Forrás: Emih

Shmuel Butman rabbi

Shmuél Butman rabbi, a Chábád Központ ifjúsági egyesületének igazgatója a Midrást idézve emlékeztetett, hogy a királyok nemzedéke úgy beszélt Ábrahám atyánkról, mint „a nemzedék vezére – a Hajó Kapitánya.”

„Amikor a hajót a süllyedés veszélye fenyegeti, a kapitány nem elsőként távozik, és nem azt mondja, hogy „utánam”. Előbb mindenkiről gondoskodik, hogy megmenekülhessen és utolsóként távozik a hajóról. A Rebbe a legfontosabb dolgokkal törődött és törődik a világon – „e nemzedék szellemi vezető egyénisége ő”, aki mindenkinek a legapróbb részletekig különleges figyelmet szentelt és „Hajóskapitányként” törődött vele. Amikor a Rebbe az oktatásról beszélt, nemcsak a zsidó gyermekek, de nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül valamennyi gyermek oktatását értette alatta. Butman rabbi szerint a Rebbe megígérte nekünk, hogy nemzedékünk a száműzetés utolsó és egyben a megváltás első nemzedéke. A Rebbe szavai szerint „jósággal és kegyességgel” még fel is gyorsíthatjuk a megváltást.

Butman rabbi külön kiemelte George Pataki kormányzó barátságát is, aki az idén fejezi be 12 éves hivatali megbízatását, és aki sosem mulasztotta el, hogy részt vegyen a Rebbe születésnapján. A kormányzó ünnepélyes pátosszal tette hozzá, hogy akárhová is veti majd a sors, ezután is jelen lesz a Rebbe születésnapján. Kijelentését a résztvevők viharos tapssal fogadták. Butman rabbi emlékeztetett a Rebbe különleges előírására, amelyet egy ízben a washingtoni szenátus nyitó ülése előtt mondott: „Vedd magadhoz a cödáká (jótékonysági) perselyt és mindenki látni fogja, hogy mit teszel és a pénznek mire kellett mennie.”

Butman rabbi ünnepélyes imával nyitotta meg a törvényhozás két házának ünnepi ülését. Az ima befejeztével a képviselők a persely előtt sorakoztak, és a Rebbe emlékére egyenként egy dollárt adományoztak. Az ünnepség végeztével Butman és Riskin rabbik a törvényhozás zsidó tagjainak „Micvát Shmurát” osztottak széjjel.

Comments are closed.