Forrás: Erec

XVI. Benedek pápa döntése nyomán szeptember 18-tól (a Vatikáni Titkos Levéltár nyári zárva tartása után) hozzáférhetővé teszik a kutatók számára a XI. Piusz (Ambrogio Ratti) pápaságára (1922. február 6. – 1939. február 10.)

Ez a már II. János Pál pápa által szorgalmazott nyitás – “a levéltár szabályzati keretei között” – 1939-ig bezárólag a történelmi kutatás rendelkezésére bocsát minden, a Szentszék Levéltárainak különböző sorozataiban, kiemelten pedig a Vatikáni Titkos Levéltárban és az Államtitkárság Második Szekciójának (a volt Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának) Levéltárában található forrásdokumentumot. Ez utóbbi levéltár anyagaiba a Vatikáni Titkos Levéltárban lehet betekinteni.

    A titkosítás alól feloldott dokumentumok nem terjednek ki XII. Pius (Eugenio Pacelli) pápaságának az idejére, vagyis az 1939-től 1958-ig tartó korszakra. Így nem sokat adnak hozzá ahhoz a vitához, amely a Szentszéknek a náci rémtettek idején tanúsított magatartásával összefüggésben zajlik immár több évtized óta. Mégis segítenek valamelyest megérteni, miként alakult a fasizálódó Németország és a katolikus egyház viszonya a világháborút megelőzően, hiszen Pacelli bíborosként 1922-től 1929-ig pápai nuncius volt Münchenben és Berlinben, majd 1930-tól a Szentszék külügyeit irányította.

    Az iratok – amely egy része már három évvel ezelőtt is kutatható volt “a levéltár szabályzati keretei között” – várhatóan megvilágítják majd, mit gondolt a későbbi pápa a weimari köztársaság (1919-1933) demokratikus rendszeréből a nácizmusba való átmenetről, és milyen utasításokat adott a pápai nunciatúra élén őt követő utódjának. A dokumentumok minden bizonnyal újabb adalékokkal szolgálnak arról is, hogy mennyit tudott valójában a Szentszék a már 1939 előtt megkezdődött zsidóüldözésekről.

    Hubert Wolf német egyháztörténész nyilatkozata szerint fontos történelmi események új megvilágításba kerülhetnek azáltal, hogy szeptember közepétől tudósok számára kutatható lesz a XI. Piusz pápaságára vonatkozó összes dokumentum. Így az esetleg új megvilágításba kerülő eseményekkel kapcsolatban megemlítette, hogy kutatható lesz, milyen álláspontra helyezkedett a Vatikán az Anschluss, vagyis Ausztriának a náci Németországhoz való csatolása, a Szudéta-vidék, a spanyol polgárháború és az olaszországi fasizmus kérdésében.

    “Egyház és fasizmus – ez hatalmas téma, és ez most teljes egészében a rendelkezésünkre áll! … Nemzetközileg teljesen új kortörténeti kutatási terület tárul fel” – mondta a történész a vatikáni rádiónak adott nyilatkozatában pénteken. Hubert Wolf évek óta kutatja a Vatikán titkos levéltárában a Szentszék és Németország kapcsolatait 1945 előtt. Sokan szemére vetik a Vatikánnak, hogy ebben az időszakban nem szállt szembe elég határozottan a hitleri Németországgal.

BPI-info

Comments are closed.