Forrás: Demokrata

Simó József és az Ismerős Arcok zenekar Wass Albert estjére a révkomáromi Városi Művelődési Központban kerül sor 2008. február 29-én 18.30 órai kezdettel.

Jegyek az alábbi helyeken kaphatók: Madách Posonium Könyvesbolt, Révkomárom, Klapka tér 9, tel.: +421 (35) 77 31 904

Városi Művelődési Központ Révkomárom, Vár u. 1, tel.: +421 (35) 77 13 170, +421 (35) 77 13 439

Jegyek továbbá előjegyezhetők a [email protected] címen. Kérjük feltüntetni az érdeklődők pontos elérhetőségeit.

A koncert után, kb. 21 órakor mécsesgyújtás a révkomáromi “Meghurcoltak” emlékműnél a Vármegye utcában.

Emlékezzünk! Eduard Benes emigráns cseh politikus még londoni tartózkodása során kidolgozta azt a programcsomagot, amit a világ azóta “Benesi dekrétumok” néven nevez.

Miután a szovjetek benyomultak a Felvidékre és elfoglalták Kassát, a Benes köré csoportosult cseh politikusok 1945. április 5-én meghirdették az ún. “Kassai Kormányprogram”-ot. Ennek legfőbb célja volt, hogy az újból megalakult Csehszlovákiából a kollektív bűnösség elvének alkalmazásával a német és magyar nemzetiségűeket kiűzzék. A kitűzött feladat teljesítése érdekében pedig minden eszköz megengedett volt.

1946. február 27-én írta alá a csehszlovák és magyar kormány a lakosságcsere-egyezményt. Ennek következtében közel százezer felvidéki magyart – főként értelmiségit és gazdag parasztot – kényszerítettek szülőföldje elhagyására.

A kitelepítésekkel párhuzamosan vette kezdetét a “szlovákosítás” (reszlovakizáció), amikor a magyarokat nemzetiségük feladására akarták kényszeríteni, oly módon is, hogy megszüntették a magyar és német iskolákat, tilos volt magyar és német nyelven istentiszteleteket tartani.

Nemzetközi nyomásra kénytelenek voltak leállítani a “lakosságcserét”, ám úgy döntöttek, hogy belföldön oldják meg a kérdést, s a felföldi magyarságot a Szudéta-vidékről elüldözött német lakosság helyére deportálják munkaerőnek, rabszolgaként. A deportálás körülményei semmiben sem különböztek a zsidóságot a háborúban ért atrocitásoktól.

Ma a Felvidéken nincs olyan magyar család, amelyiket valamiképpen ne érintett volna a kitelepítés, szlovákosítás, deportálás!

Az azóta eltelt emberöltő sem volt elég arra, hogy egy immár magát demokratikusnak mondó, Európai Unióhoz tartozó államban, a Szlovák Köztársaságban, erkölcsi és anyagi kárpótlásban részesítsék a kárvallott magyarságot.

“1945 és 1948 között 89 olyan törvényt hoztak, amely rendeletek kizárólag ezeket a célokat szolgálták. Közülük 88 még érvényben van!”

(Cs.Zs.) 2008-02-23 08:28:54

Comments are closed.