Forrás: Népszava

A palesztinok békét akarnak Izraellel, ám a január végi választásokon olyan kormányt juttattak hatalomra, melytől ezt – legalábbis egyelőre – nem nem kaphatják meg. A kormányra került Hamásznak lenne elég a hatalma a békekötéshez, ám e hatalmat éppen ezáltal könnyen el is veszíthetné. Az emberek ugyanis azért szavaztak rá, mert becsületes politikai erőnek tartották és e becsületességnek része volt az Izrael elleni megalkuvás nélküli harc is.

Ha a Hamász most elismerné Izraelt és egyezségre jutna vele, az vezetőit súlyos legitimációs probléma elé állítaná. Be kellene vallaniuk, hogy terrorizmusukkal nem azért szabadítottak halált és szenvedést saját népükre, hogy egész Palesztina felszabaduljon, hanem azért, hogy ők hatalomra jussanak. A több száz öngyilkos merénylő szülei előtt el kellene ismerniük, hogy fiúk-lányuk nem azért ment a halálba, hogy kiűzze a hitetleneket az Iszlám szent földjéről, hanem azért, hogy belőlük miniszter lehessen. És ha e beismerést (túl hamar) megtennék, akkor talán nem is maradnának sokáig miniszterek.

Arról nem is szólva, hogy külföldi támogatóik – Irán, Szíria és az arab világ iszlamistái – is elleneznének egy békekötést. Elvégre nem azért támogatták másfél évtizeden át a Hamászt, hogy az most kiegyezzen az ősellenséggel. Hanem – éppen ellenkezőleg – azért, hogy egy ilyen megbékélést mindörökre lehetetlenné tegyen. Nekik ugyanis ez az érdekük.

Az izraeli politikusoknak igazuk van: egyelőre nincs olyan tárgyalópartnerük, aki akarja is a békét és módja is van annak megteremtésére. A világ ezért előbb-utóbb nyilvánvalóan elfogadja az egyoldalú kivonulás és a kerítésépítés izraeli politikáját. De joggal várja el, hogy a kerítés a nemzetközileg elismert határon húzódjon, s hogy az egyoldalú kivonulás végpontja is ez határ legyen. A béke kedvéért nyilvánvalóan örömmel elismerne valamiféle méltányos területcserét is, olyat, melyet független izraeli és palesztin személyiségek néhány éve a Genfi Kezdeményezés keretében vázoltak fel. Ebbe persze a palesztinoknak is bele kellene egyezniük.

Vajon beleegyeznek-e valaha is? Érdekükben állna, hiszen, ha nem teszik, ugyanazt a hibát követik el, mint amilyeneket az évtizedek során mindig is elkövettek: elutasították Izrael éppen aktuális ajánlatait, hogy aztán a következő menetben már csak rosszabbakat kapjanak helyettük.

Kepecs Ferenc

Comments are closed.