Forrás: hirszerzo.hu

Az ügyész fellebbezést nyújtott be a roma nőket megtámadó, és elitélt huligánok cselekedete minősítésének megváltoztatásáért.

Ha absztrakt módon nézem a dolgot, akkor majdnem mindegy: Az éppen, hogy gyengeség bizonyítékként kezelendő:

Ha egy agresszióit büntetlenül kiélni akaró csoport kiválaszt egy nálánál gyengébbet és védekezésre kevéssé képesebbet pontosan ezért, akkor ebben az aljas, és társadalomra maximálisan veszélyes* szándék megítélésében majdhogynem mindegy, hogy mi volt a kiválasztás motívuma:

Az, hogy az áldozatok száma, hozzájuk képest kicsi, vagy, mert azok gyengék, vagy, mert pótlólagos legitimációnak érzi, hogy azok egy általuk megvetett, és állapotukról nem tehető (hajléktalan, meleg, roma, zsidó, …) csoport tagjai.

Ha viszont konkrétan nézem, akkor már nem ez a helyzet, és csak dicsérhető az ügyészi fellebbezés:

Természetesen nem mehetünk el szótlanul amellett, hogy a társadalom nem is szűk szféráiban az etnika jegyek vélt felismerése önmagában való motivációul szolgálhat bűncselekmények, vagy ezzel egyenértékű szegregáció elkövetéséhez.

És ezzel együtt a leghatározottabban el kell ítélni azt a hatósági magatartást, ami az esetek minősítése során ezt a motívumot eleve ki akarja vonni a lehetségesek vagy éppen – mint a jelen esetben is – a plauzibilisek közül.

Ebből a szempontból, az, hogy a vádlottak ügyvédjük tanácsára visszavonták a rendőrségen -nem kínzás hatására -tett vallomásukat (naná, hogy visszavonták) egy tisztességes bírónál nem igazán játszott volna lényegi szerepet.

Nem olvastam a bíró ítéletének indoklását, de a megtámadottak ártatlanságának és passzív szerepéből pontosan azt a veszélyességet kellett volna kibontania, amit én e post elején részleteztem. Az viszont eleve rossz fényt vet a bíró ítéletére, hogy enyhítő körülménynek tekintette, hogy az áldozatok megbocsátottak az elkövetőknek.

Egy közvádas bűncselekmény esetén, ahol az elkövetők magatartásukkal az egész társadalmat veszélyeztették, egy ilyen -ki tudja milyen módon megszerzett – megbocsátásnak semmiféle kihatása nincs a cselekmény társadalmi veszélyességére.

————-*

Azért maximálisan veszélyes, mert az áldozat semmi elvárható óvintézkedést nem tehet ellene, ezért is kéne azt kiemelkedő szigorral megtorolni.

Comments are closed.