Forrás: JNA – Jewish News Agency

A Magyar Antifasiszta Liga üdvözli az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletet: az ötágú vörös csillag nem tekinthető önkényuralmi jelképnek, viselésének büntethetősége a gondolat-, és szólásszabadság megsértése.

Közösségünk civil szerveződés és – jóllehet – közvetlenül nem politizál, azonban tiszteli a

vörös csillagot, Európa és a világ népeinek a náci-fasiszta rendszer alóli felszabadításának örök jelképét.

Ez a meggyőződés vezérelte közösségünket akkor is, amikor beavatkozóként kíséreltük meg a per kimenetelét a végül is bekövetkezett irányba befolyásolni. Beadványunkban rámutattunk arra, hogy a Vörös Hadsereg 260-280000 zsidó honfitársunkat szabadította ki a náci koncentrációs táborokból és a budapesti gettókból.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete – a szociális ellátások leépítésére visszavezethető társadalmi feszültségek nyomán – a napjainkban tapasztalható neofasiszta jelenségek és az általuk használt, a vészkorszakra emlékeztető jelképek értelmezésére is alkalmas döntést hozott: ” Egyes jelképek által megjelenített eszmék propagálásának tilalma elfogadható lehet demokratikus társadalmakban…..” ez azonban a vörös csillagra nem vonatkoztatható.

A törvényhozásnak és a kormányzatnak tiszteletben kell tartania a Bíróság ítéletét, amely kifejezi az európai normákat.

Forrás: MTI

Comments are closed.