Forrás: Mazsihisz

DR. FELDMáJER PéTERNEK A MAZSIHISZ ELNöKéNEK üZENETE 5766. PéSZACH üNNEPéRE

2006-04-18 11:55:18

Kedves Hittestvéreim!

Most Niszán havának 14. napján kezdődik egyik legnagyszerűbb ünnepünk, Pészach ünnepe. Zsinagógáinkban és otthonainkban közösen emlékezünk az egyiptomi kivonulás csodájáról, arról, hogy hogyan mentette meg az Örökkévaló a zsidó népet a beolvadástól, a megsemmisüléstől.

Kedves Hittestvéreim!

Most Niszán havának 14. napján kezdődik egyik legnagyszerűbb ünnepünk, Pészach ünnepe. Zsinagógáinkban és otthonainkban közösen emlékezünk az egyiptomi kivonulás csodájáról, arról, hogy hogyan mentette meg az Örökkévaló a zsidó népet a beolvadástól, a megsemmisüléstől.

Pészach estéje emlékezés arra, hogy még a legszorultabb helyzetben is mindig van remény, a rabszolgaságból is van kiút, ha összefogunk, és együtt cselekszünk, vezetőink mögé állunk.

A rabszolgaságban élők nehezen értették meg Mózes szavát, nehezen hitték el, hogy a szolgasággal együttjáró biztos húsosfazekak nem érik meg a szenvedést, el kell indulniuk a bizonytalanba, vállalniuk kell a szenvedést is, hogy megőrizhessék hitüket, identitásukat.

A csodák, a tíz csapás kellett ahhoz, hogy megtörje a fáraó ellenállását, és hogy elkezdődhessen népünk hosszú vándorlására a sivatagban, hogy elnyerje jutalmát, azt a földet, amelyet az Örökkévaló az ősatyáknak ígért.

Emlékezünk arra is, hogy csak azok léphettek be az ígéret földjére, akik nem szolgának születtek, hiszen csak a szabadnak született emberek építhetik fel a jövőt, tudnak igazán önállóan és függetlenül dönteni. Pészach estéje családi, közösségi ünnep. Reméljük idén is megadatik mindenkinek, hogy résztvegyen valamelyik templomkörzetben a Széder esti vacsorán, vagy ami még ennél is jobb, családja körében tudja ünnepelni a kovásztalan kenyér csodáját.

Hívjunk mindenkit asztalunkhoz a mostani Széder estéken is, ne szűkölködjön ezeken az éjjeleken senki sem közülünk.

Kívánom mindenkinek, hogy örömben és békében teljen e nyolcnapos ünnep, s végeztével új hittel gyarapodva vissza tudjon térni a hétköznapokba.

Kóser Pészachot kívánok az egész magyarországi zsidóságnak!

5766, Niszán 13.

Dr. Feldmájer Péter elnök

Mazsihisz news

Comments are closed.