Forrás: JNA – Jewish News Agency

LIEBER MARGIT MEGKAPTA APÓSA, DEUTSCH LEOPOLD, “ALVÓ” BANKBETÉTJÉT: 25 EZER SEKELT

Deutsch Leopold, magyar zsidó, egyike azon 98 magyar névnek, akiket 3360 név közül “halászott ki” ezen sorok írója. A harmincas években 195 palesztinai fontot helyezett el az Angló-Palestina bank folyószámláján. Mai értéke ennek több mint 75 ezer izraeli sekel.

Deutschnak nyoma veszett a Soában és családjából csak menye, Lieber Margit, Deutsch fiának felesége, maradt életben. A közel 80 éves haifai Lieber Margit, aki két gyermekét is elvesztette a Soában – tudta hogy apósának volt bankbetétje “Palesztinában”. Kérte is részét az “elhagyott javak kormánybiztosától”, aki 2000 sekelt volt hajlandó kiutalni “méltányosságból”.

Lieber Margit és a csekk

Most hogy az új törvény kötelezi a Leumi bankot (az Angló-Palesztina örökösét), felfedni az “alvó” bankbetéteket és kifizetni a jogos örökösöknek – Lieber (Deutsch) Margit az első “magyar”, aki a múlt héten megkapta pénzét. Ez a 75 ezer sekel egy harmada, ami a törvény szerint Margit megboldogult férjének, Deutsch Fülöpnek, járt.

Amikor a 25 ezer sekeles csekket átvette, Lieber Margit köszönetet mondott azoknak, akiknek hála ezt még életében megkaphatta és élvezheti, a “hatvan éves hanyagság után”.

A képen: Lieber Margit átveszi a csekket Jisáj Ámrámitól, a kormány által létesített “Visszatéritési Társaság” igazgatójától.

Alábbiakban az eddig felderített 98 magyar örökhagyó névsora:

Fenstein Jonatán, Sasadi Imre és Olga, Hercog Jákov Vilmos,Gelb Tibor, Deutsch Anton (Antal), Deutsch Leopold, Lebovits Lipót, Wolfner Gyula, Wurmfeld Alexander(Sándor?),Grassel György, Glázer Anton (Antal), Glázer (Spitzer) Edit, Schlesinger Salamon, Schlésinger Adolf, Háger chajim Méir, Dréher (Draher) Antal, Goldman Jenő, Feferman Ignác, Kosus János, Angyal Márta, Marton Alexszander, Kaufman Adalbert, Duksz Mose, Deutsch Ilonka, Ungár László, Ungár Sándor, Engel Károly, Burián Ernő, Bischitz Ernő, Blum Dávid, Braun Dávid, Berger Árkádi, Berger Dezső, Gotfried Adolf, Goldman Jenő, Goldstein Ferdinánd, Glück Lajos, Grosz Albert, Grosz Dávid, Grosz Sári, Grünberg Rudolf, Grünwald Alice, Held Ármin, Wurmfeld Sándor, Weisz Fülöp, Weisz Teodor, Weisz Manfréd, Weisz Ignác, Weisz Aladár, Weisz Irén, Zomenkamus Méir, Jordán Viktor, Kabel Werks, Kohn Zsigmond, Lewi Maximilián, Leitner Sándor, Mágid Jákob, Molnár Anton, Meizer Rudolf, Milsen Lajos, Neuman Sára, Mauritiu Sándor, Sásdi István, Furnir und Platwerk, Fischl Péter Tibor, Fried Teréz, Friedman Jákob, Kohn Zsigmond, Koth Adolf, Keleti Tibor, Keleti Béla, Klein Regina (Ernest), Klein Jichak Zvi, Klein Jolán, Rosenfeld József, Rosenfeld Irma, Róth Izsák, Rómisher, Steiner Maximilián, Steiner Dezső, Strasser (Öhlbaum) Elemér , Spitz Herman, Spitz Elizabeth.

TITKOS CHÁBÁD KONFERENCIA BUDAPESTEN

Több mint 60 Chábád rabbi, közösségvezető és küldött, a világ minden részéről, gyűlt össze a múlt héten egy 48 órás, szigorúan titkos konferenciára Budapesten, hogy megtárgyalják a mozgalom problémáit és sürgős teendőit, 13 évvel a Rebbe elhalálozása után. A vendéglátó szerepét Baruch Oberlander rabbi, budapesti rezidens, a magyarországi “sáliách” töltötte be. Amint értesülünk, a kezdeményezés a maga nemében egyedülálló összejövetelre, Berl Lázártól, az oroszországi zsidó közösség főrabbijától indult ki, és részt vettek benne küldöttek Amerikából, Ausztráliából, több nyugat-európai országból és egy népes rabbi küldöttség Izraelből.

Az izraeli küldöttséget Glochovsky, Jaroslavsky és Lipsker rabbik vezették. Az összejövetel titkosságát az szavatolta, hogy nem a létező szervezeti keretekben történt és mind a konferencia helyét, mind idejét titokban tartották.

A hivatalos napirenden a mozgalom fejlődése, különböző szervezeti problémák, az “internet veszélyei” és annak kivédése, a vallásos nevelés és a halachikus térítés követelményei voltak – de a kulisszák mögött erőfeszítés történt a mozgalom egységének megőrzésére, a rabbik tekintélyének és hatáskörének megóvására – “a rebbe utasításainak szellemében” – valamint kísérlet történt arra nézve hogy szót értsenek a mozgalom jelentős kisebbségével, az un. Messiás-hivőkkel (akik az elmúlt 13 évben az elhunyt rebbet tekintik messiásnak).

Ezen a téren a konferencia nem mondható sikeresnek, mivel a messiáshivő rabbik és aktivisták, az utolsó pillanatban lemondták részvételüket.

A résztvevők köszönetet mondtak a szervező Oberlander Baruch rabbinak, a Chábád magyarországi rezidensének.

VISSZAKÉRJÜK A TÖRÖKÖKTŐL A JERUZSÁLEMI SILOACH FELIRATOT

Jeruzsálem nagy szenzációja a héten: a főpolgármester találkozott a török nagykövettel és kérte:adják vissza Izraelnek az isztambuli múzeumban tartott archeológiai ereklyét, a Siloách (“Siloám”) feliratot, amely a legrégibb, bibliai időkből származó lelet, amely a Biblia igazát bizonyítja (azoknak, akiknek erre szüksége van).

Az i.sz. előtt 703-ban, amikor Szancheriv assziriai király ostrom alá vette Jeruzsálemet, Chizkijáhu, Judea királya, alagutat fúratott, amely bevitte a Gichon patak vizét a városba és ezzel biztosította az ostromlott főváros vízellátását. A hosszú ideig tartó munka – amely a több mint 500 méter hosszú alagutat fúrta – kivívta a modern szakemberek elismerését. A fúrást és a víz bevitelét a városba a Biblia több helyen is említi, mint a Királyok(2) könyvében, Jesája és a Krónikák könyvében.

1880-ban, amikor Palesztinában az ottomán birodalom uralkodott – lelték meg az alagút bejáratánál a feliratot, amely óhéber írással rögzíti a pillanatot, amikor a két oldalról – kintről és bentről – fúró munkacsoportok találkoztak. A felbecsülhetetlen értékű leletet a török magukkal vitték és Isztambulban helyezték el Most Izrael kéri, Uri Luplianszki főpolgármester által, hogy legyenek szívesek azt visszaszolgáltatni Izraelnek. A török álláspont még nem ismeretes, de valószínű hogy hosszú alku következik majd.

A felirat szövege (szabad fordításban) így hangzik:

“Elkészült az alagút. Ez pedig az alagút története: miközben a vájók felemelték a fejszét, egyik a másikkal szemben – – – és amikor még három rőfnyit kellett kivájni – – – hallatszott az egyik hangja a másik fülében, mivel egy repedés (rés) a sziklában, jobbról és balról – – – és a fúrás (utolsó?) napján, a vájók egyike a másikával szemben ütötték (a sziklát) fejsze fejszével szemben. És ment a víz a kezdettől a ciszternáig ezer kétszáz rőfnyi távolságra — – – Az alagút magassága pedig, a vájók feje felett, száz rőfnyi volt”.

METZGER FŐRABBI AZ “INTERNET RABBIK” ÉS A VALLÁSOS NŐK KARRIERJE ELLEN

Jóna Metzgerről, az izraeli (askenáz) országos főrabbiról, azt tartja a fáma, hogy az év legnagyobb részét külföldön tölti, ilyen-olyan küldetésben.(Több ízben volt Budapesten is). Itthon nem sokat beszél, alig hallatja hangját, de amikor beszél – érdekes dolgokat mond.

Nemrég például az ún. “internet rabbik” ellen kelt ki, akik egy perces interjúkban döntenek halachikus kérdésekről. “Ez nem komoly, ez a téma karikatúrája” – mondta a főrabbi.

Egyidejűleg, egy vallásos szervezet vezetősége előtt tartott beszédében, a főrabbi “mélységesen elítélte”a vallásos feminista nőszervezetek tevékenységét, amely arra irányul, hogy a nők hagyják el otthonukat és karriert csináljanak. “A zsidó nő karrierje elsősorban otthon van, gyermekei körében” – mondta Metzger főrabbi. A család, a gyerekek – ez a legfontosabb, csak utána jön a házon kívül végzett munka, a karrier – mondotta a főrabbi, akinek “nem modern” hozzáállása a témához, máris kivívta a feministák éles kritikáját. “Metzger az ultra-ortodoxia kegyeit keresi” – mondták a “Koléch” amazonjai, akik éppen ezekben a napokban tartották évi kongresszusukat, ahol élesen támadták a… rabbinikus bíróságokat.

A NAGYSZAKÁLLÚ KÉPVISELŐ POFONT KAPOTT A “NÁCI” TISZTVISELŐTŐL…

Mindegy, ha egy hatalmas pofon egy kikötői csapszékben csattan el, vagy az izraeli parlament egyik üléstermében? Persze hogy nem mindegy.

A sztori egy ultra-ortodox képviselőről szól, bizonyos Jákob Kohenről, aki az Agudat Jiszráél színeiben képviseli a Tórát a Knesszetben, valamint egy Amnon DEHartuch nevezetű jogászról, aki az igazságügy-minisztériumban dolgozik és feladata az iskolák költségvetésének ellenőrzése, a büdzsé keretein belül. Az ellenőr maga is vallásos, holland zsidó, de nem ultra-ortodox, és talán ezért különleges vehemenciával “üldözi” az ortodox (Charédi) iskolák pénzügyeit¸beleköt minden fillérbe és az elmúlt években nagy sikerrel vívta ki magának az ortodoxia “közellenségének” kétes címét.

Ez talán háttérnek elég, de nem magyarázza meg a nagy botrányt, ami akkor tört ki, amikor egy “barátságos” vita keretében, a Knesszet egyik bizottsági üléstermében, a nagyszakállú képviselő és a jogász között folyt. Kohen rabbi azt kérdezte DEHartuchtól, miért viselkedik úgy mint a “zsidók ellenségei” és miért rosszabb “mint a németek, akik csak a zsidók fizikai mivoltát üldözték”, míg DeHartuch a lelküket nyomorítja. Mások szerint az ultra-ortodox képviselő a nácikkal hasonlította össze vita-társát, de ezt a képviselő cáfolja…

Hallván a “német(náci?)” összehasonlítást, DeHartuch úgy vágta pofon az 54 éves képviselőt, hogy az majd” elájult és a Knesszet ambulanciáján kapott első segélyt.

Később az inzultáló jogász elnézést kért, és azt hozta fel mentségére, hogy családjának húsz tagja esett a náci népirtás áldozatául. A rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta DEHartuchot és a Knesszet elnöksége örökre kitiltotta az izraeli parlament épületéből…

A baloldali és vallásellenes képviselők egy emberként álltak ki a pofozkodó jogász mellett, de jól értesült körök szerint napjai az igazságügy-minisztériumban meg vannak számlálva…

Lehet ez kóser?

ELSŐ OSZTÁLYÚ KÁVÉ – EGY TRÉFLI ÁLLAT (MENYÉTFAJTA) ÜRÜLÉKÉBŐL

A világ legjobb aromájú kávéját – kilója 600 dollár – csak Indonéziában állítják elő. Mégpedig egy Jáva és Szumátra szigetén élő menyétfajta apró ragadozó (loack?) ürülékéből. Ez a ritka állat ott él a kávéültetvények mellett, és a legérettebb babszemek a kedvenc eledele. A bennszülöttek kiválasztják a babszemeket az állat ürülékéből és speciális feldolgozás után kapják “a világ legjobb kávéját” – írja a tel-avivi Jediot Áchronot. Ínyencek minden pénzt hajlandók megfizetni, hogy ezt a kávét ihassák.

Miért érdekel bennünket ez a – legújabb – őrület? Azért mert a lap szerint, már van egy izraeli kezdeményező, aki behozza ezt a kávéfajtát és kávéház láncolatában forgalomba hozza azt, méregdrágán, a feinsmekkerek számára. Egyelőre csak havi 6-8 kilót importál, de a probléma máris adva van: mivel a kávét egy nem kóser állat ürülékéből fejtik ki – kérdés, lehet-e ez kóser? Adva van a halachikus felfogás, miszerint minden ami nem-kóser forrásból származik, az maga sem kóser (kivéve a mézet, amit a méhek készítenek) és így a rabbiknak fel van adva a lecke: kóser- e a Loack-kávé vagy sem?

MANHATTANBAN A NÉGEREK TFILLINT AKARTAK LÉGOLNI ÉS DISZKRIMINÁCIÓRA PANASZKODTAK, AMIÉRT MEGTAGADTÁK TŐLÜK

Ha nem-zsidók tfillint akarnak “légolni” és követelik, hogy ezt a jogot ne tagadják meg tőlük – vajon ez arra mutat, hogy már eljött a messiás, vagy legalábbis már útban van idefelé?

New-Yorkban történt, ott is Manhattan egyik előkelő negyedében, közel a Times Squarehez, hogy három ifjú Ccabadnyik kinyitott egy összecsukható asztalt és az arra járó (zsidó) járókelőknek felajánlotta, tegyenek fel (légoljanak) tfillint, vagyis tegyék fel balkarjukra és fejükre az ismert imaszíjakat és mondják el a Sőmá Jiszráél áldást.

Látta ezt néhány militáns néger fiatal és ők is részt akartak venni a szertartásban (vagy heccben). Amikor megmagyarázták nekik hogy ez “zsidó dolog” és nem nekik való – kiverték a balhét, felborították az asztalt és diszkriminációt emlegettek. A botránynak csak a rendőrség beavatkozása vetett véget.

Hasonló esetnek voltam egyszer szemtanúja a Siratófal mellett, ahol chábádnyikok boldog-boldogtalannak felajánlották, hogy tegyenek föl tfillint. Az alanyok között volt egy skót turista is, kockás szoknyában, ami a skót férfiak nemzeti viselete. Az illető megrettent, nem tudta elképzelni, mit akarnak tőle a nagyszakállú aktivisták, akiknek én magyaráztam meg , hogy az illető skót, vagyis nem zsidó A szoknya nem mondott nekik semmit.

Mire békén hagyták, a skót megköszönte segítségemet, és megkérdezte miről volt szó, mit akartak tőle. Magyarázatomra, hogy ez egy ősi zsidó dolog, a szíjak összekötik a szívet az aggyal, stb. – a skót nagy lelkesedéssel kérte, hogy tegyék fel neki is, ő is szeretné a dolgot megpróbálni. Immár most a skótot kellett meggyőzni, hogy ez csak zsidóknál működik, amit nagy sajnálattal tudomásul is vett…

ÖT MILLIÓT NYERT A LOTTÓN, MIUTÁN “ISTENI UTASÍTÁSRA” TALÁLGATOTT

Legutóbb, amikor 50 millió sekelt lehetett a heti lottón nyerni – a világ egy-két napra megbolondult és mindenki csak erről beszélt. Ilyenkor őrült teóriák kerülnek forgalomba és mindenki potenciális milliomosnak érzi magát.

A nyeremény, középen az álarcos isteni lottós

Aztán kiderült, hogy nyolc találat volt és így “csupán öt millió és egynéhány ezer sekelt kaptak az új “milliomos”ok. Egyikük, álarcban (mert nem kötelesek felfedni nevüket) elmondta, hogy a helyes számokat magától az Örökkévalótól kapta, akivel lottóügyben állandóan kommunikál.

Már leadtam a fogadást – mesélte – de nem voltam nyugodt. Az volt az érzésem, hogy ezek nem a helyes számok, de nem tudtam mit tegyek – – – Azután világosság gyúlt az agyamban, elrohantam az egyik lottó ügynökségre és 15 perccel a záróra előtt sikerült kicserélni a számokat – vagyis új cédulát kitölteni- – – Honnan tudtam a számokat? Föntről – mutat az égre.

Nem csalás, nem ámítás. Valóban, a számok helyesek voltak és nyert. “Csak” öt milliót és valamennyit, “de hát nem vagyok egyetlen gyerek fönt, vannak a jó istennek más kliensei is…” – mondja a névtelen nyerő, aki egyébként közölte, hogy tíz százalékot szétoszt jótékony célra…

2007.07.17.

Bezár

Comments are closed.