Forrás: Erec

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a parlamenti holokauszt megemlékezésen egy közösség, egy nemzet elsőrendű feladatának azt jelölte meg, hogy megvédje tagjait: „Muszáj értenie Magyarországnak, hogy elsőrendű dolga megóvni polgárait, hogy az első parancsa minden közösségnek, minden nemzetnek, minden országnak, hogy gyámolítsd az összeset, hogy védd meg, hogy annak vallhassa magát, aki” – fogalmazott a kormányfő a Holokauszt Emléknapon.

A megemlékezés nem egyszerűen az együttérzés, vagy a bűnbánat kifejezése, hanem felkiáltójel, „annak a világos kimondása, hogy mi vagyunk a felelősek azért, hogy ebben az országban, ebben a világban mindenki úgy érezze, hogy olyan nemzeti közösség tagja, amelynek vezetői és tagjai pontosan tudják, a legelemibb emberi parancs és kötelezettség megóvni egymást és nem engedni a gonosznak”. A gonosszal való szövetkezés gonosszá teszi a szövetkezőt, ami után nincs többé mentség a gonosz tettekre, mert egyetlen szempont létezik, „a jóravaló embert jónak megtartani”. A harmadik magyar köztársaság érti ezt, arra a közös meggyőződésre, hitre és elkötelezettségre épül, hogy a szabadságot, közös kincsünket, mindannyiunk egyenlőségét védeni és óvni kell, a polgárt önazonossága megőrzésében és kiterjesztésében bátorítani és segíteni kell.

Bár időnként vannak viták, olyanok alkotják Magyarország vezetését – függetlenül az irányítók pártpolitikai hovatartozásától – „akik pontosan tudják, vitáik csak egy pontig tarthatnak”, azaz mindannyian azt mondják, hogy közös kötelezettség óvni minden magyar embert, a szabad világ valamennyi polgárát és az emberi méltóságot.

A holokauszt áldozatai és cinkosai egyaránt magyarok voltak. A vétkeket olyan emberek követték el, „akik olyanok, mint mi”, a zsidótörvényeket a mai képviselők elődei hozták, akik a magyar nemzetre esküdtek fel és a bűnök elkövetésében olyan közszolgák működtek közre, akik azt hitték, a parancsra való cselekvés felmentést jelent.

Csodálatos teremtménye az ember a világnak és csak rajta múlik, engedi-e, hogy uralma alá hajtja-e a gonosz.

A miniszterelnök leszögezte: a harmadik magyar köztársaság vezetői és politikusai olyan világot védenek, amelyben mindenki abban bízhat, hogy származásától függetlenül megvédik.

Breuerpress-MCOnet

Comments are closed.