Forrás: HETEK

Németh Sándor

Az alábbi menetrend a Szentírás – az Ó- és az Újszövetség – vonatkozó kijelentései alapján készült. A Biblia az események sorrendjét tartalmazza, de azok bekövetkeztének pontos időpontját és az egyes szakaszok időtartamát nem feltétlenül lehet közvetlenül megállapítani a Szentírásból. Az összeállítást készítette Németh Sándor lelkész, főiskolai tanár.

Fotó: Somorjai László

1. Jeruzsálem státusának fenntartásával kapcsolatos béketervek, viták és harcok időszaka.

(Ézs 8,14-15; Ez 36,2-3; Zak 12,2-3)

2. Jeruzsálem spirituális, vallási, politikai jelentőségének a megújulása a zsidó-keresztény, a muzulmán és a szekuláris körökben.

(Ézs 2,2; Mik 4,1; Zsolt 68,17)

3. A judaizmus győzelme: Jeruzsálemben, a Templom­-hegyen újjáépítik a zsidó Templomot, és az Ószövetség alapján megújítják ott az istentiszteletet.

(Dán 9,27;Jel 11,1-2)

4. Jeruzsálem a látszatbéke éveiben: az Ószövetség alapján álló ébredési és helyreállítási mozgalmak terjedése. Jeruzsálemben megkezdi tevékenységét a Messiás eljövetelét előkészítő két próféta.

(Mal 4,5-6; Jel 11,4-14; 1Tesz 5,2-3)

5. A hamis messiás (az Antikrisztus) megjelenése Isten Templomában, Jeruzsálemben: istennek és a világ urának kiáltja ki magát. Betiltja az ószövetségi istentiszteleti gyakorlatokat és az áldozatok bemutatását, valamint felállítja a “pusztító utálatosságot” a Templomhegyen.

(Dán 9,27; 11,31; 12,11; 2Tesz 2,3-4; Jel 13,14-18)

6. Jeruzsálem a nagy tribuláció (nyomorúság) időszakában: a zsidó lakosság jelentős része elmenekül a városból. Az Antikrisztus Jeruzsálemben kivégezteti a két prófétát, de ők nagy nyilvánosság előtt és ellenségeik szeme láttára feltámadnak és felvitetnek a Mennybe. A várost hatalmas földrengés rázza meg, amelynek 7 ezer ember esik áldozatul. A katasztrófák hatására a zsidók jelentős része Isten felé fordul. Felkelés tör ki Jeruzsálemben az Antikrisztus ellen.

(Mt 24,15-22; Jel 11,7-13; Ézs 3,1-4; Jer 35,7)

7. Jeruzsálemet nemzetközi haderők szállják meg, amelyek kifosztják a várost. A lakosság felét deportálják, nagyon sok embert kivégeztetnek. A városban maradt zsidók Jézus Krisztust hívják segítségül.

(Zak 14,2; Mik 4,11-12; Lk 21,24; Zak 12,10-13,1; Jóel 2,30-32)

8. Hirtelen megjelenik Jeruzsálem felett a Messiás, és elpusztítja az Antikrisztus nemzetközi hadseregét a Kidron völgyében.

(Zak 14,12-15; Jóel 3,12-13; Jel 14,14-20; Ézs 63,1-6; Hab 3,3-15)

9. A Messiás az Olajfák-hegyére lép, és onnét bevonul Jeruzsálembe. Földrengések és napfogyatkozás kíséri az útját.

(Zak 14,3-5; Jel 16,18-19; Jóel 3,14-17; Mt 24,29)

10. Jeruzsálem domborzati viszonyainak a megváltozása, megszentelése és megújulása.

(Ézs 2,2-4; Zak 3,1-2; Zak 14,9-10; 60,1-2; Jel 19,20)

11. A nemzetek ítélete Jeruzsálemben, a Jósafát-völgyében.

(Jóel 3,1-3; Mt 25,31-46)

12. Jeruzsálem az új világkorszakban: felépítik a milleniumi Templomot, amelyben az új szövetség alapján zajlik az istentisztelet és az áldozatok bemutatása.

(Ez 40,5-43,27; Zak 6,12-15)

13. Jeruzsálemet betölti az Úr dicsősége (sekínája). Itt lesz a Nagy Király fővárosa, amely a dicsőség, szentség, igazságosság és jogosság városa lesz az emberiség előtt.

(Ézs 62,1-5; Ézs 4,1-5; Ez 43,1-7; Zsolt 48,2-4; Jer 3,17)

14. Jeruzsálem a világ és az új világrend centruma lesz.

(Ézs 2,2-4; Mik 4,1-5; Zak 14,16-21)

15. Jeruzsálem az egyetemes istentisztelet és egyben az egész világ szellemi, spirituális és intellektuális központja lesz.

(Ézs 27,13; 56,6-8; 66,20; Ez 20,40-41; Zak 8,20-23; Jel 21,23-24)

16. Jeruzsálem az örökkévalóságban: leszáll a mennyből az Új Jeruzsálem.

(Jel 21,2-3)

Comments are closed.