Forrás: NOL

Népszabadság * Fórum * 2006. május 8.

Sajnos nem egyedi probléma, hogy egy Zsinagóga eladó (április 27.), hiszen az 1950-70-es években több zsinagóga került az MTESZ tulajdonába, amelyet átalakítottak és használtak, de mostani rossz anyagi helyzetük miatt ingatlaneladásból próbálnak pénzt szerezni.

Ezt a folyamatot kizárólag az Örökségvédelmi Hivatal tudja megfelelő mederben tartani, ezért Vámos Tibor akadémikus jelzése alapján már a múlt hónap elején kértük Varga Kálmán elnök úr intézkedését a következő szövegű levélben: „Tisztelt Elnök Úr! Az 1960-as évektől kezdve a holokauszt és az ateista uralom miatt kiürült zsinagógaépületek jelentős része az Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége kezelésébe, később pedig tulajdonába került. Az épületeket az állami költségvetés terhére felújították, sok esetben a homlokzaton nem változtattak, de a belső részeket teljes egészében átalakították. Pozitív volt természetesen, hogy ily módon az épületeket nem bontották el, hanem megőrizték, és azok valamilyen funkciót kaptak, amelyek általában tudományos, művészeti célokat szolgáltak, így alapvetően nem sértik azokat a kegyeleti érzéseket, amelyek a magyarországi zsidóságot kötik a volt zsinagógákhoz.

A zsinagógák egy másik részének sajnos sokkal mostohább sors jutott: gyöngyösi például bútorbolt, a sárospataki egy felismerhetetlenségig átalakított áruház, az abonyi pedig egy terményraktár. Értesüléseink szerint a MTESZ anyagilag igen nehéz helyzetbe került, és ezt úgy próbálja javítani, hogy el kívánja adni a kezelői joga alapján a tulajdonába került épületeket, így a volt zsinagógákat is. Az épületek eladása azzal járhatna, hogy az új tulajdonosok azok külsejét átalakítanák, illetve olyan célokra használnák, amelyek nem egyeztethetők össze az épület korábbi jellegével. A magyarországi zsinagógák a kulturális örökség szerves részét képezik, ezért feltétlenül szükséges megakadályozni, hogy a jellegük megváltozzon, esetleg az állaguk leromoljon, illetve, hogy azokat az új tulajdonosok lebontsák.

Kérjük ezért az Elnök urat, hogy szíveskedjék az ügyben a szükséges lépéseket megtenni annak érdekében, hogy a MTESZ által tervezett eladások ne veszélyeztessék e páratlan építészeti emlékeket. Kérjük az ügyben ezen tett lépésekről szíveskedjék bennünket tájékoztatni.”

Eddig a levelünkre nem válaszolt.

Ahogy azt a levélben is írtuk az Örökségvédelmi Hivatalnak kötelessége megtenni mindent azért, hogy a holokausztban elpusztított magyarországi zsidóság építészeti emlékei megmaradjanak. Nagyon szeretnénk, ha most az egyszer nem utólagos tiltakozások nyomán lépne az Örökségvédelem és a félig romba dőlt épületek védelmével próbálkozna, hanem már megtenné a kellő hatékonyságú, előzetes intézkedéseket.

Dr. Feldmájer Péter

a Mazsihisz elnöke

Comments are closed.