Forrás: Erec

Kisvári Kinga: A fal két oldalán

Egy arab nekidől a falnak,

a másik oldalon zsidók imádkoznak.

Itt sírva a falra borulnak,

ott a mecset árnyékában a földig hajolnak.

Köszöntik egymást a jó ismerősök:

Salem alajkum!

Aléchem salom!

Béke. Így köszön egymásra Jeruzsálem népe.

Mégis fegyver rántanak, követ hajigálnak,

a fal két oldanál könnyes vért kiáltanak.

Siratják halottaikat. Béke, béke, béke!

A háborúnak mikor lesz már vége?

Sír az Ö-való. Lenéz a városra.

A fal két oldalán zokogó anyákra

A háború tépázta meggyötört szívekre

A még mit sem értő kisgyermekekre,

Kik majd fölnőve egyenruhában,

hatalmas fegyverrel oldalukon

a falra borulva kérik I-tent:

Ten lanu salom!

Polyák Ágoston: Aravna szérüje

Ha rólad megfeledkezem,

Jerusáláim,

feledjen engem jobbkezem!*

Órákig tudom nézni, milyen itt az ég:

egyszer karamell volt a horizont felett,

a termetes felhők körül aranyszegély –

mikor ilyennek láttam, épp esteledett.

A piacon arab árus áll, s melegen

körtét kínál, a távolban harangének.

Ezektől lesz a város olyan eleven;

illatok, zajok, színek, pillanatképek:

Világi zsidó kipában imát mormol,

a Templomhegy fölött langyos eső szitál,

befutott a pályaudvarra a mozdony,

egy macska sötét sikátorban sántikál.

Két testvérnép tépi egymást a szent helyért:

Aravna**, ha tudja, mennyit ér szérüje,

nem adja el Dávidnak ötven sékelért –

gondolva magában: “megleszek nélküle”.

* Zsoltárok 137, 5 (saját fordítás)

** A Tanach szerint Salamon a jebuzeus Aravna szérüjén építi fel a Szentélyt, amit korábban apja, Dávid király 50 sékelért megvett tőle. Később ezen a helyen épül fel az iszlám harmadik legszentebb helye: a Szikla Dóm. A moszlimok hite szerint Mohamed innen rugatott a mennybe.

Comments are closed.