Forrás: Stop!

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megdöbbenve olvastam nyílt levelét, amelyben a STOP-nak írt cikkemmel foglalkozik, és úgy érzem, egyáltalán nem a lényegről beszél. Miután Ön a nyilvánosságot választotta, én is nyílt levélben válaszolok.

Először is, nem igazán értem, hogy ha az Idősek Otthona eddig is engedély nélkül működött, miért tűrték, miért nem rendezték jogi úton a helyzetet?

Eddig miért nem jutott senkinek eszébe, hogy keresztet állítson pontosan arra az adott helyre? Arról már nem is kívánok beszélni, hogy balesetveszélyes éppen oda állítani a keresztet, mert meredek úton kell felfelé menni, és éppen ott van egy pici kanyar, ahol megcsúszhatnak az autók. A helyszín tudomásul vételéből (mert azt mondja, Önök nem tanakodtak, csak tudomásul vették az üdülők akaratát), arra következtetek, hogy közlekedési szakember nem véleményezte a tervet.

Ha már éppen most kérték az üdülők, hogy feszületet állíthassanak fel, miért nem más helyszínt választottak, hiszen Zebegényben sok alkalmas hely lenne?

Csak puszta kíváncsiságból jegyzem meg, hogy vajon ugyanez történt volna, ha egy magyar, vagy egy német, vagy bármilyen más illetőségű vállalkozó vagy vállalkozás élne a demokratikus jogállamban alapelvnek számító tulajdonszabadsággal?

Ha a falu tehertételnek tekinti a befektetést, akkor bizonyára létezik olyan – jogi/közigazgatási – megoldás, amikor nem a vallásos érzelmekre támaszkodva és a vallásos érzelmeket felhasználva akarnak egy jogi/pénzügyi-igazgatási vitát az önkormányzatnak kedvező útra terelni vagy megoldani.

A döntésük, vagy nevezzük úgy, az üdülők akaratának tudomásul vétele előtt jó lett volna, ha mindenkit megkérdeznek, aki a környéken lakik, vagy üdülője van, helyesli-e a kereszt felállítását azon a helyen. Tartok tőle, hogy ez nem történt meg, és biztosan lett volna ellenvélemény is. Hányan vannak a kezdeményezők, ők vannak többségben, vagy azok, akiket megkerestek adakozás céljából, és nem adtak pénzt? Készült-e valamiféle tanulmány arról, hogy a környék lakói mit gondolnak erről?

És a lényeg! Amit végképp nem értek, miért látja érveit igazoltnak annak felemlegetésével, hogy a trianoni emlékművet zsidó vallású polgár tervezte, és anyagi segítséget is adott? Vagyis Ön tesz különbséget zsidó és nem zsidó polgárok között. Mi ez, ha nem kirekesztés és antiszemitizmus? Ha ez ellen akarta felemelni a szavát, akkor másként kellett volna fogalmaznia. Azt meg ezek után felettébb szomorúnak tartom, hogy engem minősít zsidózónak.

Üdvözlettel: Forró Evelyn

Comments are closed.