyes-házasságok aránya eléri a 80%-ot, a német és a magyar társadalomban ez az arány 60%, az Egyesült Államokban 54%, Franciaországban, Angliában és Argentínában 45%, Kanadában 35%. A sort Ausztrália (22%), Dél-Afrika (20%) és Mexikó zárja (10%). Izraelben a vegyes-házasságok aránya mindössze 5% – a legtöbb vegyes vallású család a volt Szovjetunióból vándorolt be.

A tanulmány teljesen fordított arányt tárt fel a zsidó iskolába-járás és a vegyes-házasságok között: a vegyes-házasságok aránya csökken ott, ahol a gyerekek nappali – és nem csak tanfolyam-szerű – iskolába járnak. Tehát, azok az országok, amelyek világelsők a zsidó oktatásban, a vegyes-házassági lista alján vannak. Izraelben a (zsidó) gyerekek 97%-át zsidó iskolába íratják be. Dél-Afrikában és Mexikóban a zsidó gyerekek 85%-a, Angliában 67, Ausztráliában 65, Argentínában 60, Kanadában 55, és az USA-ban 29%-a, Oroszországban és Ukrajnában azonban csak 15%-a jár zsidó iskolába.

A megjelent jelentés legnagyobb részét a statisztikai elemzés és a javaslatok teszik ki. Az elemzés alapján a tanulmány azt a következtetést vonja le, hogy a legkritikusabb és legsürgetőbb szembenézni a tényekkel, és az egész zsidó világnak ki kell alakítania az izraeli-palesztin konfliktusra vonatkozó politikáját. A jelentés szerint a zsidó közösségnek ki kell nyilvánítania, hogy: ” A konfliktus az izraeli jólétet fenyegeti, a nemzetközi színtéren pedig a zsidó szuverenitás koncepciójának megkérdőjelezésére, és az Izraelt támogató zsidók elleni támadásra használják ki.”

A kutató csoport vezetője, Sergio Della Pergola professzor azt a következtetést vonja le, hogy: „Az egész világ – Izrael és a diaszpóra – zsidó közösségének képviselőit be kell vonni a konfliktus megfontolt és igazságos megoldásába, de a végső döntést Izraelnek egyedül kell meghoznia.”

Tekintsük Izraelt és a diaszpórát egynek

A jelentés az intézet vezető projektje. Az intézetet két éve alapították azzal a céllal, hogy az egész zsidóság számára dolgozzon ki egységes politikát. A Héber Egyetem Mai Judaizmus Intézetének zsidó demográfia szakértője, Della Pergola szerint: „Az intézet alapvető megközelítési módja tükröződik a jelentésben, mely szerint Izrael és a diaszpóra egy egység, és nem választható el egymástól, ahogyan azt a múltban tették.”

Della Pergola hozzátette, hogy nem csak az izraeli-palesztin konfliktusra vonatkozóan, hanem az izraeli kormány által hozott valamennyi döntésnél „figyelembe kell venni annak a diaszpóra zsidóságára gyakorolt hatását. Ez vonatkozik az olyan döntésekre is, mint például a Jaszin sejk likvidálása. Ez nem azt jelenti, hogy a diaszpóra érdekeit Izrael szükségletei elé kell helyezni, de annak kihatásait az előkészítés során legalább figyelembe kell venni.”

Della Pergola elmondta, már a munka első évében felhívta a kutatóbizottság figyelmét, hogy kerüljék a túl aprólékos és gyakorlatias ajánlásokat. Ehelyett koncentráljanak az általános koncepciók és irányok kidolgozására.

Bár a professzor nem hangoztatta, de szembeötlő, hogy az intézet előtérbe helyezte az asszimiláció kérdését, és a javaslatokban is bizonyította ennek fontosságát. Mindamellett, az aktuális jelentés elemzése elég óvatos következtetéseket tartalmaz, azonban így is, nem kis vitát fog kiváltani.

Például, nem valószínű, hogy az Izrael és a diaszpóra egységére vonatkozó vélemény elnyeri az izraeli arab és poszt-cionista polgárok tetszését. A fő zsidó „tanácsadó” testület létrehozására vonatkozó ajánlás, amely ebből a véleményből következik, szintén ellenállást fog kiváltani.

Ráadásul, a jelentés azt sugallja az Izraelt alapító zsidóknak, hogy „Izrael hosszú távú jövője fontosabb, mint azonnali igényei.”

 Papíron mindenki egyet fog érteni ezekkel az általános irányelvekkel. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy az oktatás előnyt élvezhet az anyagi jóléttel szemben. Sok bizonyíték szól amellett, hogy a holokauszt jóvátétel elosztása nagyobb súlyt kölcsönözhet a „zsidóság igényeinek”, mint az egyes túlélők egyéni igényei.

A javaslatok egy része nagy ellenállást fog kiváltani azokban az országokban, ahol az állam és az egyház szétválasztása gyakorlat – mint például Franciaországban, vagy az Egyesült Államokban. A jelentés arra bíztatja a világ vallási jellegű zsidó segélyszervezeteit, hogy támogassák a multikulturális kezdeményezéseket. A jelentés aggódva szól arról a hagyományos zsidó felfogásról, amely ellenzi, hogy felülvizsgálják az egyházi iskolák állami támogatását az USA-ban, és a franciaországi zsidó közösségnek is támogatnia kellene az államnak a vallási szimbólumok nyilvános iskolákból való eltávolítására irányuló törekvéseit.

Más javaslatokat is tartalmaz a jelentés:

·        erősíteni kell Izrael zsidó jellegét, „a zsidó identitás növelésével az oktatási rendszerben”;

·        el kell ismerni a nem-ortodox zsidó mozgalmakat;

·        anyagi támogatást kell nyújtani a zsidó oktatásnak a diaszpórában;

·        a világ bármely sarkában élő zsidó fiatalok számára létre kell hozni egy „zsidó vezetőképző akadémiát”, a zsidó szervezetek vezetőinek utánpótlása céljából;

·        globális zsidó politikát kell kialakítani a nemzetközi színtér általános kérdéseiben, és az olyan részkérdésekben, mint az Iszlám;

·        bátorítani kell a vegyes-házasságokban élő házastársak betérését Izraelben és külföldön;

További érdekes javaslat a felhívás a világ zsidóságának az emberi jogok egyre bonyolódó témájában való eligazodására, hogy eleget tudjanak tenni a „tikkun olam” (a világ jobbítása) zsidó értékének. Nagyobb nyomatékot kell adni a zsidóságnak, mint a nemzetközi küzdőtér jelentős szereplőjének – azonban csak politikai értelemben.

Volt középkeleti megbízott lett a tanács elnöke

A Jewish Agency”s Institute for Jewish People Policy Planning kutatócsoportja közös szellemi gyermeke volt Yehezkel Dror professzornak, az intézet alapító elnökének, Stephen Hoffmannak, az Egyesült Zsidó Közösségek – az Észak-amerikai Szövetségek ernyőszervezete –leköszönő elnökének, valamint a volt újságírónak, Avinoam Bar-Yosef-nek, az intézet alapító igazgatójának.

Annak érdekében, hogy megszilárdítsák az intézet helyzetét az izraeli és a zsidó világ döntéshozói között, a tanács elnökének Dennis Ross-t, az idősebb Bush és Clinton elnök adminisztrációjának közép-keleti külön-megbízottját nevezték ki.

A tanács tagja lett Yaakov Neeman professzor, Dr. Uzi Arad, Uzi Dayan, Yaakov Amidror és Stephen Hoffman, az Izraeli Véderő nyugalmazott tábornokai, valamint John Ruskay, a New York-i Zsidó Szövetségtől. Irwin Kotler professzor, az emberi jogok nemzetközileg elismert szakértője szintén dolgozik a tanácsban, amíg ki nem nevezik Kanada igazságügy-miniszterévé.

Haaretz

One Response to “Yair Sheleg: Kevesebb zsidó, több pénz”

  1. amichay

    Szerintem semmi baj nincs a zsido identitassal az izraeli oktatasban. Sot, tudomasul kell vennunk, hogy vannak izraeli allampolgarok, akik muzulmanok vagy keresztenyek, es ahhoz, hogy oket ne idegenitsuk el az allamtol, tobb figyelmet kellen forditani iranyukban. Ezzel nem lennenk kevesbe zsidok, legfeljebb kisse nyitottabbak a massaggal szemben, ami nem art nekunk sem.

    Az ortodoxia allami monopoliumat meg kell szuntetni, el kell ismerni a zsidosag minden vallasi iranyzatanak legitimitasat.

    Nem annyira anyagi tamogatas, hanem inkabb izraeli oktatok kellenenek a diaszporaban elok