Forrás: Népszava

Várhatóan a jövőben sem hoz határozatokat az OVB a komolytalan népszavazási kérdésekről. Ehelyett egyedileg szavaznak arról, hogy a kérdés érdemi vizsgálatra alkalmatlan-e. Ez az egyik hozadéka annak, hogy kedden a testület elé újabb többtucatnyi abszurd kérdés került. A bizottság ülései továbbra is nyilvánosak lesznek, de a rendzavarók ellen fel fognak lépni. Lapunk összeállításából kiderül, hogy az elmúlt bő egy évben az OVB-t ért politikai támadások hogyan vezettek a keddi rendzavaráshoz.

OVB-döntésre várva – tavaly nyáron “spontán” tüntetők gyűltek össze az ülés helyszínén Fotó: Vajda József Egyetért-e azzal, hogy a tojás előbb volt, mint a tyúk; az egyik ismert televíziós személyiség legyen a kormányfő; egy híres énekesnő legyen Magyarország királynője, vagy a kormányfő szolgálati kocsi helyett szolgálati rollerral járjon? Ilyen és ehhez hasonló abszurd népszavazási kezdeményezésekkel kellett ismét szembesülnie kedd este az Országos Választási Bizottságnak (OVB). Ezúttal azonban léptek a testület tagjai: a komolytalannak minősített kezdeményezések elutasításáról a testület nem hozott formai határozatokat, hanem arról döntöttek, hogy ezek érdemi vizsgálatra alkalmatlanok, és erről a beadványozókat levélben értesítik.

Ezek a kérdések összeegyeztethetetlenek a népszavazás alkotmányos szerepével és szabályaival – hívta fel a figyelmet Szigeti Péter OVB-elnök. Mint lapunknak kifejtette, a népszavazási törvény szerint “a demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében, illetőleg a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában a nép közvetlenül, szavazás útján is részt vehessen”. A legfontosabb ügyek eldöntésére szolgáló intézményt viszont nem lehet felhasználni abszurd vagy komolytalan kérdések felvetésére. Megemlítette azt is, hogy a választási törvény a népszavazási eljárásban is kizárja a joggal való visszaélést, a népszavazás alkotmányos intézményének rendeltetésével ellentétes joggyakorlást. Mindezzel magyarázható tehát, hogy ezeket a kérdéseket az OVB érdemi elbírálásra alkalmatlannak ítélte, és határozat nélkül elutasította.

Arra a kérdésünkre, hogyan lehet megakadályozni az abszurd beadványokat, Szigeti Péter azt mondta: az ilyen kérdések beadását sehogy nem tudják megakadályozni, de befolyásolni lehet, milyen pályára kerülnek. Hozzátette, az ilyen kérdések érdemi vizsgálatra alkalmatlannak minősítése nem korlátozza a népszavazáshoz való alkotmányos alapjogot, mert ilyenkor is egyesével végignézik a kérdéseket, csak érdemi vizsgálatot nem folytatnak. Mint mondta, nem a munkaterhet akarják csökkenteni, de a köztársaság intézményeinek, illetve a népszavazás intézményének a lejáratásában nem lesznek partnerek.

A “komolyabb”, érdemben vizsgált, de elutasított kezdeményezések többségében alkotmányossági problémákat talált a testület. Az OVB egyetlen kérdést hitelesített: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési választások egyéni választókerületeit úgy határozzák meg, hogy minden egyes választókerület esetén, a választói névjegyzékben szereplő emberek száma ne térhessen el öt százaléknál nagyobb mértékben az országos átlagtól?” Az ülésen foglalkoztak a Civil Jogász Bizottság társelnökének, Morvai Krisztinának az öt kezdeményezésével is, amelyeket hatáskör hiányára hivatkozva egyhangúlag – vagy­is az ellenzéki delegáltakkal együtt – elutasított az OVB. A jogásznő az egészségbiztosítási törvényt megerősítő népszavazást kezdeményezett. Ezzel szakértők szerint az volt a probléma, hogy az elfogadott törvényt megerősítő népszavazást nem lehet állampolgári kezdeményezésre tartani, ilyet a parlament rendelhet el. Mivel pedig ebben az esetben nincs hitelesítési eljárás, nem is tud eljárni az OVB. Ezt az érvelést pedig a jelek szerint a testület valamennyi tagja elfogadta. Ráadásul ilyen esetben azért is abszurd lenne bármilyen állampolgári kezdeményezés, mert az lényegében az egész törvényhozási folyamatot meggátolná: bármilyen törvény, például a költségvetés hatályba lépését is el lehetne húzni akár egy-másfél évig, ameddig a jogorvoslati fórumokon átjutva egy állampolgársági kezdeményezésből népszavazás lesz.

Morvai ennek ellenére tegnap arról beszélt, hogy az OVB politikai döntést hozott. A jogásznő szerint “a döntés nyilvánvalóan politikai, és sérti a népszavazáshoz fűződő alkotmányos alapjogot”. A határozat ellen az Alkotmánybírósághoz fordul. Ezzel szerinte megnyílik a lehetősége annak, hogy valóban érdemi szakmai állásfoglalás szülessen népszavazási indítványával kapcsolatban.

Népszava-összeállítás

A Fidesz célkeresztjében

Nincs szükség konkrét biztatásra az OVB-ülésen történtekhez hasonló eseményekhez, elég a Fidesz “ráutaló magatartása” – mondta lapunknak Ágh Attila. A politológus szerint általános modell, hogy a Fidesz kijelöl egyes állami szerveket, amelyeket aztán különféle formában megtámad, így például a választási bizottságot már évek óta támadja. Ágh Attila úgy vélte, a legnagyobb ellenzéki párt tüntetésekkel kapcsolatos magatartása és az OVB-vel kapcsolatos megnyilvánulásai némileg hasonlítanak. Azt azonban kiemelte, nem feltételezi, hogy a Fidesz és például az OVB-ülésen megjelent szervezet között kapcsolat lenne.

Nem a népszavazási kezdeményezések ürügyén indította első politikai támadását a Fidesz az OVB ellen. A rendszerváltás óta példátlan módon a Fidesz és a KDNP 2006 májusában nem fogadta el a testület beszámolóját a parlamenti választásokról. A Fidesz vezérszónoka, Balsai István igazolással szavazásról, szocialista mintaszavazólapokról, az érvénytelen voksok nem teljes körű ellenőrzéséről beszélt, annak ellenére, hogy az ügyek valamennyi jogorvoslati fórumrendszert végigjárták.

Bár az OVB tagjait csaknem egyhangúlag választotta meg a parlament – Szigeti Péter például egy ellenszavazatot kapott és egy tartózkodás volt -, Navracsics Tibor Fidesz-frakcióvezető tavaly áprilisban már azt hangoztatta, hogy a Fidesznek Szigetivel kapcsolatban már megválasztásakor voltak aggályai. Amikor az OVB olyan döntést hozott, amely az ellenzéki párt számára kedvezőtlen volt – ilyenek pedig bőven akadtak, hiszen a Fidesz kérdései sem voltak kivétel nélkül alkalmasak népszavazásra, az ellenzéki párt át is dolgozott néhányat – , nem maradt el a politikai támadás. A jogorvoslati folyamat majdnem minden állomásán bírálatokat fogalmaztak meg: amikor kifogásokat nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz, akkor a kormánypártok háttérmunkájáról beszélt a Fidesz, amikor pedig a különböző szervek döntés előtt álltak, akkor a határidő elhúzásával és a kormánnyal való összejátszással vádoltak. Legutóbb már nemcsak az OVB-t és annak elnökét, hanem a választási irodát, sőt az aláírások hitelességét ellenőrző hivatalt is megtámadták, mert bár a jogszabályokban előírt határidőn belül, de nem a Fidesz által elvárt gyorsasággal dolgoztak.

Abszurdok

– Egyetért-e Ön azzal, hogy környezetvédelmi okok és költségtakarékosság miatt a magyar köztársaság miniszterelnöke szolgálati gépkocsi helyett szolgálati rollert kapjon?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar köztársaság jelenlegi miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc csak akkor maradhasson miniszterelnök, ha saját költségén átoperáltatja magát “öregecskedő” nővé?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy közkegyelemben részesüljön a “viszkis rabló” néven ismertté vált Ambrus Attila?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvényt alkosson arról, hogy Hortobágy település külterületén olyan hegyet kell építeni, amelynek a legmagasabb pontja 1000 méter magasan van a tenger szintje felett?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság jelenlegi miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc térden állva kérjen bocsánatot Szaúd-Arábiától azért, mert terroristának nevezte a szaúd-arábiai labdarúgókat?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy az országos népszavazások akkor is érvényesek és eredményesek legyenek, ha csak egy szavazópolgár megy el szavazni?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a popsztár Madonna, teljes nevén Madonna Louise Veronica Ciccone legyen Magyarország királynője?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a tojás előbb volt, mint a tyúk?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar állam perelje vissza Ausztriától a Német-római Császárság koronázási ékszerei közül az úgynevezett Attila-kardot, ugyanis azt Magyarországon készítették, illetve a kard markolatának dőlésszöge megegyezik a magyar koronán található kereszt dőlésszögével?

Politikai támadások

“Az OVB politikailag elfogult és szakmailag elfogadhatatlan döntést hozott, amikor elutasított négy népszavazási kérdést, így a tandíjra, a vizitdíjra, a nyugdíjasok munkavállalására és a kormánytagok költségvetési hiányért viselt felelősségére vonatkozót.” (Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője, 2006. december 22.)

“Milyen pártatlanságot várhatunk el attól az OVB-­elnöktől, aki antiszemitának, nyilasnak nevezte a Fidesz képviselőjét? (…) Szigeti ezzel méltatlanná vált posztjára.” (Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője, 2007. március 23.)

“Az OVB hadat üzent az alkotmányosságnak, az Alkotmánybíróságnak és a népakaratnak azzal, hogy elutasította a Fidesz és a KDNP vizitdíjról és kórházi napidíjról szóló népszavazási kérdéseit (…) Gyurcsány Ferenc tavaly tavasszal elvette a szabad döntés lehetőségét az emberektől, most pedig az ő embere tette ugyanezt, az általa vezetett testületben.” (Répássy Róbert Fidesz-frakcióigazgató, 2007. április 12.)

“Szigeti Péter ma árt a demokráciának, Szigeti Péter ma Gyurcsány Ferenc ötleteit, elképzeléseit és gondolatait képviseli az Országos Választási Bizottságban. (…) Szigeti Péternek mennie kell!” (Varga Mihály, 2007. április 4.)

“Az OVB ne packázzon az emberekkel, ne akadályozza őket abban, hogy véleményt mondjanak a vizitdíj és a napidíj ügyében egy népszavazáson.” (Semjén Zsolt, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség társelnöke, 2007. április 10.)

“Attól tartunk, hogy a költségvetési törvényre mint hamis alapra hivatkozva az OVB a jövő hétfőn újból dacolni fog a jogrenddel, az alkotmánnyal, az Alkotmánybírósággal, a józan ésszel, sőt most már a köztársasági elnökkel is.” (Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, 2007. június 20.)

“A választási iroda és a bizottság a népszavazási és a választási eljárási törvény betűjét és szellemét megszegve újabb hatalmi praktikával próbálja késleltetni az aláírások hitelesítését.” (Deutsch-Für Tamás, a Fidesz elnökének kabinetfőnöke, 2007. november 25.)

Comments are closed.