Forrás: Erec

Március 6-án reggel nagy sürgés-forgás és nem kis izgalom előzte meg Zeev Bielsky

látogatását. A délelőtti kezdő csoportban tanulók nagy részének különlegesen szoros kötődése van Izraelhez, hiszen többeknek gyermekeik és unokáik élnek ott.

A látogatás híre Erecbe is eljutott és a kint élő lányok és fiúk az elektronikus postának köszönhetően gyorsan a szülők segítségére siettek a héber nyelvű bemutatkozások megfogalmazásában. Ehhez Dana tanárnő segítsége és a hallgatók szorgalma is hozzájárult.

Zeev Bielsky – aki a raananai polgármesteri széket váltotta fel Szochnut elnöki posztjával – közvetlenségével hamar feloldotta a feszültséget és a találkozó baráti beszélgetéssé változott. Kiderült, hogy az egyik hallgató fia Raananán dolgozik, Izrael egyik legnagyobb elektronikai cégénél. A jó hangulatú találkozó is hozzájárult ahhoz, hogy Izraelben tovább erősödjön a magyarországi ulpánok hírneve és fontossága.

Káldi Zsuzsa oktatásszervező

Comments are closed.