Forrás: HETEK

Szubotics Mariann

Szabó József élt 17 évet. Halálának oka: a város legjobb gimnáziumába járó barátai előre megfontolt szándékkal, hideg­vérrel, brutális kegyetlenséggel meggyilkolták. A fiú szerdán még ott volt az iskolában a kihívás napi sport­rendezvényen, majd nyoma veszett; pénteken pedig már egy tóban találták meg a holttestét.

Ezúttal én sem szívesen tértem be az alma mater patinás falai közé: a több mint kétszáz éves, nagy múltú kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumba sosem tapasztalt félelem költözött. A bejáratnál fekete zászló, pislákoló mécsesek, gyertyák fogadnak. Sok diák gyászszalagot visel, többen csoportokba verődve tár­gyalják a tragikus, még feldolgozhatatlan történéseket. A nagyatádi áldozat és a két tettes is ide járt, a tanulmányaik kezdete óta jó barátok, padtársak voltak. Ám a három fiú kapcsolata idén tavasszal megromlott, mert az utóbbi idők­ben az áldozatnak egyre jobbak lettek a jegyei.

Beismerő vallomásukban a bűn­cselekményt elkövető fiatalok ezt állították: “Beszólt, és nagyképűen, elutasítóan, agresszíven viselkedett, eltávolodott tőlünk, hát ezért kellett meghalnia. Féltünk tőle” – mesélte el lapunknak egy, a rendőrségi kihallgatáson részt vevő osztálytársuk. Elhatározásukat két másik osztálytársuknak meg is említették, akik ezt nem vették komolyan – egészen a péntek délutáni hírekig.

A végzetes napon a két tettes egy tóhoz csalta áldozatát – szemtanúk is voltak – azzal az ürüggyel, hogy egy második világháborús puskát mutatnak neki. A helyszínre érve az ott talált eszközökkel: vésővel, kövekkel és botokkal végeztek vele.

A fiú védekezni próbált, életéért könyörgött, majd – még élve – a tóba dobták, és biztos, ami biztos, még egy követ is utána dobtak. Az orvos-szakértő szerint halálát fulladás okozta.

“Mi a suli környékét fésültük át, de beszéltem azokkal a fiúkkal, akik megtalálták Jocót. Azt mondták: a víztől falfehér volt, és hatalmas seb volt a fején” – mondta az elhunyt egyik osztálytársnője, aki egyébként tudni véli, hogy az őrizetbe vett fiúk sok alkoholt, kábítószert fogyasztottak, és talán árulták is az iskolában. Márpedig ha igaz a lány állítása, elképzelhető, hogy Józsefnek azért kellett meghalnia, mert le akarta leplezni drogdíler társait.

“És a gyilkosság után, mintha mi sem történt volna, simán beültek a társaik közé órákra” – hitetlenkedik az egyik tanár. Azután kezdték keresni Józsefet szülei és osztálytársai, majd később a rendőrség, hogy iskola után nem érkezett haza nagyatádi otthonukba. A kutatás négy napig tartott, míg végül pénteken a cukorgyártól 450 méterre lévő tóban találták meg a fiút.

Még az egyik gyilkos fiú részt is vett az eltűnt keresésében: egyik osztálytársnőjével mentek a gyilkosság helyszínére, állítólag azért, mert a lány egyik hozzátartozója korábban vízbe fulladt, ezért keresték ott a fiút. És a holttest megtalálásakor még ez az elkövető mobiltelefonon felhívta rendőr édesapját: aki aztán azonnal értesítette a tűzoltókat és a kollégáit.

Herke Tamás, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának főigazgatója sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyik gyanúsított édesapja valóban megbecsült tagja a megyei rendőri testületnek, jelenleg rokkant-nyugdíjaztatása van folyamatban. Ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján cáfolta azt, hogy a megdöbbentő és különösen kegyetlen gyilkosság hátterében drog- vagy alkoholfogyasztás állhatott volna.

Hétfőn a teljesen megtört iskolaigazgató, Reőthy Ferenc összehívta és próbálta megnyugtatni a diákokat: mindannyian elítélik a történteket, és kiemelte, hogy az iskolában tapasztalható előzménye sajnos nem volt a bekövetkezett tragédiának. Az érintett tanulók viselkedésével kapcsolatban nem merült föl az iskolában súlyosabb probléma, és agressziónak nem volt semmiféle látható nyoma.

A megemlékezés alatt az egyik tanár azt mondta: “Most mindenki ráugrik a Táncsicsra: hogy ez a szuperiskola, ezek az elitdiákok, hogy ide pénzes, gyilkos hülyegyerekek járnak. Holott ez a tragédia bárhol, bármikor megtörténhetett volna, erre nincs racionális magyarázat.”

Az iskola igazgatósága vizsgálatot rendelt el, az önkormányzat pedig bejelentette: a tragédia miatt elmarad az idei pedagógusnap, ilyenkor nincs helye az ünneplésnek. Érthetően a táncsicsosokat sokkolja az eset: szakpszichológusok próbálnak segíteni, hogy fel tudják dolgozni a tragédiát.

Az áldozat a Fekete Hollók Rendjében volt apródjelölt, ahol középkori harcmodort tanulnak. “A tetteseknek nincs közük hozzánk. Azt tudjuk mondani, hogy Józsi az, aki hozzánk kapcsolódik, és elzárkózunk mindenféle rágalmazástól ezzel kapcsolatban – nyilatkozta Sashalmi Tamás, a hagyományőrző egyesület elnöke. – Ő tényleg az edzéseinkre járt, a féléves próbaidejét töltötte a rendben. Ez az időszak arra szolgál, hogy jobban felderítsük az apród jellemét, fizikumát, mentalitását. Ezután válhat csak teljes jogú taggá – mondta Sashalmi. – Józsit jó képességű, szorgalmas és szolid srácnak ismertük, éppen ezért nagyon lesújtott mindenkit a halálhíre.”

Közben elterjedt az a hír is, miszerint a két fiú valójában egy korábbi, közösen kitervelt gyilkosság miatt ölte meg osztálytársukat. Eszerint a diákok megöltek egy hajléktalant, akit januárban találtak meg a Kapos folyóban, nem messze attól a tótól, ahol előkerült a nagyatádi fiú holtteste. A felfedezés körülményei nagyban hasonlítottak a mostani gyilkossághoz. El akarta árulni társait, ezért kellett meghalnia. Ezt a rendőrség cáfolta. Elmondták: a hajléktalan szívinfarktusban halt meg, de még vizsgálják a lehetséges összefüggéseket.

A Fekete Hollók Rendjének honlapján a bemutatkozásnál olvasható:

“Fekete hollóseregként repülünk az éjben, szárnyunk kitárva, csak a hideg lég ölel körbe bennünket. Fészkünket hátrahagyva örök vándorrá lettünk, tollaink fénye is megkopott már. Szellemünk két világ között lett átutazó, de mindkettőben egy kicsit idegenek vagyunk. Lent a föld távoli menedék, az alattunk táncoló levélrengeteg nem más, mint suttogó faóriások fejének összekapaszkodó fonadéka.

Évszázadok felett suhanunk át.

Letarolt földek, s felégetett falvak szagát hozza a szél. Láttuk a diadal mámorát tükröződni a szemekben, de ismerjük a halál békéjének nyugalmát is. Hosszú életünk során meg­értettük, hogy a pusztulás a születés előjátéka csupán, ezért nézünk szembe félelem nélkül a múló évekkel. Megőrizzük mindazt, amit a világ már elfelejtett, s karmaink elég élesek hozzá, hogy ne hagyjuk elveszni zsákmányunkat.

Átjárónk jelen és múlt között húzódik, melyben a jövő is ott rejtőzik, észrevétlenül…”

Egy vélemény a Kapospont internetes fórumról:

“Azt hiszem, ideje lesz a körmére nézni a Fekete Holló Rendnek, és végre felnyitni Sashalmi Úr szemét, mire használják az ott megszerzett tudást az apródok. Mellesleg buzogányt hol máshol lehetne beszerezni? Sürgősen meg kell rendszabályozni a >>hagyományőrző« egyesületeket. Ha a tettesek nem a Fekete Holló Rend tagjai voltak, akkor még szóba jöhet a Fekete Sereg is, mindkét rend, akarva akaratlan, hungarista nézeteket vall, fanatizálva a tagokat. Szegény fiú lehetséges, hogy nem értett egyet az ottani dolgokkal, ki akart volna szállni, de társai ezért az >>árulásért« megölték. Nagyon is ideje megszüntetni mindkét rendet.”

A 8-14 éves fiatalok életcéljait vizsgáló felmérésből kiderült:

Csak minden 3. felsős hisz a munkában és a szüleiben, a tudásban csak minden 10., ellenben a pénzben több mint kétharmaduk. A jellemvonások közül csak minden 10. tart­ja fontosnak a jóságot és a szorgalmat, míg a ravasz és az erős jellem kiütéssel győzött. És csupán 12 százalékuknak van jövőképe.

Minden 2. kamasz azt tartja igaz barátnak, aki falaz neki otthon és az iskolában. A gyerekek többsége érdekből köt barátságot. Ma már szinte csak a hasonló anyagi körülmények között élők keresik egymás társaságát. Akármilyen elszomorítónak tűnik a helyzet, a gyerekek egyharmada érdek alapján barátkozik. Többen válaszolták azt is, hogy a számítógéppel barátkoznak. Szerintük ez többet ér az emberi kapcsolatnál. Szakemberek szerint a gyerekek ezzel csak a szüleik példáját követik. (Részlet a Kaposvári Egyetem által nemrég készített kutatásból.)

Comments are closed.