Forrás: Mazsihisz

A FAJüLDöZő ESZME, A GYILKOS RENDSZER NEM KAPHAT FELMENTéST

2006-04-04 22:08:42

Az Országgyűlés 2006. február 6-án tartott végszavazásával törölte Johan Béla nevét a népegészségügyi program elnevezéséből, de ez a határozat nem érintette az Országos Epidemiológiai Központ elnevezését, amely továbbra is a volt fajvédő államtitkár nevét viselte, aki a német megszállás után is köztisztviselő maradt.

Az Országgyűlés 2006. február 6-án tartott végszavazásával törölte Johan Béla nevét a népegészségügyi program elnevezéséből, de ez a határozat nem érintette az Országos Epidemiológiai Központ elnevezését, amely továbbra is a volt fajvédő államtitkár nevét viselte, aki a német megszállás után is köztisztviselő maradt.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a parlamenti döntésre való hivatkozással levélben kérte Dr.Rácz Jenő egészségügyi minisztert, hogy vonja le a megfelelő tanulságokat és intézkedjen, hogy Johan Béla nevét a továbbiakban ne viselje a Központ és a Központ területén lévő, az őt ábrázoló szobrot távolítsák el.

A Mazsihisz tiltakozásában kifejtette, hogy bár a felszabadulás után Johan Béla kiváló tudományos munkát végzett és komoly érdemei voltak a magyar közegészségügy fejlesztésében, de mindez nem feledheti azt a gyászos szerepet, amelyek a 30-as, 40-es években játszott, amikor személyesen terjesztette elő a harmadik, faji alapon álló zsidótörvényt, amikor a Belügyminisztériumban együtt államtitkároskodott Endrével és Bakyval, akik a magyar történelem talán legvéresebb kezű hóhérai voltak. Most Dr.Rácz Jenő egészségügyi miniszter levélben tájékoztatta a Mazsihiszt, hogy megtette a szükséges lépéseket, és várhatóan 2006. május 30-ig meghozzák azokat a döntéseket, amelyek garantálják, hogy a jövőben az Országos Epidemiológiai Központ nevében Johan Béla neve ne szerepeljen és egyben intézkedett a szobor eltávolításáról is.

Dr.Feldmájer Péter a Mazsihisz Elnöke elmondta, hogy megelégedéssel tölti el a Miniszter úr döntése. Szomorúnak tartja, hogy több évig kellett várni erre a határozott lépésre, de végül is a döntéshozók megértették, hogy a tudományos eredmények, egy kiváló orvosi működés sem adhat arra alapot, hogy valakit, aki jelentős mértékben hozzájárult, mint magas rangú kormányzati tisztségviselő 600.000 magyar állampolgár üldözéséhez és meggyilkolásához, azt példaképül állítsák az utókornak, nem lehet róla állami intézményt elnevezni, szobrot állítani neki. A Mazsihisz Elnöke hangsúlyozta, hogy a megbékélés nem jelentheti azt, hogy a bűnöket elfelejtsük, mert csak az egyes személyeknek lehet megbocsátani, de e fajüldöző eszme, a gyilkos rendszer, nem kaphat felmentést.

Mazsihisz news

Comments are closed.