Forrás: JNA – Jewish News Agency

MAGYAR ZSIDÓK EGY NÉMETORSZÁGBAN FELTÁRT TÖMEGSÍRBAN * TEMETÉS DNS VIZSGÁLAT NÉLKÜL

Nemrég tömegsírt tártak fel a Németországi Stuttgart mellett, ahol a Holocaust idejében egy náci kényszertábor volt Echterdingenben. A tömegsírban 34 csontvázat találtak. Nagy a valószínűsége annak, hogy a tömegsírban eltemetettek a közeli munkatábor foglyai volt. Köztük sok, Magyarországról deportált zsidó is volt – ahogy ez kiviláglik abból a listából, amely a tábor foglyainak nevét – vagy annak egy részét – tartalmazza.

Az izraeli Jád Vásem szerint legalább 20 csontvázat azonosítani lehetne, izraeli hozzátartozók tanúsága alapján – ha a sírban talált csontokat DNS vizsgálatnak vetnék alá. Ez azonban a Halacha (zsidó törvény) szerint tilos, mert nem szabad a halottak maradványait bolygatni, hanem azonnal el kell temetni őket. Igy izraeli rabbik fordultak a német hatóságokhoz, köztük az államelnöki irodához is és az Európai Rabbik Tanácsa is latba vetette befolyását a csontok azonnali eltemetésére. Ez a véleménye Lau v. országos főrabbinak is, aki jelenleg Tel-Aviv főrabbija.

Ennek alapján határozta el Ulrich Goll, Baden-Würtenberg igazságügy minisztere, hogy nem lesz DNS vizsgálat, hanem a halottakat, zsidó szertartás szerint Stuttgártban fogják eltemetni, szintén tömegsírban. A szertartást az említett Lau főrabbi fogja vezetni.

A listában található magyar-zsidó áldozatok neve:

Balla György, Berger Vilmos, Berkes István, Blau Lázár, Blumenfeld Sámuel, Böhm Áron, Breier Miklós, Csillag István,Czinner László, Einhorn Károly, Eisikovits Dezső, Elek László, Éliás Adolf, Engelman Zoltán, Epstein Miklós, Farkas Dezső, Farkas József, Fenyves Tibor, Fischer Géza, Fischman Dávid, Fleschman Dezső, Fóhn Mór, Freundlich Béla, Goldstein Adolf, Goldstein Ottó, Gottlieb Baruch, Grün Ferenc, Grűnwald Árpád, Halász Béla ,Haskó József, Herczeg Sándor, Hernfeld Nándor, Hochman László, Hollós Imre, Horlai Péter, Kain Izidor, Kemény Pál, Kertész Andor, Kiss József, Klein György, Klein János, Klempner Farkas, Kohn Ármin, Kohn László, Laufer Henrik, Lebovics Gábor, Leopold Imre, Lincser Samu, Lőbl Árpád, Lőwinger Károly, Mandel Mór, Mittler Hugó, Mózes Móric, Moskovits Bernát, Reuman Ernő, Österreicher Dezső, Pauncz Endre,Perl Izidor, Petényi Márkusz, Pollacsek György, Pollák Ernő, Pollák Ignác, Révész László, Rónai József, Rubin Adolf, Simonovits Ignác, Sófalvi László, Spiegel Sándor, Spitzer Ferenc, Száz Rezső, Szili György, Schaffer Benő, Schmideg István, Schőn Ignác, Schawartz Ferenc, Schwartz Dávid, Schwartz Iván, Stern Árpád, Stern Áser, Stern Salamon, Steinmetz Mihály, Steuer Olivér, Váradi József, Vas László, Vogel Ábrahám, Weisz Pál, Weisz Márton, Wieder Sámuel, Wiegner Géza, Würtzber József, Ziszovits Zsigmond.

Az eredeti listán 619 név szerepelt. Ezek voltak az echterdingeni munkatábor foglyai. Ezekből 384-et később átvittek Buchenwaldba. Itt csak a kimondottan magyar hangzású neveket hoztuk, amelyek mellett fel van tüntetve, hogy Ungarn. Nagy a valószínűsége, hogy az itt felsoroltak közül van az a 34 csontváz, amit a tömegsírban feltártak.

A REFORM RABBINŐ AIDSBEN HALT MEG

Magában álló karriert futott be egy amerikai reform rabbinő – aki 10 esztendőn keresztül küzdött az AIDS ellen, amíg belehalt a betegségbe.

Cyntia C. katolikusként született Alabamában. Amikor egyetemista volt, egy péntek este megjelent egy birminghami reform-zsinagógában és kérdéseket tett fel az ottani rabbinak, mivel – mondotta – egy dolgozatot kell írnia a zsidóságról. Rengeteg kérdést tett fel és a következő újra jött, még több kérdéssel. A harmadik héten már azt kérdezte, miként térhet be a zsidóságba.

Betérése után nemsokára már reformrabbi lett és addig végezte aktív munkáját, amíg ezt betegsége nem akadályozta. Betegségéről ő maga számolt be a szószékről, zsinagógája tagjainak, az alabamai Montgomery községben. Ez úgy történt – mondta – hogy a helyi korházban, ahol önkéntes ápolónői munkát végzett – megszúrták véletlenül egy tűvel. Azonnal megvizsgálták, az eredmény negatív volt, hat hónapra rá ismét megvizsgálták – ismét negatív, de azután kiderült, hogy mégis megkapta az Aidst. Az utóbbi időben, halála előtt, San-Franciscóban volt reform-rabbi a Bné-Emuna közösségben. Három évvel ezelőtt nyilvános Szédert tartott Jeruzsálemben és ezt megelőzően, az első nő volt, aki a nagyünnepi istentiszteleteket vezette a Varsói “liberális” közösségben, amelynek nincs rabbija.

Cyntia C. 43 évesen halt meg. Családja nem volt.

A KIJEVI EGYETEMEN KÉRIK AZ ENSZT, HOGY “ZÁRJA BE IZRAEL ÁLLAMÁT”

Az általános hiedelemmel szemben az antiszemitizmus Ukrajnában nem (csak) azt jelenti, hogy egy zsidót fejbe vernek az utcán, vagy esetleg felgyújtanak egy zsinagógát. Nem, dehogy.

Az ukrán antiszemiták, akik tevőlegesen segítették a nácikat a zsidókérdés “megoldásában”, ennél sokkal alaposabbak. A múlt héten az egyik kijevi egyetem (MAUP) felhívást tett közzé, amely az Intézet lapjában jelent meg. Ebben az egyetem kéri az Enszt, hogy “zárja be Izraelt”, vagyis vessen véget a zsidó állam legális létezésének. Miután az Ensz 1947-es határozata hozta létre Izraelt, a Maup nyilatkozat megállapítja hogy “az emberiség 2670 évig élt zsidó állam nélkül, amelynek újonnan megalapítása óta a világ megszakítás nélkül érzi az agressziót, a régi “Sátánfiak” által. Ennélfogva, szól a felhívás “az Ensznek revideálni kell álláspontját és bezárni a zsidó Államot”.

Ezzel a legnagyobb ukrán felsőoktatási intézet (több fiókintézmény és 35 ezer diák) lecsatlakozott az iráni elnök mellé, aki Izrael eltörlését a térképről szorgalmazza. Juscsenko ukrán elnök elítélte a MAUP nyilatkozatát, de az egyetem egyik szóvivője szerint, “ez cionista-ellenes álláspont, aminek semmi köze az antiszemitizmushoz”.

A szomszédos Lengyelországban közölték: megfontolás tárgyává teszik a MAUP diplomáinak elismerését, az egyetem kontraverzális álláspontja miatt nemzetközi ügyekben. Izrael az ukrán rendőrséghez fordult, vizsgálja ki az egyetem uszító jellegét. A MAUPnak több száz arab hallgatója van és fő finanszírozói közé tartozik Szaúd-Arábia és Irán.

Egy helyi zsidó vezető szerint a NAUP adja ki az Ukrajnában napvilágot látó antiszemita propagandaanyagok 70%, beleértve a Cion Bölcseit és a Mein Kampfot is. Az egyetem lapjának (Personal Plus) minden számában van több antiszemita és anti-cionista cikk. Vladimir Matveyev, a Zsidó távirati Iroda (JTA) kijevi tudósítója, interjút készített egy iráni diáklánnyal, aki azt mondta, hogy az egyetem antiszemita és anticionista jellege miatt jött ide tanulni…

MOSZKVA: VISSZAÉDESGETIK A ZSIDÓKAT

Az elmúlt két évben többen mentek vissza Izraelből, mint allijáztak – mondja Berl Lázár orosz főrabbi

Nem hivatalos becslés szerint az elmúlt két évben több mint 30 ezer zsidó ment vissza Izraelből Oroszországba, többen, mint allijáztak – ez derült ki abból a megbeszélésből, amit Berl Lázár az oroszországi zsidók főrabbija, tartott nemrég a Duma alelnökével, a nacionalista (zsidó) Valdimir Zsirinovskival. Lázár szerint a kormány sok mindent tesz, hogy Izraelből visszaédesgesse a zsidókat, akiket elriaszt az izraeli biztonsági és gazdasági helyzet. Zsirinovski szerint “a zsidók tehetséges emberek, akik sokat tehetnek hazánk fejlesztéséért. Hazatérésük pozitív fejlemény”. Izraelben Szochnut körök bírálták Lázár főrabbi megjegyzéseit, amiben ők “orosz propagandát” látnak a visszatérés érdekében.

Orosz kormánykörök nem is tagadják hogy “haza” akarják hozni az orosz “diaszpóra” nagy részét Izraelből, akiket a hivatalos propaganda “hazánkfiá”-nak nevez.

Közben, talán az említett fejlemények fényében, vízumot kapott, (egyelőre egy hónapra) az eltanácsolt moszkvai rabbinikus bíróság elnöke, az izraeli Pinchász Goldschmidt, aki már vissza is tért állomáshelyére.

AZ IMA SEGÍT AZ ALZHEIMERES BETEGEKNEK?

Egy tudományos felmérés, amit izraeli orvosok végeztek egy torontói kórház gerontológiai osztályán, kimutatta, hogy hivő emberek, akik imádkoznak és szellemibb életet élnek, mint mások – nagyobb ellenálló képességet tanúsítottak az alzheimeres betegség ellen. Lassabb volt feledékenységük és a betegség menete sem volt olyan intenzív, mint az ateistáké, akik nem hisznek semmiben.

A vizsgálaton, amit Dr. Jákir Kaufman és asszisztensei végeztek 68 betegen, (49-94 év között). három éven keresztül, voltak zsidók, keresztények és egy buddhista is. A nagyobb szellemiségű, illetve szellemi életet élő betegeknél – az alzheimer lassabb volt. A vallásos beállítottságú embereknél nagyobb volt az optimizmus és a remény, ami erősítette a test immun-szervezetét és csökkentette a feszültséget – mondja Dr. Kaufman, aki az izraeli Herzog kórház neurológiai osztályának vezetője. “Lehetséges hogy a vallásos textusokkal való foglalkozás (mint ima vagy Biblia-olvasás, Zsoltár-mondás), magasabb intellektuális hozzáállást vált ki és csökkenti az alzheimer kifejlődését” – teszi, majd azt mondja, hogy a felmérés még kezdeti stádiumában van és azt további kutatásokkal kell alátámasztani.

“Erősítés” a Gyenge családban

MÁZÁL TOV! A TEL-AVIVI MAGYAR NAGYKÖVETNEK KISLÁNYA SZÜLETETT

Mázál Tov! A Tel-Avivi magyar nagykövetnek, Dr. Gyenge Andrásnak és feleségének, Anikónak, nemrég kislánya született, mégpedig nem Budapesten, hanem a Tel-Hasómer kórház szülészeti osztályán. Az újszülött a Zsófia Luca nevet kapta. Ez már a második kislány a Gyenge családban, a hat éves Borbála nagy örömmel üdvözölte a hugit, aki “szinte alig sir”.

Az izraeli szülés precedens értékű, hiszen a hatvan esztendős diplomáciai kapcsolatok során (persze több, moszkvai utasításra történő megszakítással), még nem fordult elő, hogy magyar nagykövet felesége Izraelben szült volna.

A boldog szülőket mind a külügyminisztérium mind az izraeli magyarajkú “jisuv” jókívánságokkal halmozta el. (Az U.K. nyomán).

KÓSER CSOKI A MIKULÁS ZSÁKJÁBAN

Honnan tudjuk, hogy közeleg a karácsony, ami a legtöbb izraeli héber naptárban nincs is feltüntetve, ahogy a Jom Kippúr, lehávdil, nincs feltüntetve a magyar naptárokban?

Onnan hogy már elhangzottak a fenyegetések, hogy a rabbinátus leveszi a legnagyobb izraeli csokoládé és édességipari kombinát – az Elit konszern – hechserjét, vagyis kósersági bizonylatát.

És miért is venné le?

Azért mert az idén először az Elit gyárt és forgalmaz csoki Mikulást, (amit itt az angol nyomában Santa Klausnak hívnak), annak zsákját, amiben cukorka van és csizmáját, ami dettó. A konszern közölte, írásban és szóban, hogy ez az izraeli keresztényeknek szól, zsidók akár ne is vegyék – de az ultraortodox rabbik már megkondították a vészharangot. A Sász (keleti vallásos párt) szóvivője szerint sajnálatos, hogy az Elit keresztény jelképeket terjeszt, ami szegénységi bizonyítvány a konszernnek. S.B. Lifshitz rabbi, a misszió ellen küzdő aktivisták elnöke, kérte hogy vegyék el a kósersági bizonylatot az Elittől, mivel a Mikulás bálványimádási jelkép (Ávodá Zárá) és nem kóser; ilymódon a gyár elveszti a kóserság bázisát.

Smuél Élijáhu, cfáti főrabbi szerint “ez szomorú. Nem csoda hogy emberek elvesztik identitásukat és más vallások jelképeivel azonosulnak. Csak remélni lehet, hogy az Elit rövidesen forgalomba hoz Hanukiát és Dávid csillagot is”.

Egy mérsékelten vallásos (Máfdál) képviselő, Saul Jáhálom, szerint, ha ez a gójoknak szól, semmi baj, legalább ők is kóser csokoládét esznek. De ha zsidók ünnepelnek ezzel karácsonyt – akkor “jaj nekünk.”

2005.12.12.

Bezár

Comments are closed.