a relativitás elmélet atyja

Neve a zsenialitás szinonímájává lett, arcképe egyike a legismertebbeknek a világon. A Time Magazin az évszázad emberének nevezte 2000-ben.

A relativitáselmélet szülőatyja, és nagy mértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. Az 1921-es fizikai Nobel-díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismerésére.

Tiszteletére nevezték el a fotokémia einstein egységét, az einsteinium nevű kémiai elemet, valamint a 2001 Einstein kisbolygót.

Albert Einstein 1879. március 14-én született a németországi Ulmban. 1955. április 18-án hunyt el Amerikában, a New Jersey állambeli Princetonban.

1905-ben írta az a híres négy cikket írt, amelyekkel a modern fizikát megalapozta. A négy közül három (a Brown-mozgásról, a fényelektromos jelenségről és a speciális relativitáselmélet) olyan, melyért egyenként megérdemelte volna a Nobel-díjat. De csak a fényelektromos jelenségért kapta meg. nyert.

Ezek a cikkek az „Annalen der Physik -ben jelentek meg. Azóta is gyakran úgy emlegetik ezt az esztendőt, mint „Annus Mirabilis vagyis a csodák éve. A cikkek megjelenésének századik évfordulóján, 2005-ben, a fizika világévét ünnepeljük.

Comments are closed.