Forrás: HVG

Orbán Viktornak két évtized terméséből kiválogatott interjú- és beszédrészlet-gyűjteményét lapozgatva, pályaívének cikkcakkjairól beszélve két dolgot rögtön előrebocsátanánk. Először, az utóbbi másfél évtizedben nem Orbán az egyetlen, aki változott. Másrészt, ha nem bűn kommunistából szociáldemokratává válni, antikommunista liberálisból posztkádári utópárt szövetségesévé lenni, akkor talán azért sem kéne valakit keresztre felszögezni, mert liberálisból populista retorikájú konzervatív lett.

A Heti Válasz által gondozott kötet becsületére legyen mondva, hogy szinte provokáló módon dob fel magas labdákat, a régebbi és mostani, egymást ütő Orbán-idézetekre való „ráugrásra” csábít. A gond csupán annyi, hogy akik ezt olvasván a volt (és talán leendő) kormányfőt szélkakasnak, köpönyegforgatónak nevezik, nagyon idegesek lesznek, amikor MSZP-politikustól citálja a másik oldal, hogyan vélekedett 1985-ben és manapság NATO-ról, egypártrendszerről és piacgazdaságról. Vagy amikor SZDSZ-es vezetőknek a szocialista pártról szóló 1989-90-es és 1994 utáni eszmefutatásait vetik össze

De azért három kormányváltással öregebben is megüti fülünket a Kónya-dolgozatot elítélő 1991-es Orbán-beszéd azon félmondata, hogy „szeretném határozottan visszautasítani az inkriminált írásban foglalt azon szemléletet, amely arról szól, hogy a demokrácia biztosítéka nem intézményekben, hanem személycserékben van”. Néhány évvel később már Orbán az, aki „több mint kormányváltásról”, az alvadt kádári struktúrák feltöréséről, média-kiegyensúlyozásról szólván gyakorlatba ülteti át a kónyai logikát, a kulcsintézmények vezetői posztjainak hatalomváltás utáni újraosztásával. Ez irányváltás ugyan a javából, de mégsem unikum. A könyv főhőse csupán nyíltan csinálta azt, amit más pártok sutyiban, a régi „menedzsment” által kinevezett testületek munkájának bírálatát, saját híveik pozícióba helyezését.

Orbán „94-ben, a rádiós elbocsátások idején még független közszolgálati médiáról beszél, nem telik bele egy évtized, s jobb-és baloldali tévécsatornákra osztaná az MTV-t. A különbség itt ugyanaz: az immár O. V. fémjelezte jobboldal többé-kevésbé nyíltan „bevállalja”, hogy igényt tart a céljait kiszolgáló, neki dolgozó újságok, televíziók létére. Míg a jelenlegi kormányoldal látszólag sokkal indirektebb módon kötődik saját médiaszegmenséhez, inkább „a pártatlan sajtó” fontosságát hangsúlyozza. Valójában azonban ott is megvannak az elfogultságból szőtt kapcsok. Ismét a kérdés: melyik elítélendőbb: a nyíltan felvállalt „vazallusmédia-program” avagy a háttérből sunyító pártszolgálat.

Gyűlölet és imádat között

Bár egyetlen politikusnál sem egyszerű kideríteni, mondatai közül mit diktál valódi meggyőződés, s mit a taktikai kényszer, a kötet mindenesetre korlátai mellett is hű tükre az orbáni metamorfózisnak. A rendszerváltás utáni években az akkor még lazábban kormányzott Fidesz legfőbb arcává vált politikus az MDF-kurzushoz törleszkedő egyházi vezetőket bírálja, élesen kikel azon nézet ellen, miszerint a vallás nem magánügy. 2000-ben adott rádiós interjújában már a destruktív szekták kártékony hatásairól elmélkedik. (Ma pedig semmi kifogása a „vallás magánügy” kitétel hallatán Gestapót és haláltábort vízionáló fegyverhordozója ellen) Ugyanilyen megítélésbeli átváltozás történt sorkatonaság, drogtörvény, melegek, és a halálbüntetés dolgában. De éppen a beszéd és cselekvés Orbánnál is gyakran feszülő ellentmondása adja ki a társadalmi véleményklíma reáliáit tisztelő pragmatikust. A hadkötelezettség ügyében látható, hogy a volt miniszterelnök felismerte: a „kötéllel fogás” jobbára csak az idősebbek bizonyos részének tetsző erőltetése fiatal voksok százezreit taszíthatja el.

Orbánt riválisai a jogállami demokráciát fenyegető patás ördögnek, hívei patyolattiszta karizmájú, már-már emberfeletti zsenialitású idolnak tartják. Az Orbán-fanok személyi kultuszhoz hasonlító rituálét dolgoztak ki a vezér glorifikálására. A „Viktor-gyűlölők” táborából pedig nemegyszer ugyanazon lélegzetvétellel szokták a Fidesz-elnököt rasszistának nevezni és lecigányozni. Tárgyalt mű egyik nézőpont alátámasztására sem vállalkozik. Helyette egy olyan gyarló közszereplő profilja rajzolódik ki, aki sokszor játszik a tűzzel, de mindig keze ügyében van a poroltó. A válogatásban benne foglaltatik ama Orbán, aki a Vasárnapi Újságnak nyilatkozva elhatárolódik a Szabó Dezső-emlékműsor antiszemita felhangjaitól. Aki, bár a szomszédos országokkal kötött alapszerződések ellen szavazott, kormányra jutva nem kívánja azokat felülvizsgálni vagy hatálytalanítani. Aki a nacionalista szirénhangok dacára megszavazza Románia uniós csatlakozását. Aki Tisza István szobrának avatásakor nemcsak az „idegenlelkűeket” de a „magyarkodókat” is bírálta. A Fidesz-elnök ilyen megszólalásai egyik oldal sajtójában sem voltak túltárgyalva. Balliberális térfélen zavarta volna az antiszemita, irredenta Orbán-képet. A másik végen pedig a hangsúlyos kiemelés akadálya a félelem volt, hogy ezzel elidegenítik a komoly nehézségek árán integrált szélsőjobb híveit.

A tallózmányból kiderül, nem könnyű egy miniszterelnök élete. Strapás lehetett röhögés nélkül kibökni ama mondatot, hogy „a kormányzati munkában nehezen orvosolható veszteséget jelentett volna, ha a kisgazdapárt elnöke elhagyja a kisgazdapártot, és köztársasági elnök lett volna.” Valószínűleg az is próbára tette a nevetőizmokat, hogy Simicska Lajos APEH-elnökségét szakmai okokkal indokolta. Nagy hidegvér, és jó időzítés kellett ahhoz a bravúrhoz, hogy táborának preferenciái dacára a tandíj kapcsán a Horthy-rendszer oktatáspolitikáját szidja, és a Kádár-korszakét dicsérje. („Ha így megy tovább, az oktatás visszatér a Horthy-korszakba, és egy falusi gyerekből legfeljebb falusi tanító lehet. Nem értettem egyet a Kádár-rendszer oktatásának ideológiai alapjaival, de az az iskolarendszer legalább megengedte, hogy a szegény családok gyermekei is értelmiségi pályára lépjenek.”)

Mindenesetre a kötetben is prezentált szónoki brillírozásra igencsak szüksége lesz Orbánnak, amennyiben hatalomra kerülve meg kell majd okolnia a jobboldali Bokros-csomagot.

PAPP LÁSZLÓ TAMÁS

Comments are closed.