(Bp., 1866. okt. 3. – Bp., 1943. jún. 1.) Budapest székesfőváros polgármestere. Iskoláit a fővárosban és Egerben végezte s a budapesti egyetemen nyerte a jog- és államtudományi doktorátust. 1889-ben lépett a főváros szolgálatába s idejének legnagyobb részét a közoktatási és a pénzügyi osztályban töltötte. 1901-ben tanácsnok lett és átvette a közoktatási ügyosztály vezetését, majd amidőn Halmos János nyugalomba vonult, 1906 jún. 19. a székesfőváros törvényhatósága polgármesternek választotta meg. Régebben a közigazgatási tanfolyamokon évekig adta elő a közjogot és közigazgatási jogot. Számos hivatalos javaslatot dolgozott ki fővárosi kérdésekben (a város pénzügyeinek gyökeres rendezése, városi tűzkárbiztosítás, iskolai felügyelet, a népiskolai tanítás tervének reformja). Polgármesterségének már első éveiből is számos nagyszabású kérdés megoldása, részben alapos előkészítése fűződik B. nevéhez : a fővárosi törvény reformja, a szervezet korszerű újjáalakítása, az alkalmazottak anyagi helyztének javítása és a személyzet képzettségének emelése (fizetés- és státusrendezés, új nyugdíjszabályzat, tanfolyamok stb.). A városfejlesztés körül is kiváló érdemei vannak. Megindította egyebek közt a közérdekű üzemeknek városi kezelésbe vételét és üdvös szociális reformok megvalósítását (népháza, új nagy közművelődési könyvtár) ; a lakásinség enyhítése érdekében megalkotta és fokozatosan végrehajtja külföldön is elismert lakásépítési programmját. Megteremtette továbbá a magyar városok állandó szervezetét és a magyar városok kongresszusát. Emellett irodalmi, művészeti s tudományos téren is jelentékeny tevékenységet fejt ki. Megalapította s egy ideig szerkesztette a Népmívelés c. folyóiratot, melynek most is állandó munkatársa. Ifjukora óta aktív részt vesz a hazai sportélet fejlesztésében s mint a Magyar Athletikai Szövetség elnöke, irányítója a hazai atletikának. Mint zenekedvelő, elnöke az Orsz. Dalosszövetségnek, a szorosabb értelemben vett hivatalos elfoglaltságán kívül élénk részt vesz a főváros társadalmi életében, annak jótékonysági, közművelődési és szociális mozgalmaiban.

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Comments are closed.