Forrás: Magyar Hírlap

Könyv

Spiró György tegnap volt hatvanéves. Erre az alkalomra a Magvető Kiadó a magyar könyvkiadásban ismeretlen műfajú könyvet jelentetett meg, a tavalyi év egyik legnagyobb szépirodalmi könyvsikerének, a Fogságnak a „werkkönyvét”, a Széljegyzeteket.

Azt már megszokhattuk, hogy egy-egy filmsikerhez a forgalmazó werkfilmet készít, amelyben a néző a forgatás kulisszatitkaiba pillanthat be. De eddig egyetlen hazai könyvkiadó sem vállalkozott arra, hogy egy-egy sikerkönyvéhez megjelentesse a ráadást, amely felölelhetné a mű megjelenése utáni életét, az íróval készült interjúkat, a könyvről napvilágot látott kritikákat, bevezetheti az olvasót az író műhelyébe.

fotó: Soós Milán

A Széljegyzetek ezt teszi. Külalakra éppen olyan, mint a Fogság: elöl a terrakotta lapba karcolt cím és a könyv gerince is épp olyan seszínű, mint a nagyregényé. Egyedül a vastagság és a középre írt Széljegyzetek cím árulkodik arról, hogy nem a regény epilógusáról van szó. Csontos Erika mélyinterjúja adja a kötet mintegy felét. Bár az interjú minden szála a Fogság irányába mutat, teljes pályaképet kap az olvasó. Spiró letisztult köznyelvi mondatokban válaszol, az interjú sem csomósodik össze monológokká, eleven párbeszéd születik, amely éppúgy felöleli a személyes élményeket, szubjektív véleményeket, mint a társadalmi, irodalmi kérdésköröket.

A könyv másik felét első századi városok, épületek térképei, modelljei és fényképek teszik ki, láthatunk zsidó sírköveket a Fogság szereplőinek nevével, az ókori Rómát, Jeruzsálemet, Alexandriát. Olvashatunk részleteket Spiró György esszéjéből, A Pilátus, a helytartóból, amely egyrészt (vallás)történeti kontextusba helyezi a Fogságot, másrészt arra keresi a magyarázatot, hogy miért esett szét a Római Birodalom, hogyan volt képtelen ez a kíméletlen racionalitással felépített nagyhatalom megoldást találni a kereszténység irracionalitására. A kötetet a Fogsághoz felhasznált legfontosabb könyvek listája és Keresztesi József nagyszerű kritikája zárja.

Remélhetőleg hagyományt teremt ezzel a Magvető a magyar könyvkiadásban, hiszen nemcsak a Fogság, hanem számos könyv is megérdemelne néha egy ráadást. Folytathatná például a Párhuzamos történetekkel a Jelenkor Kiadó…

Spiró György: Fogság – Széljegyzetek

Összeállította Dávid Anna

Magvető Könyvkiadó, 2006,

95 oldal, 1290 Ft

MG

Comments are closed.