Az alábbi közlemény kiadásában a Sófár Egyesület is közremüködött.


 


A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége más zsidó szervezetekkel együtt tiltakozik gróf Teleki Pál egykori miniszterelnök szobrának felállítása ellen. Teleki életművének kultuszát a Magyar Köztársaság alkotmányos elvei arculcsapásának tekintjük.


 


Teleki Pál az intézményes, nemzeti érzelmű antiszemitizmus szimbóluma, akinek miniszterelnökségeihez tapad  a XX. században a világ első zsidóellenes törvénye, az 1920-as Numerus Clausus, továbbá  a zsidókat másodrendű állampolgárrá minősítő, 1939-es második zsidó törvény hatálybalépése, valamint a házassági korlátozásokat tartalmazó, 1941-es harmadik zsidó törvény előkészítése.Teleki politikájának integráns része volt a hidegvérű, tudományosan megalapozott zsidóellenesség. Az ő keresztény Magyarországának víziójában nem volt helyük a zsidóknak. Politikai befolyását húsz éven át a magyar zsidóság ellehetetlenítésére, elüldözésére használta fel. Akik ma szobrot állítanak ennek az embernek, azok piedesztálra emelik a rasszizmust, a fajüldözést, a kirekesztést.


 


A néhai miniszterelnök roppant következetes, koherens világnézetű politikus volt, aki 1940-ben is büszkén vallotta, hogy “a zsidótörvény egyesek szerint a faj és a vér idegen eszméjét hozta be a magyar törvényalkotásba és gondolkodásba. (…) semmi idegenszerűség nincs abban, ha faji össze-tartozandóságról, faji kapcsolatokról beszélünk. Ezt az álláspontot tudományosan és társadalmilag immár régóta vallom, és több, mint húsz éve írom és hirdetem, tehát jóval előbb kezdtem ezt, semmint  hogy ebben a tekintetben külső új befolyások hathattak volna rám.” /Teleki/


 


Az önkormányzati döntéshozóknak, akik a szobor felállítását megszavazták tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen eszméket vállaltak fel döntésükkel.


 

Comments are closed.