Forrás: NOL

Hatvany Lajos: Urak és emberek

NOL * Népszabadság Online * 2007. december 15.

Hatvany Lajost, a zsidó kereskedőcsaládból származó arisztokrata mecénást elsősorban irodalompártolói, kritikusi, és irodalomtörténészi tevékenysége alapján ismeri a szélesebb közvélemény, regényírói munkássága az elmúlt évtizedekben feledésbe merült. Az Ulpius-ház Könyvkiadó Anno-sorozatában most a kiváló irodalmi személyiség dokumentumerejű regényfolyama, az Urak és emberek című trilógia első kötetével jelentkezik.

Mottó

„A gazdagság éppoly állapot, mint az egészség, a betegség, a fiatalság, vagy a szegénység…

A szegénység… irodalmilag minden oldalról meg van világítva. Ellenben a gazdagság, kevés lévén a kapitalista író, még alig kiaknázott irodalmi érték. Ezért anyagilag független ember, ha ír, ne adja a műszegényt, hanem vigye bele írásába kivételes helyzete összes dokumentumait.” Hatvany Lajos: Válaszok. Nyugat, 1910 1867 és 1918 között több mint 280 zsidó vagy zsidó származású család emelkedett a nemesek közé, és sokan a báróságot is megkapták. Ilyenek voltak a Hatvani Cukorgyár tulajdonosai: Deutsch Sándor, József és Béla.

1908-ban királyi adománylevél emelte bárói rangra az unokatestvéreket, családnevük elé kapták a „hatvani” nemesi előnevet. Hamarosan családnevüket is erre magyarosították, s minthogy már valóban nemesek voltak, az „i”-re végződő vezetéknevet „y”-nal írhatták.

Hatvany Lajos édesapja, Hatvany (Deutsch) Sándor nagy szervező, és kiváló üzletember volt. A gazdag, tevékeny család, amely eleve tisztelte a kultúrát és mindenekelőtt a magyar irodalmat, korán tudomásul vette, hogy a tanulástól megszállott legidősebb fiú nem fogja továbbvinni a családi vállalkozást.

A fiatal Hatvany – aki jól beszélt angolul, németül és franciául is – a gimnázium befejezése után a Freiburgi Egyetemen tanult, miközben gyakran látogatott Angliába és Franciaországba, ahol közel került korának jelentős nyugati irodalmi műhelyeihez. Egyik célkitűzése az volt, hogy a Párizsban megismert, új kritikai szemléletet meghonosítsa a magyar irodalmi életben.

Hazatérése után lelke és anyagi támasza a megalakuló Nyugatnak, és barátjához, Ady Endréhez hasonlóan irodalmi körökben is képviseli a demokratikus forradalom eszméit, majd az 1918-as őszirózsás forradalom után Károlyi mellett a Nemzeti Tanács egyik vezéralakja lesz. A Tanácsköztársaság kikiáltását már emigrációból figyeli, és később a Horthy-hatalomátvétel ellen is tiltakozik.

Mindeközben lassanként megírja a század szépirodalmának egyik legérdekesebb, dokumentumerejű nagyregényét, az Urak és embereket.

A monumentális nemzedékregény a magyar liberalizmus nagy korszakáról fest hiteles képet egy zsidó család négy generációjának történetén keresztül, számos önéletrajzi elemmel. Az olvasó II. Józsefig visszatekintve lesz tanúja egy nagy családi vagyon megszerveződésének, a társadalmi felemelkedés felemás útjának, és az asszimiláció kettősségeinek.

A történet 1790 körül kezdődik, mikor Magyarországra érkezik Náthán fia Simon, egy szegény, árva, magyarul nem beszélő, pajeszos-kaftános-szakállas zsidó fiú.

Az 1930-as évek derekán pedig dédunokája az ország egyik legnagyobb iparmágnása, a legdivatosabb pesti ruhákba öltözött, művelt pesti zsargonban beszélő Bondy Zsigmond…

A regényfolyam első része Zsiga a családban címmel 1927-ben jelent meg, éppen amikor Hatvanyt forradalmi múltja miatt letartóztatták és elítélték.

A magyarországi közéletben uralkodó állapotok, de még inkább a gyűlölködő és botrányos kritikai fogadtatás annyira elkedvetlenítették az írót, hogy a regény beígért folytatását már nem adta közre, sőt szóbeli nyilatkozataiban tagadta is a kötetek létezését. Gazdag írói hagyatékának feldolgozása közben aztán – a 60-as években – előkerült a folytatás: a Zsiga az életben, amely nyomdára kész állapotban volt már Hatvany bebörtönzése idején is, és csonkán ugyan, de csonkaságában is befejezetten, a trilógia harmadik része, a Zsigmond a kastélyban.

A trilógia a magyar és világirodalom rejtett kincse, az Ulpius-ház most ezt az unikális darabot tárja a nagyközönség elé. Egy olyan regényfolyamot, amely a jelek szerint Márai és Szerb Antal regényeihez hasonlóan rövidesen meghódítja a világot is.

(Ulpius-ház)

Hirdessen Ön is az ETARGET-tel!

Comments are closed.