Forrás: Népszava

Az emlékezés színes álmai címmel mintegy húsz kortárs roma festőművész munkáiból látható kiállítás péntektől a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás január végéig áll nyitva. A roma kortárs festészetet reprezentáló, csaknem kétszáz művet a Néprajzi Múzeum és a Magyar Művelődési Intézet gyűjteményéből válogatták össze. A munkák többnyire a roma hagyományokat, népszokásokat, mesterségeket, meséket és hiedelmeket ábrázolják. Emellett a cigányok vándorlása, valamint a roma holokauszt is több munkán megjelenik. A vándorlás történettudományos megközelítését Fenyvesi József képviseli, a téma mitologikus feldolgozása pedig Péli Tamás képein érhető tetten. Kun Pált is foglalkoztatta ez a téma: csaknem húsz képben dolgozta fel a vándorlástól a letelepedésig tartó történeti folyamatot. A cigány telepek világa is több munkán megelevenedik, emellett a cigány mesterségeket is megfestették az alkotók. Szentandrássy István sorozata például a fegyverkovácsot, a tábori zenészt, a medvetáncoltatót és a csengőöntőt ábrázolja.

(Népszava)

Comments are closed.