Forrás: ÉS

SÁNDOR IVÁN

Az Auschwitzi jegyzőkönyv útja

Dosszié egy dokumentumfilmhez

„…ha nem tudjuk egyszerre megragadni az esemény keletkezését és egyediségét, a dolgok látszatát és egyediségét, a dolgok látszatát és jelentését, akkor… a bizonytalanság játékterébe kerülve a dolgok egyre jobban eltávolodnak a jelentésüktől és a világ megragadhatatlansága egyre inkább az idegenségben és az ürességben jut kifejezésre.”

(Jean Baudrillard: Kendőzetlen pillantás)

„B: Tulajdonképpen mit akarunk ezekkel az eszelős sétákkal?…

A: Csak a nevére emlékszünk, az arcára nem… De mi az, amit elmulasztottunk?… Nektek mondjuk ezt, akik kétszáz év múlva sem lesztek felnőttebbek, mint mi?… és egyáltalán az eltakarítás hangyaszorgalma…”

(Mészöly Miklós: A Vendég – Berlini interjú)

Locarnóban a Grand Hotel parkjában egy ősz hajú férfi és egy őszülő asszony sétál. Enrico Mandel-Mantello és Agnes Hirschi. A nevelőapám 1944. július 20-án írt levelet apádnak, mondja az asszony.

Einstein állítólag egyszer megjegyezte, hogy ha az ember elég sokáig bámul előre, megpillanthatja a saját tarkóját.

Ha viszont az ember elég sokáig tekint hátrafelé, talán megpillanthatja a saját arcát.

Az ősz férfi és az őszülő asszony egy platánfa alatt hátrapillantanak.

Két arcot látok. De nem a luxushotel parkjában hátrapillantókét. Ez a két arc meggyötört. Az egyik tizenkilenc éves fiatalemberé, a másik huszonhat éves férfié. 1944. április 21., Zsolna. A két csontsovány férfi makacs kitartással hajol a papírlapok fölé. Írnak. Rajzolnak.

Két újabb arcot is látok. Két negyven feletti férfiét. Frissen borotváltak. 1944. június, Genf. Az egyik férfi nemrég érkezett Budapest felől. A másik El Salvador svájci konzulja. A Budapestről érkezett férfi román diplomata. A konzul három éve él Svájcban, erdélyi magyar. Florian Manoliu azt a jegyzőkönyvet adja át George Mandel-Mantellónak, amit Zsolnán a két csontsovány férfi leírt.

Más arcokat is látok. Német tisztek, magyar miniszterek, főispánok, szolgabírók, katonatisztek, csendőrök, rendőrök. Látok újabb arcokat. A négyszázezernél több zsidó vallású magyar első transzportja 1944. május 17-én érkezik Auschwitzba. A szállítmány negyven lelakatolt vagonból áll, mindegyikben száz ember. A négyezer embert külön vágányon azonnal a birkenaui gázkamrákba viszik. A következő négy napon újabb tizenhatezer embert gázosítanak el. Május 21-én három szerelvény érkezik. Újabb tizenkétezer ember kerül sorra. Június 7-én Edmund Veesenmayer teljhatalmú megbízott jelenti Berlinnek, hogy 289 357 zsidó elérte a „célállomást”. Július 9-i újabb távirata szerint a szám: 437 402 fő.

437 402 ember arca többé senki számára nem látható.

Walter Rosenberg és Alfred Wetzler 1944. április 7-én szökik meg Auschwitzból. George Mandel-Mantello június 19-én olvassa Genfben a beszámolót, amit Zsolnán írtak.

Tizennégy éves voltam akkor, mondja a locarnói parkban sétáló férfi, apám hamis útlevéllel csempészett ki novemberben Budapestről. Hatéves voltam Pesten, mondja az őszülő asszony.

Enrico Mandel-Mantello, Mandel Imre 1943 végéig gimnáziumi osztálytársam. Hatvan évig nem tudunk egymásról. Nem ismerünk egymásra, amikor a svájci televízió egy Carl Lutzról, a tízezrek életét megmentő egykori budapesti svájci alkonzulról szóló dokumentumfilm forgatására Agnes Hirschivel és másokkal együtt mindkettőnket meghív.

Mit tartalmazott a Zsolnán készült jegyzőkönyv, amit Imre apjának a román diplomata, Florian Manoilu átnyújt, amiközben a tizennégy éves fiú a másik szobában magyar regényt olvas, hiszen mint elmondja, ő is Komlós Aladár tanítványa volt.

„1943 februárjában nyitották meg a birkenaui új krematóriumot és gázkamrát. Birkenauban jelenleg négy krematórium működik. A krematóriumok három részből állnak: a) égető kemencék, b) fürdőcsarnok, c) gázkamra. A kemencék közepén egy magas kémény emelkedik, ezek köré 9, egyenként 4 szájú kisebb kemencét építettek. Minden szájba három átlagos holttest fér, amelyeket másfél óra alatt égetnek el.”

A Jegyzőkönyvet Oskar Krasznyanszky fordítja németre a zsolnai Zsidó Tanács irodáján. Függeléket csatol hozzá, amelyben sürgeti a szövetségeseket, hogy pusztítsák el a krematóriumokat és az Auschwitzba vezető vasútvonalakat. Ellentmondóak az adatok arról, hogy májusban vagy június elején jut el a Jegyzőkönyv Magyarországra. Bizonyos, hogy Kasztner Rezsőhöz és Freudiger Fülöphöz, a Zsidó Tanács tagjaihoz eljut. Az ellenállás vonalán eljut Éliás József református lelkészhez is. Titkárnője, Székely Mária fordítja magyarra. Ezeket a példányokat kapja meg Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, Ravasz László református püspök, Raffay Sándor, az evangélikus egyház vezetője, Komoly Ottó, a Cionista Szövetség elnöke és Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona, a Kormányzó menye.

A zsidó vezetők a későbbiekben arra hivatkoznak, azért késlekedtek a Jegyzőkönyv nyilvánosságra hozásával, hogy ne keltsenek a még életben maradottak között végzetes pánikot.

A vidéki zsidó magyarok deportálása június 7-én fejeződik be. Krausz Miklós, a budapesti Palesztina Hivatal vezetőjének állítása szerint június 18-án veszi át a Jegyzőkönyvet a török követség egyik alkalmazottjától. Átadja a fővároson átutazó Florian Manoliunak, a berni román követség tagjának. Másnap jut el Mandel-Mantellóhoz.

Milyen lehetett azoknak a tekintete, akik Budapesten olvassák a Jegyzőkönyvet? Az emlékezők szerint Edelsheim-Gyulai Ilona sírt. Amikor a törékeny, szép asszony könnyezik, apósa, a Kormányzó tudtával több mint négyszázezer magyar füst formájában száll az ég felé. Lehetne szétválasztani a gomolygásban, hogy hol volna a több mint négyszázezer magyar lelke a hatmillió elhamvasztotté között?

„…csak augusztusban tudtam meg titkos hírvivők útján a szörnyű valóságot” – írja Horthy Miklós 1953-ban Buenos Airesben kiadott emlékirataiban. Török Sándor író szerint, aki május végén vagy június elején adta át a jegyzőkönyvet a menyének, az később azt mondta neki, Horthy úgy fogta fel, hogy igaz az, amit olvas. „A fiatal Horthy feleségében két érzés működött, mondja Török Sándor, a részvét és a szégyenérzet. Mit szól majd hozzá a Nyugat, hogy így kiszolgáljuk a németeket, hogy több százezer embert így odadobunk nekik.”

„A kemencék mellett található egy előkészítő csarnok, amelyet úgy építettek, hogy egy fürdőterem benyomását keltse. Ajtó és néhány lépcső vezet a mélyebben fekvő nagyon hosszú és nagyon szűk gázkamrába. A falba zuhanyozórózsák vannak beépítve. Az áldozatokat a csarnokba vezetik, ahol azt mondják nekik, hogy fürdeni mennek. Levetkőznek, aztán beterelik őket a gázkamrákba.”

Ravasz László püspöknek és Raffay Sándor egyházvezetőnek sem látom az arcát, amikor június 15-én felkeresik Serédi Jusztiniánt és kérik, hogy csatlakozzon a tiltakozásukhoz. Nem látom a hercegprímás arcát, miközben elzárkózik. Irigylem Török Sándort, aki viszont láthatta, és elmondja, hogy miután a rezidencián végighallgatta őt, az arcán nagy volt a feszültség és hosszú idő után ezt mondta: „Ha a pápa őszentsége nem tesz semmit Hitler ellen, mit tehetek én a magam szűkebb hatáskörében?”

Mégis történik valami, aminek hatására június 25-én már a pápa is figyelmezteti a Kormányzót. Június 30-án tiltakozó jegyzék érkezik az Egyesült Államok elnökétől Roosevelttől, és V. Gusztáv svéd királytól. Tiltakozik a spanyol, portugál, török követség.

Mi az, ami közben történik, teheti fel a kérdést, aki próbálja keresni annak a férfinak a tekintetét, aki svájci irodájában a telefonok után nyúl? George Mandel-Mantello mindenki helyett és mindenki nevében a sajtóhoz fordul, hogy a világ tudomására hozza a Jegyzőkönyvet. Nem törődik azzal, hogy az első telefonok után hiteltelennek, van, ahol hazugságnak tartják a beszámolót. A rendészeti szervek közlési tilalmat rendelnek el. Ennek ellenére június 29-én megjelennek a Jegyzőkönyv információi az Arbeiter-Zeitungban, a Gazetta de Lausanne-ban. Július elején hírt ad róla a The New York Times, majd a londoni BBC. Az információk eljutnak a Vatikánba, az európai fővárosokba. Több mint négyszáz sajtóhír jelenik meg hetek alatt a világlapokban.

Horthy Miklós a tiltakozások hatására kénytelen leállítani a további eltervezett deportálást.

A hatvanas évek közepén apám levelet írt Walter Rosenbergnek, aki aztán Rudolf Vrba néven élte életét, mondja Enrico Mandel-Mantello a locarnói parkban. Megírta neki, hogy a beszámolóik későn értek Svájcba. „Hogyha hat vagy hét héttel korábban kaptuk volna meg a maguk teljes jelentését, mondjuk körülbelül ugyanakkor, amikor Budapestre küldték, talán leállíthattuk volna a deportálásokat, mert nagy sajtókampányt kezdeményezhettünk volna Svájcban és külföldön.”

Apám azt mondta el, válaszolja a parkban Agnes Hirschi, hogy fellélegzett, amikor apád intézkedései nyomán legalábbis egy időre elhárult a korábbi veszedelem. Megmutatta annak a levélnek a másolatát, amit 1944. július 20-án írt apádnak Budapestről: „Mint megtudtam, Ön volt a svájci sajtó szellemi irányítója, amelynek révén a világ nyilvánossága a legszélesebb körben tudomást szerezhetett a budapesti és vidéki zsidóság vészhelyzetéről. A tény napvilágra kerülésével, amikor minden szem a magyarországi zsidóüldözésre tekint, minden kormányzati hivatalnok felteheti magának a kérdést, nem fogják-e vajon egy nap őt is felelősségre vonni. Azt lehet mondani, hogy a folyamatban lévő katasztrófát az Önök akciója erősen fékezte.”

Ágnes e levél írásakor tehát hateszdendős Budapesten. Imre tizennégy esztendős Svájcban.

„A gázkamrák ajtajának bezárása után az SS-ek a kinyitott ventilátorokon át porformájú preparátumot szórnak bádogdobozból a kamrába. A bádogdobozon „Ciklongáz kártevők ellen” felirat áll, s egy hamburgi cég jelzése van rajta. Valószínűleg olyan ciánpreparátumról van szó, amely megfelelő hőmérsékleten gázneművé válik. Három perc múlva mindenki halott.”

Élet és Irodalom

50. évfolyam, 51. szám

Comments are closed.