(Bp., 1908. márc. 20. – London, 1973. jan. 3.): publicista, író. Tanulmányait a bécsi egy.-en (1926-27), majd a Franklin Marshall College-ban (USA) végezte (1927-29). Hazatérése után a Pesti Napló munkatársa, majd külügyi rovatvezetője a lap megszűnéséig (1939). Amerikai lapokat is tudósított (a New York Sun laphálózatát). Lefordította Jonathan Swift Gulliverjét (1935). Árásai jelentek meg a Gondolatban, a KMP legális folyóiratában. 1939-től Bajcsy-Zsilinszky Endre hetilapjának, a Független Magyarországnak volt külpolitikai szerk.-je, de 1940-41-ben Teleki Pál felkérésére a Magyarország c. kormánylap külpolitikai rovatát is szerkesztette. Teleki öngyilkossága után Jugoszlávián át elmenekült Mo.-ról és Kairóban a brit Special Operations Executive szolgálatába lépett. 1943 tavaszán Isztambulban vett részt a Kállay-féle kiugrási kísérlettel kapcsolatos tárgyalásokon. 1945-ben Londonba ment és az angol rádió m. osztályán dolgozott. 1947. máj.-ban hazatért Mo.-ra és a Tovább c. hetilap egyik szerk.-je lett; 1947-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. A Magyar Rádió idegen nyelvű osztályát vezette (1948-49), majd a Hungaria Könyvkiadó irodalmi vezetője volt. Megválasztották a m. ENSZ-társaság főtitkárává. 1949 szept.-ben koholt vádak alapján letartóztatták, 1954-ben rehabilitálták. Az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, az Irodalmi Újság cikkírója. 1956 végén elhagyta Mo.-ot és Londonban telepedett le. Utószót írt Nagy Imre On Communism (New York, 1957) c. könyvéhez. M. nyelvű írásai főleg a londoni Irodalmi Újságban jelentek meg, amelynek főmunkatársa volt. 1956 utáni publikációinak nagy részében a polgári liberalizmus talajáról támadta a szocialista országokat. – M. Felelés ellen biztosító r. t. (ifj. r., Bp., 1933); Isten veletek, hobók (ifj. r., Bp., 1934); Utazás a semmibe (r., Bp., 1937); Chamberlain a felelős (tanulmány, Bp., 1939); Búcsú Európától (r., Bp., 1939); Amerika válaszúton (tanulmány, Bp., 1940); Balkán a viharban (tanulmány, Bp., 1941); In Darkest Hungary (tanulmány, with intr. by. Michael Károlyi, London, 1945); Ezermillió bennszülött a kapuk előtt (tanulmány, Bp., 1948); Freud vagy egy illúzió eredete (tanulmány, Bp., 1948); Elveszett nemzedék (visszaemlékezések, London, 1958); Mao-Tse-tung, emperor of the Blue Ants (tanulmány, London, 1962); Jugend. Schicksal der Welt (tanulmány, Zürich, 1965); Youth up in Arms (tanulmány, London, 1971). – Irod. Rónai Mihály András: Párhuzamos életrajz (Élet és Irodalom, 1973. 6. sz.).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Comments are closed.