(Pécs, 1913. aug. 21. – Bp., 1974. jan. 15.): szerkesztő, újságíró. Aszódon kezdte középisk. tanulmányait, majd a gödöllői reálgimn.-ban érettségizett 1931-ben. 1934-től rendszeresen publikált. Cikkei, novellái jelentek meg a Reggel, Pester Lloyd, Budapesti Hírlap, Szép Szó, Korunk Szava, Jelenkor és a Népszava hasábjain. 1939-1941 között segédszerkesztő a Jelenkor c. hetilapnál. 1941-től lektor a Magyar Élet könyvkiadónál. 1943-ban került az Egyetemi Nyomdához, 1945-ben a Sarló Könyvkiadóhoz. 1947-1948 között a Szövetkezés c. hetilapot szerk., majd 1948-tól 1951-ig főmunkatárs a Szövetkezet c. hetilapnál. 1951-1953 között lektor a Magyar Árók Szövetsége lektorátusán, 1953-tól haláláig a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerk.-je volt. Kitűnően. ismerte a reformkor, a szabadságharc és a századforduló éveinek irodalmát. Tudományos kutatásai során főként a klasszikus irodalom, valamint az emigrációs irodalom kérdéseivel foglalkozott. 1945 előtt részt vett a népi írók mozgalmában. – F. m. A Felszabadulás (1944. november) óta megjelent magyar nyelvű könyvek bibliográfiája (Bp., 1945); A néppel tűzön-vízen át (antológia, Devecseri Gáborral és Keszi Imrével; Bp. 1951); A holnap elébe (Nagy magyar hazafiak a holnap Magyarországáért, válogatás, jegyzetek, Bp., 1955); Rab századok (börtönnaplók, összegyűjtötte, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta; Bp., 1956); Szerelmes levelek (antológia, szerk., Bp., 1963). Sajtó alá rendezte Egy szem vadgesztenye címmel Kemény Simon válogatott verseit (Bp., 1961), valamint a költő Nagy Imre verseit és cikkeit (2. bővített kiad. Bp., 1976). – Irod. Cs. T.: P. J. (Élet és Irod., 1974. 4. sz.).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Comments are closed.