Forrás: Népszava

Asperján György nemrégen megjelent műve, a Jézus és Júdás aktája máris viharokat kavart. A szerző maga sem számított olyan indulatokra, amelyekkel például a blogján találkozott. Kétségtelen, a Biblia állításaitól igencsak eltérő a regény cselekménye és mondanivalója.

Jézust én az örök embernek tartom, akár úgy értelmezzük, hogy az Atya fia, akár úgy, hogy ember szülte, halandó lény volt – mondta egyik hőséről az író. Mert a regény három ember sorsának találkozásáról szól: Jézuséról, iskarióti Júdáséról és Heródeséről. Asperján György szerint a jézusi alaptétel, a felebaráti szeretet mindig, így napjainkban is aktuális és fontos gondolat. Ám a szerző nem elégedett meg egy hagyományos életrajzzal.

Évtizedek kutatómunkája előzte meg a majd 900 oldalas mű megszületését. A kötet végén Asperján két tucatnál is több magyar, illetve magyarul is megjelent forrásmunkát sorol fel, az angol és német forrásokat már bele sem vette.

– Kiderült számomra, hogy Jézus korában rendkívül ellentmondásos, sokrétegű társadalmi, vallási, kül- és belpolitikai viszonyok alakultak ki – jegyezte meg az író. Ezek a viszonyok máig tovább élnek Magyarországon is, csak napjainkban a nagyhatalmak és a multinacionális tőke töltik be Róma szerepét – vélte Asperján. Jézust én az eszmének tartom, amelynek megvalósulása elképzelhetetlen olyan pragmatikus emberek, mint Júdás nélkül – utalt a szerző a nemrégen előkerült Júdás-evangéliumra is. A kétezer éven át a keresztény egyházak tanításaiban árulóként lefestett Júdás a regényben az az ember, aki tud szervezni, akinek ma divatos kifejezéssel van víziója arról, hogyan lehet az eszmét a mindennapok­ba átvinni. Jézus az Isten országa eljövetelének ígéretével a zsidó népet akarja megmenteni az olyan konfliktusoktól, mint amilyen a zsidó háború volt. Abban a korban sok prédikátor, önjelölt messiás járta Judea vidékeit, s néhány meghökkentő gondolat miatt még nem végeztek ki senkit – vélekedik Asperján György. Ezért volt szükség Júdás „menedzselésére”, mert végül csak a kereszthalál emelhette ki az eszmét – vonja le a meghökkentő következtetést az író. A regényben egyébként Jézus apja a galileai Júdás, aki a zelóta párt alapítója volt.

Úgy vélem, nem az a lényeg, hogy Jézus, aki eredetileg amúgy is Jézsua névre hallgatott, élt-e valójában vagy sem, hanem az eszme – jegyezte meg az író.

A regény fogadtatása meglepte és megdöbbentette Asperján Györgyöt. Blogján magukat hívő keresztényeknek vallók nyomdafestéket nem tűrő hangnemben gyalázták, míg magukat zsidónak valló bloglátogatók antiszemitának titulálták a szerzőt. Az egyházak egyelőre nem reagáltak a műre.

Bihari Tamás

Comments are closed.