(Rozsnyó, 1901. okt. 17. – Bp., 1945. jan. 13.): publicista, szerkesztő, szociográfus. A nyíregyházi ev., 1915-től a kolozsvári ref. kollégiumban tanult. Szegeden a Délmagyarországban jelentek meg első írásai. Szegedi egy.-en jogi, Bp.-en közgazdasági diplomát szerzett. 1920-1937 között Szegeden, majd Bp.-en élt. Tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának; szerk. a kollégium kiadványait. A baktói és a sándorfalvai parasztok között végzett szociográfiai kutató- és gyűjtőmunkát. Tanulmányait és kritikáit a Századunk és a Szép Szó c. bp.-i folyóiratok közölték. Radnóti Miklóshoz barátság fűzte, ő ismertette meg József Attilával. A Szép Szó szerkesztői hívták fel Bp.-re, s a szerkesztő bizottság tagjai sorába fogadták. 1938. júl.-tól a Szép Szó főszerk.-je annak betiltásáig. 1938-tól 1944. márc.-ig az Esti Kurír belső munkatársa volt. Árásai jelentek meg a Magyar Hírlap, a Kis Újság, a Szocializmus, a Népszava és a Református Jövő c. lapokban is. ő vezette be a Vándor Kórus József Attila-estjét (1943). József Attila koporsója fölött a Kerepesi temetőben elmondott beszédét közölte a Magyar Csillag c. folyóirat (1942. dec.). 1944. márc. 19. után vidéken bujkált, a Gestapo a lakásán kereste. 1944 decemberében visszatért Bp.-re. Lakásának kapujában egy német tiszt golyója végzett vele. Publicisztikai írásaira humanista antifasizmusa jellemző. Élesen tiltakozott minden faji előítélet ellen. Könyvében Európa 1918 és 1938 közötti történetét írta meg, s benne az uralkodó osztályok nemzetpusztító politikáját leplezte le. Bertold Brecht egyik fordítója volt. Szerk. a Delta.-almanachot (Bp., 1940). – M. Totális állam, totális ernber (Századunk, 1938); Húsz év története, 1918-1938 (történeti tanulm., Bp., 1939); Kié József Attila (Delta-almanach, Bp., 1940); A költő és a köztudat (esszé József Attiláról, Nyugat, 1940); Mai enciklopédia (szerk. Csetényi Józseffel és Erdődy Elekkel, Bp., 1941); Közjogi villongások. Kiad. Kenedi János (Bp., 1990). – Irod. Bóka László: G. Z. (Arcképvázlatok és tanulm., Bp., 1962); Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma (Bp., 1967); Füst Milán: Emlékezés G. Z.-ra (Emlékezések és tanulmányok, Bp., 1967); ‘S két szó között a hallgatás…’ (Magy. mártír írók antológiája. Válogatta és szerk. Keresztury Dezső és Sík Csaba, Bp., 1970); Csaplár Ferenc: G. Z. (Tiszatáj, 1971. 12. sz.); Keresztényi Nándor: G. Z. ébresztése (Magy. Hírlap, 1972. júl. 22.); Lengyel András: Értékvédelem és útkeresés a harmincas években (L. A. Törésvonalak 1990.).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Comments are closed.