Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. Hatalmát az Alkotmány keretei között, elsôsorban választott képviselôi útján gyakorolja. A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintô legfontosabb ügyek eldöntésében, illetôleg a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában a nép közvetlenül, szavazás útján is részt vehessen.

Ezekre az elvi alapokra figyelemmel az Országgyűlés a következô törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1.

Comments are closed.